Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Еднофамилни жилищни сгради

Проектиране на къщи

Виж всички
Еднофамилна жилищна сграда
Виж

Две еднофамилни жилищни сгради в гр. Банкя, ул. "Райна Княгиня"

Две еднофамилни жилищни сгради в гр. Банкя, ул. "Райна Княгиня"

Еднофамилна къща в Бистрица
Виж

Проектиране на къща Еднофамилна къща в Бистрица

В тази страница можете да се запознаете с нашия проект за Еднофамилна къща в Бистрица.

Проектиране на къщи

Къща за гости
Виж

Двуетажна къща с. Горни Богров, район "Кремиковци"СО"- площ 309,64 м2

Основно застрояване Еднофамилона жилищна сграда с РЗП 309,64кв.м...

Къща за гости
Виж

Луксозна резиденция гр.Сандански- 640 м2

Основно застрояване Еднофамилона жилищна сграда с РЗП 309,64кв.м...

Виж

Проектиране на къща: Бистрица, ул. "Космонавт"

Къщата е разположена терен с висока денивилация, като в всекидневната се открива прекрасен изглед...

Еднофамилна жилищна сграда
Виж

kъща в кв. Драгалевци - 367,20кв.м.

Застроена площ на сутеренен етаж-213кв.м, застроена площ на първи етаж 154кв.м

Еднофамилна жилищна сграда
Виж

kъща в кв. Драгалевци - 240кв.м.

Застроена площ на сутеренен етаж-85кв.м, застроена площ на първи етаж 154,7кв.м

Еднофамилна жилищна сграда
Виж

Проектиране на къща: c.Гара Елин Пелин

Еднофамилна жилищна сграда с адм. адр. общ. Елин Пелин, c. Гара Елин Пелин.

Еднофамилна жилищна сграда
Виж

Проектиране на къща: c.Долна малина, общ. Горна Малина

Еднофамилна жилищна сграда с адм. адр. общ. Горна малина, c.Долна Малина.

Виж

Проектиране на къща: Къща в гр.Правец

Проектът предвижда изграждане на еднофамилна къща за постоянно обитаване. Обхватът на проекта...

Еднофамилна жилищна сграда
Виж

Проектиране на къща: гр. Банкя, Столична община

Проектиране на къщи с адм. адр. гр. Банкя, Столична община

Еднофамилна жилищна сграда
Виж

Проектиране на къща: Неделино

Проектиране на къщи с адм. адр. гр. Банкя, Столична община

Къща за гости
Виж

Къща за гости в с. Богьовци, община Костинброд

На база одобрен ПУП е изготвен проект за четири къщи за гости с малък спа център с фитнес, открит...

Еднофамилна жилищна сграда
Виж

Три еднофамилни къщи гр. София, ул."Бистришко шосе"

Три еднофамилни жилищни сгради с адм. адр. гр. София, c.Бистрица

Еднофамилна къща в Бистрица
Виж

Проектиране на къща Еднофамилна къща в Бистрица

В тази страница можете да се запознаете с нашия проект за Еднофамилна къща в Бистрица.

Еднофамилна жилищна сграда
Виж

Две еднофамилни жилищни сгради в гр. Банкя, ул. "Райна Княгиня"

Две еднофамилни жилищни сгради в гр. Банкя, ул. "Райна Княгиня"

Виж всички

 

Имате нови идеи и намерения за Вашия нов дом?

Търсите ли уют, комфорт или функционален дом?

Предлагаме Ви нашите най-добри идеи от доказали се специалисти с дългогодишен опит на които може да се разчита до най-малката подробност и детайл. Проектиране на къщи

Цена за проектиране на къщи можете да проверите тук.

Ние можем да Ви предложим проектиране на къща:

 • Качествен проект за къщa по всички части необходими за внасяне в общината или проект по всички необходи за Вас части.

 • Коректна работа и спазване на договорените срокове.

 • Безплатна консултация с необходимия за инженер или архитект .

 • Авторски контрол от съответния специалист по време на строителството.

 • Инвеститирски контрол по време на строителството от опитни специалисти.

 • Кординация по време на строителството.

Един стандартен проект по всички части включва:

 • част Архитектура, изработва се от архитект с пълна правоспособност и член на камарата на архитектите в България Лидия Полухина. Проекта се състои от няколко етапа:

 1. Запознаване с предоставената от клиента информация (съществуващи чертежи, скици, визи и т.н)

 2. Уточняване на заданието за проектиране с клиента и представяне на проекта в идейна фаза.

 3. След уточнен и съгласуван с клиента идеен проект се изработва пълен архитектурен проект в техническа фаза. Прилагат се удостоверение за правоспособност и застраховка за настоящата година.

 4. Кординация и комуникация със всички специланости до изработката на пълния проект по всички части.

 • част Конструкции, изработва се от завършил инженер конструктор с пълна проектантска правоспособност. Проекта съдържа статически изчисления на сградата, чертежи и детайли от конструкцията на сградата. Прилагат се удостоверение за правоспособност и застраховка за настоящата година. Проекта е задължително да бъде съгласуван и подпечатан от лице с правоспособнос за „Технически Контрол“

 • част ВиК, изработва се от завършил инженер  с пълна проектантска правоспособност. Проекта съдържа изчисления, чертежи и детайли от вътрешната ВиК инсталацията. Прилагат се удостоверение за правоспособност и застраховка за настоящата година. Важно: цената не включва външна връзка, резервоари за пожарни нужди и изгребни ями, ако това се наложи към цената се добавят по 150лв. за всяко съоръжение.

 • част Електрическа, изработва се от завършил инженер  с пълна проектантска правоспособност. Проекта съдържа изчисления, чертежи и детайли от електрическата инсталацията на сградата. Показват се всички необходими табла, начина на захранване на електрическите уреди, кабелните сечения и др. Прилагат се удостоверение за правоспособност и застраховка за настоящата година.

 • част ПБЗ (план за безопасност и здраве) , изработва се от завършил инженер - конструктор с пълна проектантска правоспособност. Проекта съдържа обяснителна записка и чертежи уточняващи необходимите действия за безопасност по време на строителството. Прилагат се удостоверение за правоспособност и застраховка за настоящата година.

 • част ПБ (Пожарна безопасност) след последните промени в наредбата проекта се изработва от завършил инженер без значение от специлноста притежаващ удостоверение за правоспособност по пожарна безопасност(т.е трябва да е преминал курс). Камарата на Архитектите в България (КАБ) не изяви желание и самоинициатива за организацията на такъв курс и всички архитекти в България загубиха възможността да изготвят такъв проект. Проекта съдържа обяснителна записка и чертежи уточняващи разположението на пожарогасителите, противопожарни съоръжения, евакуационните изходи и пътища и др. Прилагат се удостоверение за правоспособност и застраховка за настоящата година.

 • част Геодезия се изработва от завършил инженер притежаващ удостоверение за пълна проектантска правоспособност. Проекта съдържа обяснителна записка и заснемане на  парцела, заснемане на съществуващи в парцела сгради и постройки, съседи улици и т.н. Прилагат се удостоверение за правоспособност и застраховка за настоящата година.

 • Част Вертикална планировка цели отвеждането на атмосферните води, определянето на проектните наклони, стълбища, подпорни стени, преодоляването на големи височини. Чрез вертикалната планировка се дават проектни коти на характерни точки от терена за преодоляване на денивелация, откоси, проектират се наклоните на пътища, кръстовища, вътрешно-квартални пространства, детски площадки и др.

Изпълнението на вертикалната планировка започва след приключване на строително-монтажните работи и прекарването на всички външни връзки на обекта (ток, вода, канал, газ и др.).

 • Трасировъчен план - инженер-геодезист отбелязва на терена границите на имота, определя контура на къщата, ориентацията, границите на пътя, кота 0 на строежа, нива, характерни точки от проектите и др. 

 • част ЕЕ (Енергийна ефективност) се изработва от завършил инженер специалност отоплителни инсталации, притежаващ удостоверение за пълна проектантска правоспособност. Проекта съдържа обяснителна записка и изчисления. Целта на проекта е да се докаже, че бъдещата къща ще има топлинни загуби отговарящи на приетите норми. Прилагат се удостоверение за правоспособност и застраховка за настоящата година.Проекти по всички части,Проекти по всички части цена

 • Доклад оценка на енергийна ефективност

Всички описани части са задължителни за представяне в община, като разработка по всяка една от тях включва минималния обем необходим за "Разрешение за строеж", всяка допълнителна инсталация се заплаща допълнително.

Цената на проекта вариара от 12 до 22лв./м2 за включени всички части и силно зависи от площа на проектирания обект, неговата сложност и изисквания на клиента.

Нашия опит е Вашата гаранция към успех.

...................................