Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Портфолио и услуги

Узаконяваме незаконни строежи на територията на Столична Община или представляваме до получаване на „Удостоверения за търпимост“

Кога нашия имот или сграда е незаконена и кога се налага да се прави „Удостоверения за търпимост“? Когато не разполагате с някой от следните документи:

 • „Разрешение за ползване“;
 • - „Удостоверение за въвеждане в експлоатация“;
 • „Позволителен билет“;
 • „Акт за узаконяване“;

В тези се налага да се пристъпи към единствения позволен от Закона за устройство на територията начин за узаконяване на незаконен строеж, а именно да се извърши процедурата за получаване на „Удостоверение за търпимост“.

Всички документи като скици и документи за собственост не са доказателства за законността на сградата.

узаконяване на незаконен строежЗа какво е необходимо удостоверение за търпимост? На практика без него абсолютно нито едно действие не е възможно. Например не е възможно да продадете имота, не възможно да направите каквото и да е било преустройство, смяна на предназначение, пристройка или надстройка на въпросната сграда. Най-важното „Удостоверението за търпимост“ гарантира, че сградата Ви няма да бъде принудително разрушена.

Всяка сграда ли е търпима?

Разбира, се че сградата е необходимо да отговаря на следните условия:

 • да е построена преди 31.03.2001 година;
 • строителството й да е било допустимо към момента на изграждането й или по действащите регулационни и застроителни планове;

Или иначе казано: „ПРЗ, ЗУТ, §127-1: Строежи, изградени до 31 март 2001 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване или забрана за ползване. Те могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след представяне на удостоверение от органите, които са овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти, че строежите са търпими.”

Какви документи са ни необходими за да можем да извадим „Удостоверение за търпимост“ ?

 1. Нотариалент Акт
 2. Нотариално заверена декларация от всички собственици по подготвен от нас образец.
 3. Нотариално заверена декларация от трима свидетели по подготвен от нас образец за годината на извършване на строежа.
 4. Нотариално заверено пълномощно по наш образец, с което можем да извършим цялата процедура вместо Вас

В какъв срок може да се получи „Удостоверение за търпимост“? Обикновено в срок до четири месеца след получаване на описаните по горе документи може сградата Ви да е законна.

Какви са разходите за цялата процедура или колко струва нашата сграда да бъде законна? Разходите могат да бъдат разделени на две такси за скици и самото удостоверение и разходи за нашата услуга са следните:

 1. Такса за „Удостоверение за търпимост“-250лв.
 2. Скици на обща стойност до 150лв.
 3. Цена за нашата услуга 1950лв.
 4. В някои случаи е възможно да се наложи да се извадят допълнителни документи.

КУдостоверение за търпимостаква гаранция имам, когато използвам Вашите услуги за представляване?

Разполагаме с висококвалифициран екип от архитекти, инженери и юристи водещи в областта. Не се колебайте можем да направим предварително проучване и консултация на Вашия незаконен строеж в нашия офис след предварителна договорка по телефона.


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164