Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Еднофамилни жилищни сгради

Проектиране на къщи

Виж всички
Еднофамилна жилищна сграда
Виж

Две еднофамилни жилищни сгради в гр. Банкя, ул. "Райна Княгиня"

Две еднофамилни жилищни сгради в гр. Банкя, ул. "Райна Княгиня"

Еднофамилна къща в Бистрица
Виж

Проектиране на къща Еднофамилна къща в Бистрица

В тази страница можете да се запознаете с нашия проект за Еднофамилна къща в Бистрица.


Настоящия проект е разработен въз основа на задание от Възложителя.

ОБХВАТ НА ПРОЕКТА:

- Част Архитектура;

- Част Конструктивна;

- Част Електро;

- Част ВиК;

- Част ОВК;

- Част Енергийна ефективност;

- Част Геодезия;

- Част Пожарна безопасност;

- Част Паркоустройство и благоустройство.

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Имотът има лице към две улици, разположени съответно от Северозапад и от Югозапад. От Североизток и Югоизток са обособени други частни имоти. В имота няма съществуващи постройки. Терена е с голям наклон, като улицата в Югоизападната му страна се явява най-високата му граница, a Североизточнта граница на имота е най-ниската.

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

Ситуация

Сградата е разположена в имот с достъп от две улици, разположени от Северозапад и от Югозапад. Входът към имота се организира по Северозападната граница на имота, посредством подходяща настилка. Сградата на обекта е разположена в северната част на парцела, на отсотяния минимум 3м от всички регулационни граници. Обособени са преден и заден двор.

Сградата е жилищна и има един полувкопан сутеренен етаж, предназначен за гараж и технически помещения  и един надземен жилищен етаж. Входът за жилищният етаж е  и за гаража са обособени на Фасада Северозапад.

 

Сутерен – Кота -2,81

Външният достъп се осъществява през входа за гаража на кота -2,81, разположен на фасада Северозапад. Етажът е достъпен от другите нива чрез вътрешно стълбище. Светлата височина е 245см. Обособени са следните помещения:

 • Гараж и склад – 64,0 м2;
 • Техническо помещение – 6,0 м2;
 • Стълбище.

 Първи жилищен етаж – Кота ±0,00

Външният достъп се осъществава през вход на кота ±0,00, разположен на фасада
Северозапад. Етажът е достъпен от сутерена чрез вътрешно стълбище. Светлата височина е 300см. Обособени са следните помещения:

 • Антре – 7,4 м2;
 • Дневна, кухня и трапезария – 58,0 м2;
 • Стълбище – 3,3 м2;
 • Коридор – 4 м2;
 • Спалня 1 – 12,0 м2;
 • Спалня 2 – 12,2 м2;
 • Баня 1 – 4,4 м2;
 • Баня 2 – 4,2 м2;
 • Дрешник – 5,6 м2;
 • Спалня 3 – 17,3 м2.

 

Конструкция и материали

Подовата конструкция на сутерена и на дневната е монолитна армирана бетонова настилка, с необходимите слоеве топлоизолация и хидроизолация за предпазаване на конструкцията. Междуетажните подови конструкции са монолитна стоманобетонна плоча с пояси. Стълбите са монолитни стоманобетонни. Покривната конструкция е монолитна стоманобетонна плоча с борд, която оформя стрехи 50см по периметъра на сградата. Над плочата се полага топлоизолация 12 см XPS, замазка и два пласти хидроизолация. Покривът се отводнява се вътрешно с воронки и водосточни тръби. От югоизточната страна е предвидено покривът да излиза с конзолна козирка, чиято конструкция ще бъде от стоманени греди с двойно-Т сечение.

Всички външни стени са от керамични тухли, изолирани с 10 см EPS и оформени с минерална мазилка и фасадна облицовка. При цокъла се полага топлоизолация 10 см XPS и фасадна облицовка. Дограмата е PVC.

Стените на помещенията са гладко измазани и боядисани. В баните стените са облицовани с фаянсови плочки.

Подовите настилки се изпълняват върху изравнителна циментова замазка. За спалните е предвидено настилка от мокет, за дневната паркет или ламинат, за кухнята, антрето и коридорите и баните – гранитогрес. За гаража е предвиден шлайфан бетон.

 

МЕСТА ЗА ПАРКИРАНЕ

Паркоместа, необходими за паркиране, съгласно Приложение №5 към чл. 42 и чл. 50, ал. 1 и 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 20 декември 2017г. за планиране и проектиране на комуникационо-транспортната система на урбанизираните територии.

№ по ред

Видове обекти

съгласно приложение №5

Необходим брой на местата за паркиране и гариране

Жилища в сградата

Брой на местата за паркиране и гариране предвидени за изпълнение

1

 Жилищни сгради и жилищни сгради със смесено предназначение

1 бр. на жилище

1 бр.

 

2 бр.

Общо:

1 бр.

2 бр.

 КАТЕГОРИЯ

Обектът е пета категория по чл. 137, (1), точка 5, буква а) – ЗУТ.