Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Еднофамилни жилищни сгради

Проектиране на къщи

Виж всички
Виж

Проектиране на къща: Бистрица, ул. "Космонавт"

Къщата е разположена терен с висока денивилация, като в всекидневната се открива прекрасен изглед...

Еднофамилна жилищна сграда
Виж

Проектиране на къща: гр. Банкя, Столична община

Проектиране на къщи с адм. адр. гр. Банкя, Столична община

Еднофамилна жилищна сграда
Виж

Три еднофамилни къщи гр. София, ул."Бистришко шосе"

Три еднофамилни жилищни сгради с адм. адр. гр. София, c.Бистрица


Настоящия проект е разработен въз основа на задание от Възложителя.

ОБХВАТ НА ПРОЕКТА:

- Част Архитектура;

- Част Конструктивна;

- Част Електро;

- Част ВиК;

- Част ОВК;

- Част Енергийна ефективност;

- Част Геодезия;

- Част Пожарна безопасност;

- Част Паркоустройство и благоустройство.

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Имотът има лице към две улици, разположени съответно от Северозапад и от Югозапад. От Североизток и Югоизток са обособени други частни имоти. В имота няма съществуващи постройки. Терена е с голям наклон, като улицата в Югоизападната му страна се явява най-високата му граница, a Североизточнта граница на имота е най-ниската.

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

Ситуация

Сградата е разположена в имот с достъп от две улици, разположени от Северозапад и от Югозапад. Входът към имота се организира по Северозападната граница на имота, посредством подходяща настилка. Сградата на обекта е разположена в северната част на парцела, на отсотяния минимум 3м от всички регулационни граници. Обособени са преден и заден двор.

Сградата е жилищна и има един полувкопан сутеренен етаж, предназначен за гараж и технически помещения  и един надземен жилищен етаж. Входът за жилищният етаж е  и за гаража са обособени на Фасада Северозапад.

 

Сутерен – Кота -2,81

Външният достъп се осъществява през входа за гаража на кота -2,81, разположен на фасада Северозапад. Етажът е достъпен от другите нива чрез вътрешно стълбище. Светлата височина е 245см. Обособени са следните помещения:

 • Гараж и склад – 64,0 м2;
 • Техническо помещение – 6,0 м2;
 • Стълбище.

 Първи жилищен етаж – Кота ±0,00

Външният достъп се осъществава през вход на кота ±0,00, разположен на фасада
Северозапад. Етажът е достъпен от сутерена чрез вътрешно стълбище. Светлата височина е 300см. Обособени са следните помещения:

 • Антре – 7,4 м2;
 • Дневна, кухня и трапезария – 58,0 м2;
 • Стълбище – 3,3 м2;
 • Коридор – 4 м2;
 • Спалня 1 – 12,0 м2;
 • Спалня 2 – 12,2 м2;
 • Баня 1 – 4,4 м2;
 • Баня 2 – 4,2 м2;
 • Дрешник – 5,6 м2;
 • Спалня 3 – 17,3 м2.

 

Конструкция и материали

Подовата конструкция на сутерена и на дневната е монолитна армирана бетонова настилка, с необходимите слоеве топлоизолация и хидроизолация за предпазаване на конструкцията. Междуетажните подови конструкции са монолитна стоманобетонна плоча с пояси. Стълбите са монолитни стоманобетонни. Покривната конструкция е монолитна стоманобетонна плоча с борд, която оформя стрехи 50см по периметъра на сградата. Над плочата се полага топлоизолация 12 см XPS, замазка и два пласти хидроизолация. Покривът се отводнява се вътрешно с воронки и водосточни тръби. От югоизточната страна е предвидено покривът да излиза с конзолна козирка, чиято конструкция ще бъде от стоманени греди с двойно-Т сечение.

Всички външни стени са от керамични тухли, изолирани с 10 см EPS и оформени с минерална мазилка и фасадна облицовка. При цокъла се полага топлоизолация 10 см XPS и фасадна облицовка. Дограмата е PVC.

Стените на помещенията са гладко измазани и боядисани. В баните стените са облицовани с фаянсови плочки.

Подовите настилки се изпълняват върху изравнителна циментова замазка. За спалните е предвидено настилка от мокет, за дневната паркет или ламинат, за кухнята, антрето и коридорите и баните – гранитогрес. За гаража е предвиден шлайфан бетон.

 

МЕСТА ЗА ПАРКИРАНЕ

Паркоместа, необходими за паркиране, съгласно Приложение №5 към чл. 42 и чл. 50, ал. 1 и 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 20 декември 2017г. за планиране и проектиране на комуникационо-транспортната система на урбанизираните територии.

№ по ред

Видове обекти

съгласно приложение №5

Необходим брой на местата за паркиране и гариране

Жилища в сградата

Брой на местата за паркиране и гариране предвидени за изпълнение

1

 Жилищни сгради и жилищни сгради със смесено предназначение

1 бр. на жилище

1 бр.

 

2 бр.

Общо:

1 бр.

2 бр.

 КАТЕГОРИЯ

Обектът е пета категория по чл. 137, (1), точка 5, буква а) – ЗУТ.

-->