Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Еднофамилни жилищни сгради

Проектиране на къщи

Виж всички
Еднофамилна жилищна сграда
Виж

Две еднофамилни жилищни сгради в гр. Банкя, ул. "Райна Княгиня"

Две еднофамилни жилищни сгради в гр. Банкя, ул. "Райна Княгиня"

Еднофамилна къща в Бистрица
Виж

Проектиране на къща Еднофамилна къща в Бистрица

В тази страница можете да се запознаете с нашия проект за Еднофамилна къща в Бистрица.

Имотът има лице към улица „Бистришко шосе“ от Запад и улица от Север. Входът към имота е от Северната граница на имота. От Изток и Юг са обособени други имоти. В имота няма съществуващи постройки. Терена е с голям наклон, като Източната е най-ниската му граница, a Западната е най-високата.

Имотът има достъп Север от отбивка на улица „Бистришко шосе“. Входът към имота се организира по Северната граница. Проектната разработка предвижда в имотът да се изградят три сгради, долепени една до друга на калкан – Къща 1, в Северната част на имота; Къща 2, в централната част на имота; Къща 3, в Южната част на имота. За Къща 1 автомобилния и пешеходен достъп става от Север, а за Къща 2 и Къща 3 - по алея, разположена в източната част на имота. Сградите на обекта са разположени на отсотяния минимум 3м от границите на имота. От Запад са бособени дворове към всяка къща.

Сградите са жилищни и имат един полувкопан сутеренен етаж, предназначен за гаражи и технически помещения  и два надземни жилищни етажа. Стълбищата на къщите излизат на покривното ниво.

За Къща 1 входовете за първи жилищен етаж и за гаража са обособен на фасада Север. За Къща 2 и Къща 3 входовете за първи жилищен етаж и за гаража са обособен на фасада Изток.

Терена е с голям наклон в посока североизток. Сградите са разположени на различни нива, съобразени с денивелацията на терена. Предвижда се изграждането на подпорни стени и стълби за преодоляване на денивелацията. Към всяка къща се обособяват индивидуални дворове от западната страна, като те са на различни нива и са отделени с подпорни стени.

Към западната граница, както и частично по източната и северната граница на имота се предвижда изграждане на стоманобетонни подпорни стени. По останалата част се предвижда изграждане на ажурна ограда с височина до 220см. Пешеходния и автомобилен достъп за имота се обособяват от улицата от Север. Новопроектираните подпорни стени и огради са изцяло разположена в УПИ V-6908.1521 и не се изисква съгласие на собственици на съседни урегулирани поземлени имоти, според чл. 48, ал.4 от ЗУТ.

Към Къща 2 предвидено изграждането на външна лятна кухня, покрита с навес – лека дървена конструкция с едноскатен покрив.

 Разпределения

 • Къща 1
 • Сутерен – Кота -2,71

Външният достъп се осъществава през вход на кота -2,71, разположен на фасада
Север. Етажът е достъпен от другите нива чрез вътрешна стълба. Светлата височина е 245см. Обособени са следните помещения:

 • Гараж – 38,4 м2;
 • Техническо помещение и Склад – 31,7 м2;
 • Тоалетна – 1,5 м2;
 • Стълбище – 9,3 м2.
 • Първи жилищен етаж – Кота ±0,00

Външният достъп се осъществава през вход на кота ±0,00, разположен на фасада
Север. Етажът е достъпен от другите нива чрез вътрешна стълба. Светлата височина е 270см. Обособени са следните помещения:

 • Антре – 5,7 м2;
 • Коридор – 9,2 м2;
 • Стълбище – 7 м2;
 • Спалня 1 – 14,8 м2;
 • Дрешник - 5,3 м2;
 • Баня 1 – 5,6 м2;
 • Баня 2 – 5,4 м2;
 • Спалня 2 – 14 м2;
 • Спалня 3 – 14,3 м2.
 • Втори жилищен етаж – Кота +3,06

Достъпът се осъществява през вътрешното стълбище. Светлата височина е 350см. Обособено е непреградено пространство със следните зони:

 • Стълбище – 9 м2;
 • Кухня и трапезария – 23 м2;
 • Дневна – 47,3 м2;
 • Тераса – 15,5 м2.
 • Покривно ниво – Кота +6,87

Достъпът се осъществява през вътрешното стълбище. Светлата височина е 260см. Обособени са следните помещения:

 • Стълбище – 11,7 м2;
 • Тоалетна – 1,5 м2.
 • Къща 2
 • Сутерен – Кота -2,71

Външният достъп се осъществава през вход на кота -2,71, разположен на фасада
Изток. Етажът е достъпен от другите нива чрез вътрешна стълба. Светлата височина е 245см. Обособени са следните помещения:

 • Входно антре – 9,5 м2;
 • Гараж – 37,4 м2;
 • Техническо помещение – 8,6 м2;
 • Склад – 12 м2;
 • Тоалетна – 2 м2;
 • Стълбище – 11,2 м2.
 • Първи жилищен етаж – Кота ±0,00

Етажът е достъпен от другите нива чрез вътрешна стълба. Светлата височина е 270см. Обособени са следните помещения:

 • Стълбище – 13,6 м2;
 • Коридор – 3,7 м2;
 • Баня 1 – 5,4 м2;
 • Спалня 1 – 13,3 м2;
 • Спалня 2 – 15,0 м2;
 • Спалня 3 – 17,0 м2;
 • Дрешник - 6,7 м2;
 • Баня 2 – 5,4 м2.
 • Втори жилищен етаж – Кота +3,06

Достъпът се осъществява през вътрешното стълбище. Светлата височина е 350см. Обособено е непреградено пространство със следните зони:

 • Стълбище – 13,2 м2;
 • Кухня – 18,2 м2;
 • Дневна и трапезария – 35,3 м2;
 • Тераса – 15,7 м2.
 • Покривно ниво – Кота +6,87

Достъпът се осъществява през вътрешното стълбище. Светлата височина е 260см. Обособени са следните помещения:

 • Стълбище – 12,7 м2;
 • Тоалетна – 1,8 м2.
 • Къща 3
 • Сутерен – Кота -2,71

Външният достъп се осъществава през вход на кота -2,71, разположен на фасада
Изток. Етажът е достъпен от другите нива чрез вътрешна стълба. Светлата височина е 245см. Обособени са следните помещения:

 • Входно антре – 8,4 м2;
 • Гараж – 37,6 м2;
 • Техническо помещение – 5,6 м2;
 • Склад – 8,4 м2;
 • Тоалетна – 2 м2;
 • Стълбище и Коридор – 12,7 м2.
 • Първи жилищен етаж – Кота ±0,00

Етажът е достъпен от другите нива чрез вътрешна стълба. Светлата височина е 270см. Обособени са следните помещения:

 • Стълбище – 7,3 м2;
 • Коридор – 9,5 м2;
 • Баня 1 – 5,0 м2;
 • Спалня 1 – 12,4 м2;
 • Спалня 2 – 16,2 м2;
 • Спалня 3 – 14,7 м2;
 • Дрешник - 4,8 м2;
 • Баня 2 – 5,6 м2.
 • Втори жилищен етаж – Кота +3,06

Достъпът се осъществява през вътрешното стълбище. Светлата височина е 350см. Обособено е непреградено пространство със следните зони:

 • Стълбище – 9,2 м2;
 • Кухня – 21,4 м2;
 • Дневна и трапезария – 39,7 м2;
 • Тераса – 16,4 м2.
 • Покривно ниво – Кота +6,87

Достъпът се осъществява през вътрешното стълбище. Светлата височина е 260см. Обособени са следните помещения:

 • Стълбище – 13 м2;
 • Тоалетна – 1,8 м2.

 

Конструкция и материали

Подовата конструкция на първия етаж е монолитна армирана бетонова настилка, с необходимите слоеве топлоизолация и хидроизолация за предпазаване на конструкцията. Междуетажните подови конструкции са монолитна стоманобетонна плоча с пояси. Стълбите са монолитни стоманобетонни. Покривната конструкция е монолитна стоманобетонна плоча с борд. Над плочата се полага топлоизолация 12 см XPS, замазка и два пласти хидроизолация. Покривът се отводнява външно с барбакани и водосточни тръби, скрити зад фасадната мазилка и облицовка. Терасите е предвидено да бъдат оформени с топлоизолация 12см XPS, хидроизолация, циментова замазка с необходимия наклон за отводняване.

Всички външни стени са от керамични тухли, изолирани с 10 см EPS и оформени с минерална мазилка и фасадна облицовка. При цокъла се полага топлоизолация 10 см XPS. Дограмата е PVC. Парапетите на терасите са ажурни.

Стените на помещенията са гладко измазани и боядисани. В баните стените са облицовани с фаянсови плочки.

Подовите настилки се изпълняват върху изравнителна циментова замазка. За спалните и дневните е предвидено настилка от паркет или ламинат, за антрето и коридорите и баните – гранитогрес. За терасите е предвидена настилка от гранитогрес. За гаражите е предвиден шлайфан бетон.

За жилищните етажи е предвидено изпълнението на окачен таван от гипсокартон.

МЕСТА ЗА ПАРКИРАНЕ

Паркоместа, необходими за паркиране, съгласно Приложение №5 към чл. 42 и чл. 50, ал. 1 и 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 20 декември 2017г. за планиране и проектиране на комуникационо-транспортната система на урбанизираните територии.

№ по ред

Видове обекти

съгласно приложение №5

Необходим брой на местата за паркиране и гариране

Жилища в сградите

Брой на местата за паркиране и гариране предвидени за изпълнение

1

 Жилищни сгради и жилищни сгради със смесено предназначение

1 бр. на жилище

3 бр.

 

6 бр.

Общо:

3 бр.

6 бр.

Постигнати параметри:

 

Етаж

Къща 1

Къща 2

Къща 3

Общо

 

 

 

 

 

 

ЗП по етажи, м2

Сутерен

98,0

97,7

91,5

 

 

Сутерен

1,20м над прилежащ терен

58,3

82,8

68,1

 

 

Етаж 1

100,1

111,9

93,3

 

 

Етаж 2

110,7

97,7

102,1

 

 

Покрив

  19,4

20,7

21,2

 

 

 

 

 

 

 

ЗП, м2

 

98,0

111,9

91,5

301,4

РЗП, м2

 

288,5

313,1

284,7

886,3

 

 • Площ на УПИ V-6908.1521 1094 м2
 • КИНТ 0,81
 • Плътност на застрояване 27,5%
 • Озеленена площ 61,1%

...................................