Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Цени на услуги предлагани от Проектантско бюро „Техно Пол БГ“ ЕООД

Проектиране на къщи цена

Проектиране на къщи по всички части. Проекти по всички части цена

Можете да видите Вашата цена без скрити такси и уловки:

 • Жилищни еднофамилни сгради на цени от 30лв/м2 или от 6000лв. за къща

-  До 100 m2 - 6000лв.
-  До 150 m2 - 7200лв.
-  До 200 m2 - 8200лв.
-  До 250 m2 - 9200лв.
-  До 300 m2 - 10100лв.
-  До 350 m2 - 11100лв.
-  До 400 m2 - 12 000лв.
-  До 450 m2 - 13 000лв.
-  До 500 m2 - 14 000лв.
-  До 550 m2 - 15 000лв.
-  Над 550 m2– 30 лв/м2

При площ, която е малко над посочените граници се пресмята площа на м2 за сътветния ценови диапазон и се добавя към общата сума.

-  Посещение на обект и консултация на място(за територията на гр.София) - 150лв.
- Представляване пред компетентен орган до получаване на „Разрешение за строеж“ - 350лв.

- Представляване пред компетентен орган и съгласуване до получаване на „Скици, визи, предварителни договори“ - 200лв./ на инстанция

- Проект за ограда към проект за къща - 400лв.

- Проект за СВО (сградно водопроводно отклонение или външна Вик връзка) - 500лв.

- ПБЗ и мотивирано предложение за транспортен достъп - 550лв.+250лв. за съгласуване

- Безплатна консултация по телефона.

- Консултация в нашия офис с преглед на документи 200лв. като се приспадат при поръчка на проекта.

 - Проект "Паркоустройство и Благоустройство" - 550лв.

 - Експертна оценка на съществуващата растителност за не повече от 10дървета - 300лв.

 - Декларация за липса на растителност - 150лв.
- Геоложки доклад по архивни данни - 650лв.

- ОВК проект с включено подово отопление допълнително се заплаща- 350лв.

-Проект с отопление на ГАЗ, включваш доклад от сертифицирана фирма - 700лв.

-Проект ВОД за СВО (Временна организация на движението за сградно водопроводно отклонение)-550лв.

*Забележка: Цените са за проект по всички части необходими за получаване на „Разрешение за Строеж“ от компетентен орган.


 Проекти за фирмени надписи, билбордове, тотеми, рекламни елементи и покривни реклами

 • Проект за фирмен надпис(рекламна табела)към партерен етаж на сграда по части архитектура, дизайн, конструкции и ПБЗ(с размер до 4х0,6м) - 400лв.

 • Проект за фирмен надпис за повече от една табела - 400лв. + 150лв. за всяка следваща

 • Допълнителен електро проект за светещи или осветени фирмени надписи и реклами - 160лв.

 

 • Проект за реклама на калкан по части архитектура, дизайн, конструкции и ПБЗ - 850лв.

 • Проект за фирмен тотем по части архитектура, дизайн, конструкции и ПБЗ - 2100лв.(цената включва част геодезия - трасировъчен план)

 • Проект за рекламен билборд до 12м2 едностранно  по части архитектура, дизайн, конструкции и ПБЗ - 2600лв. (цената включва част геодезия и трасировъчен план)

 

 • Проект за покривна реклама с ажурни букви (реклама/ фирмен надпис на покрива) по части архитектура, дизайн, конструкции, ПБЗ и електро (с размер до 12 м2) - 1700 лв.

 

 • Представляване пред компетентен орган до получаване на „Разрешение за поставяне“ - 300лв.

 • Представляване пред компетентен орган до получаване на „Скица с указан начин на поставяне“ и съгласуване с компетентен орган - 200лв.
 • Проект за ФИУТ (фирмено-информационна указателна табела) на стълб  "РП" -300лв. + представляване пред компетентен орган -70лв.
 • Изработка и монтаж на ФИУТ (фирмено-информационна указателна табела) на стълб -270лв.
 • Посещение на обект или консултация на място -200лв.

 • Изработване на мотивирано предложение 250лв.
 • Безплатна консултация по телефона.

 • Консултация в нашия офис с преглед на документи 200лв. като се приспадат при поръчка на проекта.

*Забележка: Цените са за един рекламен елемент при по-големи размери или повече елементи, запазваме правото да коригираме цените.

 Повече информация относно пълнотата на проекта.

Проекти за смяна на предназначение и преустройство на търговски и жилищни обекти

-  До 60 m2 – 2400лв.
-  До 100 m2 - 2800лв.
-  До 150 m2 - 3300лв.

-  До 200 m2 – 3700лв.
-  Над 200 m2 – по 19лв.м2

-  Посещение на обект и консултация на място(за територията на гр.София) - 200лв.
- Представляване пред компетентен орган до получаване на „Разрешение за строеж“ - 300лв.

- Безплатна консултация по телефона.

- Консултация в нашия офис с преглед на документи 200лв. като се приспадат при поръчка на проекта.

 

 

*Забележка: Цените са за приблизителни поради спецификата на всеки един отделен обект и зависят от вида на преустройството/смяната на предназначението. Цената би могла да бъде завишена при следните манипулации (Конструктивна намеса, разделяне или обединяване на помещения,голяма промяна на ВиК и ЕЛ. инсталации,  ).

  Повече информация относно пълнотата на проекта.

Проекти за киоск и щандове в молове и търговски центрове

 • Проект за киоск по части архитектура, ПБЗ (план за безопасност и здраве), Електро - 700лв.

 

Проекти за преместваеми обекти в УПИ(фургони, контейнери, метални конструкции по индивидуален проект в частни имоти)

 • Архитектурен проект, част конструкции, план за безопасност и здраве, електро проект, пожарна безопасност. В цената на проекта се включва индивидуален проекта на метална конструкция или навес - 2000лв.

 • Посещение на обекта в рамките на гр. София-150лв.

 • Геодезическо заснемане и трасировъчен план (не е задължително във всички случаи) - 350лв.

 • Комбинирана  скица  от действащ регулация и актуална кадастрална карта, и скица от АГКК план - 100лв.

 • Външна връзка по част "Електрическа"- 200лв.
 • Водопроводно отклонение по част "ВиК"- 200лв.

*Забележка: Цените са за един фургон с размери до 6х3м.,за който ни бъдат предоставени декларация за съответствие и сертификати за качество от производителя.

 

Устройствено планиране

 • ПУП-ПЗ (подробен устройствен план - план за застрояване) - 1200лв.

 • ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план - план за регулация и застрояване) - 2000лв.

 • ПУП-ПР (подробен устройствен план - план за регулация) - 1500лв.

 • ПУП-РУП (подробен устройствен план - работен устройствен план) - 2000лв.

 • ПУП - мотивирано предложение – 250лв.

*Забележка: Посочените цени са за един парцел с площ до 1000м2, не са включени общински и др. такси за набавяне на изходни данни, процедури по съгласуване на подробните устройствени планове и изготвяне на план-схеми към ПУП, когато това се изисква. За ПУП за два парцела цената се увеличава с 50% и с още 30% за всеки следващ парцел.

 

Изготвяне на план-схема

План-схеми и проекти за разположение на маси и столове, хладилни витрини, сергии, щандове, шатри се изготвят за гр. София във връзка с тротоарно право. Включва посещение на място.

 • Изготвяне на план-схема - 250лв.

 • Актуализиране на план-схема - 50лв.(без нанасяне на промени спрямо предходната)

  Изготвяне на проект за ограда до 300л.м

  Включва следните части.

  • Архитектура и конструкции трасировъчен план - 550лв.

  • Геодезическо заснемане 350лв.


   Изготвяне надокументи за удостоверение за търпимост и процедиране на документи пред компетантен орган до получаване на "Удостоверение за търпимост"

   Цена:

   За сграда с РЗП до 100кв.м- 2200лв.  + такса на компетентния орган;

   За сграда с РЗП от 100 до 200 кв.м- 2700лв.  + такса на компетентния орган;

   За сграда с РЗП от 200 до 300 кв.м- 3200лв.  + такса на компетентния орган;

   За сграда с РЗП над 300 кв.м- 3700лв.  + такса на компетентния орган;

   Интериорен дизайн за вашия бъдещ дом

   Цена при запитване.

 

*Посочените цени са в български лева и не включват данък добавена стойност и такси на компетентни органи

...................................


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164