Tag: Смяна на предназначение, Проекти по всички части цена, Архитект, Архитект–София, Смяна на предназначение цена, Архитект София, Проекти по всички части, Преустройство, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Преустройство цена

Цени на услуги предлагани от Проектантско бюро „Техно Пол БГ“ ЕООД

Цени за проектиране и изготвяне на проектна документация по всички части, цени за узаконяване на рекламни рабели, цена за представляване пред община, цена за предвижване на документация в община, цена за проект на къща по всички части,Смяна на предназначение,Проекти по всички части цена,Архитект,Архитект София,Смяна на предназначение цена,Архитект София,Проекти по всички части,Преустройство,Проектиране на къщи,Проектиране на къщи цена,Преустройство цена

 

Проектиране на къщи по всички части. Проекти по всички части цена

 • Жилищни еднофамилни сгради 12-22 лв/м2

-  До 100 m2 - 2300лв.
-  До 200 m2 - 3500лв.
-  До 300 m2 - 4500лв.
-  До 400 m2 - 5500лв.
-  До 500 m2 - 6500лв.

-  Над 600 m2– по договаряне

-  Безплатна консултация по телефона и в нашия офис.

-  Посещение на обект и консултация на място(за територията на гр.София) - 50лв.
- Представляване пред компетентен орган до получаване на „Разрешение за строеж“ - 250лв.

- Представляване пред компетентен орган и съгласуване до получаване на „Скици, визи, предварителни договори“ - 250лв.

- Проект за външна връзка - 150лв.

- Проект за изгребна яма - 150лв.
-  Безплатна консултация по телефона и в нашия офис.

*Забележка: Цените са за проект по всички части необходими за получаване на „Разрешение за Строеж“ от компетентен орган.


 Проекти за фирмени надписи, билбордове, тотеми и реклами

 • Проект за фирмен надпис по части архитектура, дизайн, конструкции и ПБЗ - 220лв.

 • Проект за рекламна на калкан по части архитектура, дизайн, конструкции и ПБЗ - 600лв.

 • Проект за фирмен тотем по части архитектура, дизайн, конструкции и ПБЗ - 800лв.

 • Проект за рекламен билборд до 12м2 едностранно  по части архитектура, дизайн, конструкции и ПБЗ - 800лв.
 • Електро проект за светещи или осветени фирмени надписи и реклами - 70лв.

 • Представляване пред компетентен орган до получаване на „Разрешение за поставяне“ - 150лв.

 • Представляване пред компетентен орган до получаване на „Скица с указан начин на поставяне“ - 150лв.
 • Проект за ФИУТ (фирмено-информационна указателна табела) на стълб и представляване до получаване на "РП" -300лв.
 • Изработка и монтаж на ФИУТ (фирмено-информационна указателна табела) на стълб -170лв.
 • Посещение на обект или консултация на място -20лв.

 • Изработване на мотивирано предложение 150лв.
 • Безплатна консултация по телефона и в нашия офис.

*Забележка: Цените са за един рекламен елемент при по големи размери или повече елементи запазваме правото да коригираме цените.

 Повече информация относно пълнотата на проекта.

Проекти за смяна на предназначение и преустроийсво на търговски и жилищни обекти

-  До 60 m2 – 1250лв.
-  До 100 m2 - 1500лв.
-  До 150 m2 - 2200лв.
-  Над 150 m2 – по договаряне

-  Посещение на обект и консултация на място(за територията на гр.София) - 50лв.
- Представляване пред компетентен орган до получаване на „Разрешение за строеж“ - 300лв.
-  Безплатна консултация по телефона и в нашия офис.

*Забележка: Цените са за приблизителни поради спецификата на всеки един отделен обект и зависят от вида на преустройството/смяната на предназначението. Цената би могла да бъде завишена при следните манипулации (Конструктивна намеса, разделяне или обединяване на помещения, промяна ВиК и ЕЛ. инсталации,  ).

  Повече информация относно пълнотата на проекта.

Проекти за киоск и щандове в молове и търговски центрове

 • Проект за киоск по части архитектура, ПБЗ (план за безопасност и здраве), Електро - 350лв.

 

Проекти за преместваеми обекти в УПИ(фургони, контейнери, метални концтрукции по индивидуален проект в частни имоти)

 • Архитектурен проект, конструктивно становище, план за безопасност и здраве, електро проект, пожарна безопасност. В цената не проекта не се включва индивидуален проекта на метална конструкция или навес - 550лв.

 • Посещние на обекта в рамките на гр. София-50лв.

 • Геодезическо заснемане и трасировъчен план (не е задължително във всички случаи) - 350лв.

 • Комбинирана скица от действащ регулационен и кадастрален план - 100лв.

*Забележка: Цените са за един фургон с размери до 6х3м.,за който ни бъдат предоставени декларация за съответстви и сертификати за качество от производителя.

 

Устройствено планиране

 • ПУП-ПЗ (подробен устройствен план - план за застрояване) - 600лв.

 • ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план - план за регулация и застрояване) - 600лв.

 • ПУП-ПР (подробен устройствен план - план за регулация) - 600лв.

 • ПУП-РУП (подробен устройствен план - работен устройствен план) - 1000лв.

 • ПУП - мотивирано предложение – 150лв.

*Забележка: Посочените цени са за един парцел с площ до 1000м2, не са включени общински и др. такси за набавяне на изходни данни, процедури по съгласуване на подробните устройствени планове и изготвяне на план-схеми към ПУП, когато това се изисква. За ПУП за два парцела цената се увеличава с 50% и с още 30% за всеки следващ парцел.

 

Изготвяне на план-схема

План-схеми и проекти за разположение на маси и столове, хладилни витрини, сергии, щандове, шатри се изготвят за гр. София във връзка с тротоарно право.

 • Изготвяне на план-схема - 130лв.

 

 

*Посочените цени са в български лева и не включват данък добавена стойност

 

Проектиране на къщи по всички части

 • Жилищни еднофамилни сгради 12-22 лв/м2

-  До 100 m2 - 2300лв.
-  До 200 m2 - 3500лв.
-  До 300 m2 - 4500лв.
-  До 400 m2 - 5500лв.
-  До 500 m2 - 6500лв.

-  Над 600 m2– по договаряне

-  Безплатна консултация по телефона и в нашия офис.

-  Посещение на обект и консултация на място(за територията на гр.София) - 50лв.
- Представляване пред компетентен орган до получаване на „Разрешение за строеж“ - 250лв.

- Представляване пред компетентен орган и съгласуване до получаване на „Скици, визи, предварителни договори“ - 250лв.

- Проект за външна връзка - 150лв.

- Проект за изгребна яма - 150лв.
-  Безплатна консултация по телефона и в нашия офис.

*Забележка: Цените са за проект по всички части необходими за получаване на „Разрешение за Строеж“ от компетентен орган.


 Проекти за фирмени надписи, билбордове, тотеми и реклами

 • Проект за фирмен надпис по части архитектура, дизайн, конструкции и ПБЗ - 220лв.

 • Проект за рекламна на калкан по части архитектура, дизайн, конструкции и ПБЗ - 600лв.

 • Проект за фирмен тотем по части архитектура, дизайн, конструкции и ПБЗ - 800лв.

 • Проект за рекламен билборд до 12м2 едностранно  по части архитектура, дизайн, конструкции и ПБЗ - 800лв.
 • Електро проект за светещи или осветени фирмени надписи и реклами - 70лв.

 • Представляване пред компетентен орган до получаване на „Разрешение за поставяне“ - 150лв.

 • Представляване пред компетентен орган до получаване на „Скица с указан начин на поставяне“ - 150лв.
 • Проект за ФИУТ (фирмено-информационна указателна табела) на стълб и представляване до получаване на "РП" -300лв.
 • Изработка и монтаж на ФИУТ (фирмено-информационна указателна табела) на стълб -170лв.
 • Посещение на обект или консултация на място -20лв.

 • Изработване на мотивирано предложение 150лв.
 • Безплатна консултация по телефона и в нашия офис.

*Забележка: Цените са за един рекламен елемент при по големи размери или повече елементи запазваме правото да коригираме цените.

 Повече информация относно пълнотата на проекта.

Проекти за смяна на предназначение и преустроийсво на търговски и жилищни обекти

-  До 60 m2 – 1250лв.
-  До 100 m2 - 1500лв.
-  До 150 m2 - 2200лв.
-  Над 150 m2 – по договаряне

-  Посещение на обект и консултация на място(за територията на гр.София) - 50лв.
- Представляване пред компетентен орган до получаване на „Разрешение за строеж“ - 300лв.
-  Безплатна консултация по телефона и в нашия офис.

*Забележка: Цените са за приблизителни поради спецификата на всеки един отделен обект и зависят от вида на преустройството/смяната на предназначението. Цената би могла да бъде завишена при следните манипулации (Конструктивна намеса, разделяне или обединяване на помещения, промяна ВиК и ЕЛ. инсталации,  ).

  Повече информация относно пълнотата на проекта.

Проекти за киоск и щандове в молове и търговски центрове

 • Проект за киоск по части архитектура, ПБЗ (план за безопасност и здраве), Електро - 350лв.

 

Проекти за преместваеми обекти в УПИ(фургони, контейнери, метални концтрукции по индивидуален проект в частни имоти)

 • Архитектурен проект, конструктивно становище, план за безопасност и здраве, електро проект, пожарна безопасност. В цената не проекта не се включва индивидуален проекта на метална конструкция или навес - 550лв.

 • Посещние на обекта в рамките на гр. София-50лв.

 • Геодезическо заснемане и трасировъчен план (не е задължително във всички случаи) - 350лв.

 • Комбинирана скица от действащ регулационен и кадастрален план - 100лв.

*Забележка: Цените са за един фургон с размери до 6х3м.,за който ни бъдат предоставени декларация за съответстви и сертификати за качество от производителя.

 

Устройствено планиране

 • ПУП-ПЗ (подробен устройствен план - план за застрояване) - 600лв.

 • ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план - план за регулация и застрояване) - 600лв.

 • ПУП-ПР (подробен устройствен план - план за регулация) - 600лв.

 • ПУП-РУП (подробен устройствен план - работен устройствен план) - 1000лв.

 • ПУП - мотивирано предложение – 150лв.

*Забележка: Посочените цени са за един парцел с площ до 1000м2, не са включени общински и др. такси за набавяне на изходни данни, процедури по съгласуване на подробните устройствени планове и изготвяне на план-схеми към ПУП, когато това се изисква. За ПУП за два парцела цената се увеличава с 50% и с още 30% за всеки следващ парцел.

 

Изготвяне на план-схема

План-схеми и проекти за разположение на маси и столове, хладилни витрини, сергии, щандове, шатри се изготвят за гр. София във връзка с тротоарно право.

 • Изготвяне на план-схема - 130лв.

 

 

*Посочените цени са в български лева и не включват данък добавена стойност

....................................