Tag: Смяна на предназначение, Проекти по всички части цена, Архитект, Архитект–София, Смяна на предназначение цена, Архитект София, Проекти по всички части, Преустройство, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Преустройство цена

Цени на услуги предлагани от Проектантско бюро „Техно Пол БГ“ ЕООД

Цени за проектиране и изготвяне на проектна документация по всички части, цени за узаконяване на рекламни рабели, цена за представляване пред община, цена за предвижване на документация в община, цена за проект на къща по всички части,Смяна на предназначение,Проекти по всички части цена,Архитект,Архитект София,Смяна на предназначение цена,Архитект София,Проекти по всички части,Преустройство,Проектиране на къщи,Проектиране на къщи цена,Преустройство цена

Проектиране на къщи по всички части. Проекти по всички части цена

 • Жилищни еднофамилни сгради на цени от 14,5 до 28 лв/м2

-  До 100 m2 - 2800лв.
-  До 150 m2 - 3300лв.
-  До 200 m2 - 3900лв.
-  До 250 m2 - 4650лв.
-  До 300 m2 - 5200лв.
-  До 350 m2 - 6150лв.
-  До 400 m2 - 6800лв.
-  До 450 m2 - 7450лв.
-  До 500 m2 - 8000лв.
-  До 550 m2 - 8690лв.
-  До 600 m2 - 9360лв.
-  До 650 m2 - 10 010лв.
-  До 700 m2 - 10 640лв.
-  До 750 m2 - 11 250лв.
-  До 800 m2 - 11 840лв.
-  До 850 m2 - 12 410лв.
-  До 900 m2 - 13 050лв.

-  Над 900 m2– 14,5 лв/м2

-  Консултация по телефона и в нашия офис.

-  Посещение на обект и консултация на място(за територията на гр.София) - 50лв.
- Представляване пред компетентен орган до получаване на „Разрешение за строеж“ - 200лв.

- Представляване пред компетентен орган и съгласуване до получаване на „Скици, визи, предварителни договори“ - 200лв.

- Проект за ограда към проект за къща - 300лв.

- Проект за външна връзка - 150лв.

- Проект за изгребна яма - 150лв.
- Kонсултация по телефона и в нашия офис.

- Проект "Паркоустройство и Благоустройство" - 350лв.
- Геоложки доклад по архивни данни - 300лв.

- ОВК проект с включено подово отопление допълнително се заплаща- 140лв.

-Проект с отопление на ГАЗ, включваш доклад от сертифицирана фирма - 800лв.

*Забележка: Цените са за проект по всички части необходими за получаване на „Разрешение за Строеж“ от компетентен орган.


 Проекти за фирмени надписи, билбордове, тотеми и реклами

 • Проект за фирмен надпис(рекламна табела)към партерен етаж на сграда по части архитектура, дизайн, конструкции и ПБЗ(с размер до 4х0,6м) - 280лв.

 • Проект за фирмен надпис за повече от една табела - 280лв. + 80лв. завсяка следваща

 • Допълнителен електро проект за светещи или осветени фирмени надписи и реклами - 80лв.
 • Проект за реклама на калкан по части архитектура, дизайн, конструкции и ПБЗ - 650лв.

 • Проект за фирмен тотем по части архитектура, дизайн, конструкции и ПБЗ - 800лв.(цената включва мотивирано предложение и не включва част геодезия)

 • Проект за рекламен билборд до 12м2 едностранно  по части архитектура, дизайн, конструкции и ПБЗ - 1000лв.
 • Представляване пред компетентен орган до получаване на „Разрешение за поставяне“ - 200лв.

 • Представляване пред компетентен орган до получаване на „Скица с указан начин на поставяне“ и съгласуване с компетентен орган - 200лв.
 • Проект за ФИУТ (фирмено-информационна указателна табела) на стълб и представляване до получаване на "РП" -250лв.
 • Изработка и монтаж на ФИУТ (фирмено-информационна указателна табела) на стълб -200лв.
 • Посещение на обект или консултация на място -40лв.

 • Изработване на мотивирано предложение 150лв.
 • Безплатна консултация по телефона и в нашия офис.

*Забележка: Цените са за един рекламен елемент при по-големи размери или повече елементи, запазваме правото да коригираме цените.

 Повече информация относно пълнотата на проекта.

Проекти за смяна на предназначение и преустройсво на търговски и жилищни обекти

-  До 60 m2 – 1800лв.
-  До 100 m2 - 2100лв.
-  До 150 m2 - 2600лв.

-  До 200 m2 – 3200лв.
-  До 250 m2 - 3700лв.
-  До 300 m2 - 4350лв.
-  До 350 m2 – 4900лв.

-  Над 150 m2 – по 13лв.м2

-  Посещение на обект и консултация на място(за територията на гр.София) - 50лв.
- Представляване пред компетентен орган до получаване на „Разрешение за строеж“ - 300лв.
-  Безплатна консултация по телефона и в нашия офис.

*Забележка: Цените са за приблизителни поради спецификата на всеки един отделен обект и зависят от вида на преустройството/смяната на предназначението. Цената би могла да бъде завишена при следните манипулации (Конструктивна намеса, разделяне или обединяване на помещения,голяма промяна на ВиК и ЕЛ. инсталации,  ).

  Повече информация относно пълнотата на проекта.

Проекти за киоск и щандове в молове и търговски центрове

 • Проект за киоск по части архитектура, ПБЗ (план за безопасност и здраве), Електро - 350лв.

 

Проекти за преместваеми обекти в УПИ(фургони, контейнери, метални концтрукции по индивидуален проект в частни имоти)

 • Архитектурен проект, конструктивно становище, план за безопасност и здраве, електро проект, пожарна безопасност. В цената на проекта се включва индивидуален проекта на метална конструкция или навес - 1100лв.

 • Посещние на обекта в рамките на гр. София-50лв.

 • Геодезическо заснемане и трасировъчен план (не е задължително във всички случаи) - 350лв.

 • Комбинирана  скица  от действащ регулация и актуална кадастрална карта, и скица от СГКК план - 80лв.

*Забележка: Цените са за един фургон с размери до 6х3м.,за който ни бъдат предоставени декларация за съответстви и сертификати за качество от производителя.

 

Устройствено планиране

 • ПУП-ПЗ (подробен устройствен план - план за застрояване) - 1000лв.

 • ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план - план за регулация и застрояване) - 1000лв.

 • ПУП-ПР (подробен устройствен план - план за регулация) - 1000лв.

 • ПУП-РУП (подробен устройствен план - работен устройствен план) - 2000лв.

 • ПУП - мотивирано предложение – 250лв.

*Забележка: Посочените цени са за един парцел с площ до 1000м2, не са включени общински и др. такси за набавяне на изходни данни, процедури по съгласуване на подробните устройствени планове и изготвяне на план-схеми към ПУП, когато това се изисква. За ПУП за два парцела цената се увеличава с 50% и с още 30% за всеки следващ парцел.

 

Изготвяне на план-схема

План-схеми и проекти за разположение на маси и столове, хладилни витрини, сергии, щандове, шатри се изготвят за гр. София във връзка с тротоарно право. Включва посещение на място.

 • Изготвяне на план-схема - 180лв.

 • Актуализиране на план-схема - 50лв.(без нанасяне на промени спрямо предходната)

  Изготвяне на проект за ограда до 1000л.м

  Включва следните части.

  • Архитектура и конструкции - 300лв.

  • Геодезия и трасировъчен план 300лв.

 

*Посочените цени са в български лева и не включват данък добавена стойност

..................................