Цени на услуги предлагани от Проектантско бюро „Техно Пол БГ“ ЕООД

Цени за проектиране и изготвяне на проектна документация по всички части, цени за узаконяване на рекламни рабели, цена за представляване пред община, цена за предвижване на документация в община, цена за проект на къща по всички части

 

Проектиране на къщи по всички части

 • Жилищни еднофамилни сгради 12-22 лв/м2

-  До 100 m2 - 2300лв.
-  До 200 m2 - 3500лв.
-  До 300 m2 - 4500лв.
-  До 400 m2 - 5500лв.
-  До 500 m2 - 6500лв.

-  Над 600 m2– по договаряне

-  Безплатна консултация по телефона и в нашия офис.

-  Посещение на обект и консултация на място(за територията на гр.София) - 50лв.
- Представляване пред компетентен орган до получаване на „Разрешение за строеж“ - 250лв.

- Представляване пред компетентен орган и съгласуване до получаване на „Скици, визи, предварителни договори“ - 250лв.

- Проект за външна връзка - 150лв.

- Проект за изгребна яма - 150лв.
-  Безплатна консултация по телефона и в нашия офис.

*Забележка: Цените са за проект по всички части необходими за получаване на „Разрешение за Строеж“ от компетентен орган.


 Проекти за фирмени надписи, билбордове, тотеми и реклами

 • Проект за фирмен надпис по части архитектура, дизайн, конструкции и ПБЗ - 220лв.

 • Проект за рекламна на калкан по части архитектура, дизайн, конструкции и ПБЗ - 600лв.

 • Проект за фирмен тотем по части архитектура, дизайн, конструкции и ПБЗ - 800лв.

 • Проект за рекламен билборд до 12м2 едностранно  по части архитектура, дизайн, конструкции и ПБЗ - 800лв.
 • Електро проект за светещи или осветени фирмени надписи и реклами - 70лв.

 • Представляване пред компетентен орган до получаване на „Разрешение за поставяне“ - 150лв.

 • Представляване пред компетентен орган до получаване на „Скица с указан начин на поставяне“ - 150лв.
 • Проект за ФИУТ (фирмено-информационна указателна табела) на стълб и представляване до получаване на "РП" -300лв.
 • Изработка и монтаж на ФИУТ (фирмено-информационна указателна табела) на стълб -170лв.
 • Посещение на обект или консултация на място -20лв.

 • Изработване на мотивирано предложение 150лв.
 • Безплатна консултация по телефона и в нашия офис.

*Забележка: Цените са за един рекламен елемент при по големи размери или повече елементи запазваме правото да коригираме цените.

 Повече информация относно пълнотата на проекта.

Проекти за смяна на предназначение и преустроийсво на търговски и жилищни обекти

-  До 60 m2 – 1250лв.
-  До 100 m2 - 1500лв.
-  До 150 m2 - 2200лв.
-  Над 150 m2 – по договаряне

-  Посещение на обект и консултация на място(за територията на гр.София) - 50лв.
- Представляване пред компетентен орган до получаване на „Разрешение за строеж“ - 300лв.
-  Безплатна консултация по телефона и в нашия офис.

*Забележка: Цените са за приблизителни поради спецификата на всеки един отделен обект и зависят от вида на преустройството/смяната на предназначението. Цената би могла да бъде завишена при следните манипулации (Конструктивна намеса, разделяне или обединяване на помещения, промяна ВиК и ЕЛ. инсталации,  ).

  Повече информация относно пълнотата на проекта.

Проекти за киоск и щандове в молове и търговски центрове

 • Проект за киоск по части архитектура, ПБЗ (план за безопасност и здраве), Електро - 350лв.

 

Проекти за преместваеми обекти в УПИ(фургони, контейнери, метални концтрукции по индивидуален проект в частни имоти)

 • Архитектурен проект, конструктивно становище, план за безопасност и здраве, електро проект, пожарна безопасност. В цената не проекта не се включва индивидуален проекта на метална конструкция или навес - 550лв.

 • Посещние на обекта в рамките на гр. София-50лв.

 • Геодезическо заснемане и трасировъчен план (не е задължително във всички случаи) - 350лв.

 • Комбинирана скица от действащ регулационен и кадастрален план - 100лв.

*Забележка: Цените са за един фургон с размери до 6х3м.,за който ни бъдат предоставени декларация за съответстви и сертификати за качество от производителя.

 

Устройствено планиране

 • ПУП-ПЗ (подробен устройствен план - план за застрояване) - 600лв.

 • ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план - план за регулация и застрояване) - 600лв.

 • ПУП-ПР (подробен устройствен план - план за регулация) - 600лв.

 • ПУП-РУП (подробен устройствен план - работен устройствен план) - 1000лв.

 • ПУП - мотивирано предложение – 150лв.

*Забележка: Посочените цени са за един парцел с площ до 1000м2, не са включени общински и др. такси за набавяне на изходни данни, процедури по съгласуване на подробните устройствени планове и изготвяне на план-схеми към ПУП, когато това се изисква. За ПУП за два парцела цената се увеличава с 50% и с още 30% за всеки следващ парцел.

 

Изготвяне на план-схема

План-схеми и проекти за разположение на маси и столове, хладилни витрини, сергии, щандове, шатри се изготвят за гр. София във връзка с тротоарно право.

 • Изготвяне на план-схема - 130лв.

 

 

*Посочените цени са в български лева и не включват данък добавена стойност

......................................