Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Еднофамилни жилищни сгради

Проектиране на къщи

Виж всички
Еднофамилна жилищна сграда
Виж

Проектиране на къща: гр. Банкя, Столична община

Проектиране на къщи с адм. адр. гр. Банкя, Столична община

Еднофамилна жилищна сграда
Виж

Три еднофамилни къщи гр. София, ул."Бистришко шосе"

Три еднофамилни жилищни сгради с адм. адр. гр. София, c.Бистрица

Къща за гости
Виж

Къща за гости в с. Богьовци, община Костинброд

На база одобрен ПУП е изготвен проект за четири къщи за гости с малък спа център с фитнес, открит...


Настоящия проект е разработен въз основа на задание от Възложителя и въз основа на Виза за инвестиционно проучване и проектиране на жилищна сграда и изгребна яма, издадена от главния архитект на СО район „Витоша“ на 08.11.2021г. ; макс. височина 1 ет.

 1. ОБХВАТ НА ПРОЕКТА:

- Част Архитектура;

- Част Конструктивна;

- Част Електро;

- Част ВиК;

- Част ОВК;

- Част Енергийна ефективност;

- Част Геодезия;

- Част Пожарна безопасност;

- Част Паркоустройство и благоустройство.

 1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Имотът има лице към две улици, разположени съответно от Северозапад и от Югозапад. От Североизток и Югоизток са обособени други частни имоти. Терена е със слаб наклон, като улицата в Югоизападната му страна се явява най-високата му граница, a Североизточнта граница на имота е най-ниската.

В имота има предвидена друга сграда на основното застрояване, която към момента на разработване на настоящият проект е в процес на изграждане. Жилищна сграда / Къща №1 е разработена по отделен проект и има издадено Разрешение за строеж №101 20.05.2021г. Настоящият проект е съобразен с проекта на Жилищна сграда №1.

 ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

 • Ситуация

Сградата е разположена в имот с достъп от две улици, разположени от Северозапад и от Югозапад. Входът към имота се организира по Югозападната граница на имота, посредством подходяща настилка. Сградата на обекта е разположена в южната част на парцела, на отсотяния минимум 3м от всички регулационни граници. Обособени са преден и заден двор. Сградата е еднофамилна жилищна едноетажна.

 • Функционално решение

Сградата е еднофамилна жилищна и има един полувкопан сутеренен етаж, предназначен за гараж и технически помещения и един надземен жилищен етаж. Входът за жилищният етаж е обособен на фасада Северозапад, а за гаража на Фасада Югозапад.

Сутерен – Кота -2,86

Външният достъп се осъществява през входа за гаража на кота -2,86, разположен на фасада Югозапад. Етажът е достъпен от другите нива чрез вътрешно стълбище. Светлата височина е 260см. Обособени са следните помещения:

 • Гараж – 75,7 м2;
 • Техническо помещение и Склад – 13,0 м2;
 • Мокро помещение и склад – 20,3 м2;
 • Предверие – 34,9 м2;
 • WC – 2,7 м2;
 • Спалня 1 – 19,3 м2;
 • Баня 1 – 6,5 м2;
 • Стълбище – 12,5 м2.

Първи жилищен етаж – Кота ±0,00

Външният достъп се осъществава през вход на кота -1,19, разположен на фасада
Северозапад. Етажът е достъпен от сутерена чрез вътрешно стълбище. Светлата височина е 340см. Обособени са следните помещения:

 • Коридор – 9,9 м2;
 • Дневна, кухня и трапезария – 55,2 м2;
 • Спалня 2 – 18,4 м2;
 • Баня 2 – 4,6 м2;
 • Спалня 3 – 23,0 м2;
 • Баня 3 – 6,0 м2;
 • Дрешник – 4,8 м2.
  • Конструкция и материали

Подовата конструкция на сутерена е монолитна армирана бетонова настилка, с необходимите слоеве топлоизолация и хидроизолация за предпазаване на конструкцията. Междуетажните подови конструкции са монолитна стоманобетонна плоча с пояси. Стълбите са монолитни стоманобетонни.

Покривната конструкция е дървена, двускатна, със стрехи. Покритието е с метални керемиди. Покривът се отводнява външно с водосточни тръби.

Всички вкопани и полувкопани външни стени на сутерена са от стоманобетон, изолирани с 10 см XPS и надземната им част (цокъла) е оформена с минерална мазилка или фасадна облицовка. Всички външни стени на надземния етаж са от керамични тухли, изолирани с 10 см EPS и оформени с минерална мазилка и фасадна облицовка. Дограмата е PVC с прекъснат топлинен мост и двоен стъклопакет.

Стените на помещенията са гладко измазани и боядисани. В баните стените са облицовани с фаянсови плочки.

Подовите настилки се изпълняват върху изравнителна циментова замазка. За спалните и дневната е предвидено настилка от паркет или ламинат, за кухнята, антрето и коридорите и баните – гранитогрес. За гаража е предвидена шлайфана замазка. За терасите е предвидена настилка от гранитогрес за външно полагане. За всички жилищни помещения и бани е предвидено изпълнението на подово отопление.

 Места за паркиране

Паркоместа, необходими за паркиране, съгласно Приложение №5 към чл. 42 и чл. 50, ал. 1 и 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 20 декември 2017г. за планиране и проектиране на комуникационо-транспортната система на урбанизираните територии.

 

№ по ред

Видове обекти

съгласно приложение №5

Необходим брой на местата за паркиране и гариране

Жилища в сградата

Брой на местата за паркиране и гариране предвидени за изпълнение

1

 Жилищни сгради и жилищни сгради със смесено предназначение

1 бр. на жилище

1 бр.

 

2 бр.

Общо:

1 бр.

2 бр.

 

 1. КАТЕГОРИЯ

Обектът е пета категория по чл. 137, (1), точка 5, буква а) – ЗУТ.