Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Еднофамилни жилищни сгради

Проектиране на къщи

Виж всички
Виж

Проектиране на къща: Бистрица, ул. "Космонавт"

Къщата е разположена терен с висока денивилация, като в всекидневната се открива прекрасен изглед...

Еднофамилна жилищна сграда
Виж

Проектиране на къща: гр. Банкя, Столична община

Проектиране на къщи с адм. адр. гр. Банкя, Столична община

Еднофамилна жилищна сграда
Виж

Три еднофамилни къщи гр. София, ул."Бистришко шосе"

Три еднофамилни жилищни сгради с адм. адр. гр. София, c.Бистрица


Настоящия проект е разработен въз основа на задание от Възложителя и въз основа на Виза за инвестиционно проучване и проектиране на жилищна сграда и изгребна яма, издадена от главния архитект на СО район „Витоша“ на 08.11.2021г. ; макс. височина 1 ет.

 1. ОБХВАТ НА ПРОЕКТА:

- Част Архитектура;

- Част Конструктивна;

- Част Електро;

- Част ВиК;

- Част ОВК;

- Част Енергийна ефективност;

- Част Геодезия;

- Част Пожарна безопасност;

- Част Паркоустройство и благоустройство.

 1. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Имотът има лице към две улици, разположени съответно от Северозапад и от Югозапад. От Североизток и Югоизток са обособени други частни имоти. Терена е със слаб наклон, като улицата в Югоизападната му страна се явява най-високата му граница, a Североизточнта граница на имота е най-ниската.

В имота има предвидена друга сграда на основното застрояване, която към момента на разработване на настоящият проект е в процес на изграждане. Жилищна сграда / Къща №1 е разработена по отделен проект и има издадено Разрешение за строеж №101 20.05.2021г. Настоящият проект е съобразен с проекта на Жилищна сграда №1.

 ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

 • Ситуация

Сградата е разположена в имот с достъп от две улици, разположени от Северозапад и от Югозапад. Входът към имота се организира по Югозападната граница на имота, посредством подходяща настилка. Сградата на обекта е разположена в южната част на парцела, на отсотяния минимум 3м от всички регулационни граници. Обособени са преден и заден двор. Сградата е еднофамилна жилищна едноетажна.

 • Функционално решение

Сградата е еднофамилна жилищна и има един полувкопан сутеренен етаж, предназначен за гараж и технически помещения и един надземен жилищен етаж. Входът за жилищният етаж е обособен на фасада Северозапад, а за гаража на Фасада Югозапад.

Сутерен – Кота -2,86

Външният достъп се осъществява през входа за гаража на кота -2,86, разположен на фасада Югозапад. Етажът е достъпен от другите нива чрез вътрешно стълбище. Светлата височина е 260см. Обособени са следните помещения:

 • Гараж – 75,7 м2;
 • Техническо помещение и Склад – 13,0 м2;
 • Мокро помещение и склад – 20,3 м2;
 • Предверие – 34,9 м2;
 • WC – 2,7 м2;
 • Спалня 1 – 19,3 м2;
 • Баня 1 – 6,5 м2;
 • Стълбище – 12,5 м2.

Първи жилищен етаж – Кота ±0,00

Външният достъп се осъществава през вход на кота -1,19, разположен на фасада
Северозапад. Етажът е достъпен от сутерена чрез вътрешно стълбище. Светлата височина е 340см. Обособени са следните помещения:

 • Коридор – 9,9 м2;
 • Дневна, кухня и трапезария – 55,2 м2;
 • Спалня 2 – 18,4 м2;
 • Баня 2 – 4,6 м2;
 • Спалня 3 – 23,0 м2;
 • Баня 3 – 6,0 м2;
 • Дрешник – 4,8 м2.
  • Конструкция и материали

Подовата конструкция на сутерена е монолитна армирана бетонова настилка, с необходимите слоеве топлоизолация и хидроизолация за предпазаване на конструкцията. Междуетажните подови конструкции са монолитна стоманобетонна плоча с пояси. Стълбите са монолитни стоманобетонни.

Покривната конструкция е дървена, двускатна, със стрехи. Покритието е с метални керемиди. Покривът се отводнява външно с водосточни тръби.

Всички вкопани и полувкопани външни стени на сутерена са от стоманобетон, изолирани с 10 см XPS и надземната им част (цокъла) е оформена с минерална мазилка или фасадна облицовка. Всички външни стени на надземния етаж са от керамични тухли, изолирани с 10 см EPS и оформени с минерална мазилка и фасадна облицовка. Дограмата е PVC с прекъснат топлинен мост и двоен стъклопакет.

Стените на помещенията са гладко измазани и боядисани. В баните стените са облицовани с фаянсови плочки.

Подовите настилки се изпълняват върху изравнителна циментова замазка. За спалните и дневната е предвидено настилка от паркет или ламинат, за кухнята, антрето и коридорите и баните – гранитогрес. За гаража е предвидена шлайфана замазка. За терасите е предвидена настилка от гранитогрес за външно полагане. За всички жилищни помещения и бани е предвидено изпълнението на подово отопление.

 Места за паркиране

Паркоместа, необходими за паркиране, съгласно Приложение №5 към чл. 42 и чл. 50, ал. 1 и 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 20 декември 2017г. за планиране и проектиране на комуникационо-транспортната система на урбанизираните територии.

 

№ по ред

Видове обекти

съгласно приложение №5

Необходим брой на местата за паркиране и гариране

Жилища в сградата

Брой на местата за паркиране и гариране предвидени за изпълнение

1

 Жилищни сгради и жилищни сгради със смесено предназначение

1 бр. на жилище

1 бр.

 

2 бр.

Общо:

1 бр.

2 бр.

 

 1. КАТЕГОРИЯ

Обектът е пета категория по чл. 137, (1), точка 5, буква а) – ЗУТ.

-->