Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Смяна на предназначение

 

      Напоследък един от основните проблеми при изваждането на работно време, входиране на заявление за рекламна табела и прочее от служителите на общината изискват предназначението на обекта да отговаря на одобрения от общината проект.

Какво трябва да знаем и какви рискове крие смяната на предназначение?

   Преди всичко трябва да знаем, че смяната на предназначене не евтин и бърз проецес за който трябва всеки Възложител трябва да направи своя информиран избор. Условно казано можем да разделим сманята на предназначение на две първата така наречена фаса е изработката на проект, а втората е извършването на самия строеж(не е задължително физически във всички случаи).

  1. Какво представлява проекта или първата част на смяната на предназначение:

           Изработката на проект от посещението на обекта до внасяне на проекта в общината отнема около месец, който срок разбира се зависи силно и от изискванията на възложителя за самата промяна на предназначението, до колко Възложителя е наясно какви помещение ще му бъдат необходими. След запознаване с желанието на Възложителя ние правим необходимото проучване и му предоставяме информация, какви са точно нормативните изисквания за обекти с изискваното от нашия клиент предназначение.

      При всички положения и без значение от настоящото предназначение на обекта, той трябва да бъде приведен към настоящите нормативни изисквания. Най-големите пречки за промяната обикновено са:

           -   Достъпната среда, помещения за обществено обслужване трябва да имат достъп за хора с увреждания включително от вън, обикновено това е възможно при новите сгради е помислено по въпроса и достъпа е подсигурен в случаите от вън чрез рампи и вертикална планировка, чрез подемници или асансьори, когати е във вътрешни помещения. При сгради строени преди 10-15 и повече години обаче не помислено по въпроса и всеки случай е сам за себе се. Понякога използваме съществуващи асансьори, понякога се налага допълнителен монтаж на електрически подемник, които не е евтин.

          -   Осигуряване на място за паркиране на автомобил се изисква за всеки обект без значение от предназначението, а внекои случаи за един обект трябва да бъдат осигурени няколко парко-места.Тук проблемите са сходни като при достъпната среда, а именно при новите е помислено и в имота има минимум разположени толкова парко-места колкото са и обектите. При по старите сгради обаче това се явява сериозен проеблем препоръчваме Ви консултация със спесиалист по тези въпроси и посещение на място за всеки отделен случай. 

В повечето случаи ние намираме най-доброто решение за да бъде  възможна смяна на предназначение и проекта да бъде защитим пред компетентен орган до издаване на разрешение за строеж.

  2. Какво представлява строежа и въвеждането на обекта в експлоатация или получаване на акт 16:

 Както споменахме по горе то не винаги е задължително да бъде физически, понякога желанието на клиентите ни е смяна на предназначение на магазин на партера в офис без да променят инсталации, помещения, а само името на обекта в тези случаи е необходима само документална.

 

...................................


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164