Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Еднофамилни жилищни сгради

Проектиране на къщи

Виж всички
Еднофамилна жилищна сграда
Виж

Проектиране на къща: гр. Банкя, Столична община

Проектиране на къщи с адм. адр. гр. Банкя, Столична община

Еднофамилна жилищна сграда
Виж

Три еднофамилни къщи гр. София, ул."Бистришко шосе"

Три еднофамилни жилищни сгради с адм. адр. гр. София, c.Бистрица

Къща за гости
Виж

Къща за гости в с. Богьовци, община Костинброд

На база одобрен ПУП е изготвен проект за четири къщи за гости с малък спа център с фитнес, открит...


Настоящия проект е разработен въз основа на задание от Възложителя и въз основа на Виза за инвестиционно проучване и проектиране на жилищна сграда и допълващо застрояване – гараж и изгребна яма, издадена от главния архитект на СО район „Кремиковци“.

ОБХВАТ НА ПРОЕКТА:

- Част Архитектура;

- Част Конструктивна;

- Част Електро;

- Част ВиК;

- Част ОВК;

- Част Енергийна ефективност;

- Част Геодезия;

- Част Пожарна безопасност;

- Част Паркоустройство и благоустройство.

 СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Имотът има лице към улица „Морава“, разположена от Юг. От Изток, Запад и Север са обособени други частни имоти. В имота няма съществуващи постройки. Терена е със слаб наклон в посока Североизток - Югозапад.

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

 • Ситуация

В имота е предвидено изграждането на две сгради – основно застрояване, представляващо еднофамилна жилищна сграда и допълващо застрояване, представляващо гараж. Входът се организира от улица „Морава“, разположена от Юг, посредством подходяща настилка.

Жилищната сграда е разположена свободно в северната част на имота на отстояния минимум 3м от източната, западната и южната регулационни граници, и на минимум 5м от северната регулационна граница. Достъпът до сградата се осъществява чрез пешеходна алея, предвидени са две външни тераси на приземно ниво – от юг и от север.

Допълващото застрояване – гараж е разположено на две от регулационните граници на имота - на уличната регулация от юг и на регулационната граница със съседният УПИ XII-75 от запад. Входът за гаража е от улица „Морава“ от Юг.

 • Функционално решение
 • Основно застрояване:

Сградата на основното застрояване е жилищна еднофамилна и има два надземни жилищни етажа. Входът е обособен на Фасада Запад.

Първи жилищен етаж – Кота ±0,00

Външният достъп се осъществава през вход на кота ±0,00, разположен на фасада
Запад. Светлата височина е 346см. Обособени са следните помещения:

 • Входно антре – 7,6 м2;
 • Мокро помещение – 5,8 м2;
 • Техническо помещение – 7,1 м2;
 • Склад – 2,8 м2;
 • Дневна, кухня и трапезария – 59,5 м2;
 • Коридор – 2,5 м2;
 • Спалня 1 – 14,9 м2;
 • Баня 1 – 4,5 м2.

Втори жилищен етаж – Кота +3,78

Етажът е достъпен от чрез вътрешно стълбище. Светлата височина е 300см. Обособени са следните помещения:

 • Стълбище– 9,2 м2;
 • Коридор – 11,4 м2;
 • Спалня 2 – 23,8 м2;
 • Баня 2 – 7,3 м2;
 • Баня 3 – 6,7 м2;
 • Спалня 3 – 24,1 м2;
 • Спалня 4 – 21,0 м2;
 • Дрешник 1 – 7,5 м2;
 • Спалня 5 – 17,3 м2;
 • Дрешник 2 – 7,5 м2;
 • Баня 4 – 5,8 м2.
 • Допълващо застрояване - гараж:

Сградата на допълващото застрояване е едноетажен гараж. Входът е обособен на Фасада Юг от улица „Морава“.

Гаражът ще бъде разположен на две от регулационните граници на имота - на уличната регулация от юг и на регулационната граница със съседният УПИ XII-75 от запад. На фасада Север е предвидена врата за достъп към двора. Гаражът ще бъде еднопространствен, без вътрешни преграждания. Светлата му височина е 300см. Конструкцията му ще бъде стоманобетонна, ограждащите елементи са от тухлена зидария 25 см с топлоизолация. Покривът е плосък, отводняването е външно, чрез барбакани и водосточни тръби направо върху терена (към улицата и към двора на собствения имот). Предвидено е естествено проветряване чрез прозоречни отвори на фасада Изток.

 • Конструкция и материали
 • Основно застрояване:

Конструкцията на къщата е монолитна стоманобетонна конструкция по конструктивен проект. Вертикалните носещи елементи са стоманобетонови колони и шайби.  Подовата конструкция на първия етаж е армирана бетонова настилка, с необходимите слоеве топлоизолация и хидроизолация за предпазаване на конструкцията. Междуетажната подова конструкция е стоманобетонна плоча с пояси. Стълбите са монолитни стоманобетонни. Покривната конструкция е стоманобетонна плоча с борд. Над плочата се полага топлоизолация 15см XPS, замазка и два пласти хидроизолация. Покривът се отводнява вътрешно с воронки и водосточни тръби. Терасите е предвидено да бъдат оформени с топлоизолация 12см XPS, хидроизолация, циментова замазка с необходимия наклон за отводняване.

Всички външни стени са от керамични тухли, изолирани с 10см EPS и оформени с минерална мазилка и фасадна облицовка. При цокъла се полага топлоизолация 10см XPS и фасадна облицовка. Дограмата е PVC с прекъснат термомост. Парапетите на терасите са ажурни. Вътрешните стени на помещенията са гладко измазани и боядисани. В баните стените са облицовани с фаянсови плочки.

Подовите настилки се изпълняват върху изравнителна циментова замазка. За спалните и дневната е предвидено настилка от паркет или ламинат, за антрето и коридорите и баните – гранитогрес. За терасите е предвидена настилка от гранитогрес за външно полагане. За всички жилищни помещения и бани е предвидено изпълнението на подово отопление.

 • Допълващо застрояване - гараж:

Конструкцията на гаража е монолитна стоманобетонна конструкция по конструктивен проект, с вертикални носещи елементи - колони и шайби, подова конструкция – армирана бетонова настилка, с необходимите слоеве топлоизолация и хидроизолация за предпазаване на конструкцията. Покривната конструкция е монолитна стоманобетонна плоча с борд. Над плочата се полага топлоизолация 10см XPS, замазка и два пласти хидроизолация. отводняването е външно с барбакани и водосточни тръби.

Фасадните стени са изпълнени от 25см тухлена зидария и топлоизолация от EPS с дебелина 8см. Фасадите са завършени с минерална мазилка.

 • Места за паркиране

Паркоместа, необходими за паркиране, съгласно Приложение №5 към чл. 42 и чл. 50, ал. 1 и 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 20 декември 2017г. за планиране и проектиране на комуникационо-транспортната система на урбанизираните територии.

№ по ред

Видове обекти

съгласно приложение №5

Необходим брой на местата за паркиране и гариране

Жилища в сградата

Брой на местата за паркиране и гариране предвидени за изпълнение

1

 Жилищни сгради и жилищни сгради със смесено предназначение

1 бр. на жилище

1 бр.

 

2 бр.

Общо:

1 бр.

2 бр.

Паркоместата необходими за жилището са осигурени с предвиденото допълващото застрояване – гараж.

 

 1. КАТЕГОРИЯ

Обектът е пета категория по чл. 137, (1), точка 5, буква а) – ЗУТ.