Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Еднофамилни жилищни сгради

Проектиране на къщи

Виж всички
Виж

Проектиране на къща: Бистрица, ул. "Космонавт"

Къщата е разположена терен с висока денивилация, като в всекидневната се открива прекрасен изглед...

Еднофамилна жилищна сграда
Виж

Проектиране на къща: гр. Банкя, Столична община

Проектиране на къщи с адм. адр. гр. Банкя, Столична община

Еднофамилна жилищна сграда
Виж

Три еднофамилни къщи гр. София, ул."Бистришко шосе"

Три еднофамилни жилищни сгради с адм. адр. гр. София, c.Бистрица

В имота няма съществуващи постройки. Теренът е с лека денивелация, с наклон на Север. Имотът има лице към  две улици, в посока Изток и посока Юг.

ОБХВАТ НА ПРОЕКТА

- част Архитектура;

- част Конструктивна;

- част Електро;

- част ВиК;

- Геодезия;

- Пожарна безопасност (ПБ);

- Енергийна ефективност;

- ОВКИ;

АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

 В имота няма съществуващи постройки. Теренът е с лека денивелация, с наклон на Север. Имотът има лице към  две улици, в посока Изток и посока Юг.

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

     Проектът предвижда изграждане на двуетажна еднофамилна жилищна сграда с дървен покрив. Сградата  е ситуирана в северозападната част на имота, на отстояние минимум 3м от север и запад. Към Изток и Юг, сградата е на отстояние по-голямо от 5м.

В имотът са предвидени нужните за капацитета на сградата - 2 броя паркоместа. Обособени са две външни паркоместа. Входът към имота е обособена от улицата в посока Изток. Предвижда се изграждане на изгребна яма, на отстояние минимум 3м. От границите на имота.

Към двете улици в съседство на имота се предвижда изграждане на плътна, ограда с височина 150см. над кота терен и ажурна ограда, монтирана на нея. Общата височина на оградатя не надвиша 220см. По западната и северната граница ще се изгради плътна ограда, с височина до 220см. Към улицата на източната граница ще бъде осигурен автомобилният достъп към паркоместата пред него. Достъпът до тях става чрез метална с врата, монтирана на оградата. Пешеходният достъп към имота се осъществява, посредством метална врата. Новопроектираните огради са изцяло разположени в УПИ XVII-515 и не се изисква съгласие на собственици на съседни урегулирани поземлени имоти, според чл. 48, ал.4 от ЗУТ.

    Предвижда се сградата да е със стоманобетонна конструкция, скатен дървен покрив и външно отводняване. Входът към сградата е на Фасада Север.

Обособени следните помещения:

На първия етаж, на кота ±0.00 са разположени:

 • Антре и стълбище – 11.0кв.м.;
 • Котелно – 4.8кв.м.;
 • Баня – 3.7кв.м.;
 • Дневна, кухня и трапезария – 40,4кв.м.;
 • Коридор – 4.2кв.м.;
 • Спалня 1 – 11,5кв.м.;
 • Тераса – 10.8кв.м.

На втория етаж, на кота +2.84, са разположени:

 • Коридор и стълбище– 8.5кв.м.;
 • Мокро помещение– 7,1кв.м.;
 • Баня – 6,0кв.м.;
 • Спалня 3 – 3в.м.;
 • Спалня 3 – 24.0кв.
 • Балкон 2 –6 кв.м;

ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ

Конструкция:

-  стоманобетонна конструкция;

-  покрива се изпълнява от дървена конструкция, оформяща стрехи около сградата и скатен дървен покрив;

   Изолационни материали:

Предвижда се полагане на EPS- 10см. по фасадните стени и полагане на минерална мазилка и фасадна облицовка. При цокълът се полага топлоизолация 10 см. XPS. Топлоизолацията при скатния покрив е 12 см. минералната вата, която се полага над таванската плоча. Балконът се топлоизолират с 12см. XPS.. Над плочата на кота ±0,00 се полага XPS-10см.  

  Фасадни материали са минерална мазилка, а парапетите на балконът съчетание от зидария и метален, ажурен парапет.

Покрив:

- метални керемиди,

- паропропусклива мембрана;

- обшивка от OSB плоскости;

- дървена конструкция;

- топлоизолация – 12см. минерална вата;

Двор:

 • тротоарни плочи и гранитогрес, озеленени площи;

КАТЕГОРИЯ

Обектът е пета категория по чл. 137, (1), точка 5, буква а) – ЗУТ.

 ПАРАМЕТРИ НА ЗАСТРОЯВАНЕТО ПО НОРМА

     Зона Жм

Плътност                           ≤ 50%

Кинт                                   ≤ 1,2

Озел.                                ≥ 40%

Кота корниз                     <  10м.

 

ОБХВАТ НА ПРОЕКТА

Обхватът на проекта включва:

- част Архитектура;

- част Конструктивна;

- част Електро;

- част ВиК;

- Геодезия;

- Пожарна безопасност (ПБ);

- Енергийна ефективност;

- ОВКИ;

АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

 В имота няма съществуващи постройки. Теренът е с лека денивелация, с наклон на Север. Имотът има лице към  две улици, в посока Изток и посока Юг.

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

     Проектът предвижда изграждане на двуетажна еднофамилна жилищна сграда с дървен покрив. Сградата  е ситуирана в северозападната част на имота, на отстояние минимум 3м от север и запад. Към Изток и Юг, сградата е на отстояние по-голямо от 5м.

В имотът са предвидени нужните за капацитета на сградата - 2 броя паркоместа. Обособени са две външни паркоместа. Входът към имота е обособена от улицата в посока Изток. Предвижда се изграждане на изгребна яма, на отстояние минимум 3м. От границите на имота.

Към двете улици в съседство на имота се предвижда изграждане на плътна, ограда с височина 150см. над кота терен и ажурна ограда, монтирана на нея. Общата височина на оградатя не надвиша 220см. По западната и северната граница ще се изгради плътна ограда, с височина до 220см. Към улицата на източната граница ще бъде осигурен автомобилният достъп към паркоместата пред него. Достъпът до тях става чрез метална с врата, монтирана на оградата. Пешеходният достъп към имота се осъществява, посредством метална врата. Новопроектираните огради са изцяло разположени в УПИ XVII-515 и не се изисква съгласие на собственици на съседни урегулирани поземлени имоти, според чл. 48, ал.4 от ЗУТ.

    Предвижда се сградата да е със стоманобетонна конструкция, скатен дървен покрив и външно отводняване. Входът към сградата е на Фасада Север.

Обособени следните помещения:

На първия етаж, на кота ±0.00 са разположени:

 • Антре и стълбище – 11.0кв.м.;
 • Котелно – 4.8кв.м.;
 • Баня – 3.7кв.м.;
 • Дневна, кухня и трапезария – 40,4кв.м.;
 • Коридор – 4.2кв.м.;
 • Спалня 1 – 11,5кв.м.;
 • Тераса – 10.8кв.м.

На втория етаж, на кота +2.84, са разположени:

 • Коридор и стълбище– 8.5кв.м.;
 • Мокро помещение– 7,1кв.м.;
 • Баня – 6,0кв.м.;
 • Спалня 3 – 3в.м.;
 • Спалня 3 – 24.0кв.
 • Балкон 2 –6 кв.м;

ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ

Конструкция:

-  стоманобетонна конструкция;

-  покрива се изпълнява от дървена конструкция, оформяща стрехи около сградата и скатен дървен покрив;

   Изолационни материали:

Предвижда се полагане на EPS- 10см. по фасадните стени и полагане на минерална мазилка и фасадна облицовка. При цокълът се полага топлоизолация 10 см. XPS. Топлоизолацията при скатния покрив е 12 см. минералната вата, която се полага над таванската плоча. Балконът се топлоизолират с 12см. XPS.. Над плочата на кота ±0,00 се полага XPS-10см.  

  Фасадни материали са минерална мазилка, а парапетите на балконът съчетание от зидария и метален, ажурен парапет.

Покрив:

- метални керемиди,

- паропропусклива мембрана;

- обшивка от OSB плоскости;

- дървена конструкция;

- топлоизолация – 12см. минерална вата;

Двор:

 • тротоарни плочи и гранитогрес, озеленени площи;

КАТЕГОРИЯ

Обектът е пета категория по чл. 137, (1), точка 5, буква а) – ЗУТ.

 ПАРАМЕТРИ НА ЗАСТРОЯВАНЕТО ПО НОРМА

     Зона Жм

Плътност                           ≤ 50%

Кинт                                   ≤ 1,2

Озел.                                ≥ 40%

Кота корниз                     <  10м.

ПОСТИГНАТИ ПОКАЗАТЕЛИ


     Кинт                                                      0.33

плътност на застрояване                   16.5%

Озеленена площ                                 52.1%

 

Паркоместа, необходими за паркиране, съгласно чл.24 и табл. 2 от НАРЕДБА № 2 за планиране и проектиране на комуникационо-транспортните системи на урбанизираните територии.

     Кинт                                                      0.33

плътност на застрояване                   16.5%

Озеленена площ                                 52.1%

 

Паркоместа, необходими за паркиране, съгласно чл.24 и табл. 2 от НАРЕДБА № 2 за планиране и проектиране на комуникационо-транспортните системи на урбанизираните територии.