Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Еднофамилни жилищни сгради

Проектиране на къщи

Виж всички
Еднофамилна жилищна сграда
Виж

Две еднофамилни жилищни сгради в гр. Банкя, ул. "Райна Княгиня"

Две еднофамилни жилищни сгради в гр. Банкя, ул. "Райна Княгиня"

Еднофамилна къща в Бистрица
Виж

Проектиране на къща Еднофамилна къща в Бистрица

В тази страница можете да се запознаете с нашия проект за Еднофамилна къща в Бистрица.

В имота няма съществуващи постройки. Теренът е с лека денивелация, с наклон на Север. Имотът има лице към  две улици, в посока Изток и посока Юг.

ОБХВАТ НА ПРОЕКТА

- част Архитектура;

- част Конструктивна;

- част Електро;

- част ВиК;

- Геодезия;

- Пожарна безопасност (ПБ);

- Енергийна ефективност;

- ОВКИ;

АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

 В имота няма съществуващи постройки. Теренът е с лека денивелация, с наклон на Север. Имотът има лице към  две улици, в посока Изток и посока Юг.

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

     Проектът предвижда изграждане на двуетажна еднофамилна жилищна сграда с дървен покрив. Сградата  е ситуирана в северозападната част на имота, на отстояние минимум 3м от север и запад. Към Изток и Юг, сградата е на отстояние по-голямо от 5м.

В имотът са предвидени нужните за капацитета на сградата - 2 броя паркоместа. Обособени са две външни паркоместа. Входът към имота е обособена от улицата в посока Изток. Предвижда се изграждане на изгребна яма, на отстояние минимум 3м. От границите на имота.

Към двете улици в съседство на имота се предвижда изграждане на плътна, ограда с височина 150см. над кота терен и ажурна ограда, монтирана на нея. Общата височина на оградатя не надвиша 220см. По западната и северната граница ще се изгради плътна ограда, с височина до 220см. Към улицата на източната граница ще бъде осигурен автомобилният достъп към паркоместата пред него. Достъпът до тях става чрез метална с врата, монтирана на оградата. Пешеходният достъп към имота се осъществява, посредством метална врата. Новопроектираните огради са изцяло разположени в УПИ XVII-515 и не се изисква съгласие на собственици на съседни урегулирани поземлени имоти, според чл. 48, ал.4 от ЗУТ.

    Предвижда се сградата да е със стоманобетонна конструкция, скатен дървен покрив и външно отводняване. Входът към сградата е на Фасада Север.

Обособени следните помещения:

На първия етаж, на кота ±0.00 са разположени:

 • Антре и стълбище – 11.0кв.м.;
 • Котелно – 4.8кв.м.;
 • Баня – 3.7кв.м.;
 • Дневна, кухня и трапезария – 40,4кв.м.;
 • Коридор – 4.2кв.м.;
 • Спалня 1 – 11,5кв.м.;
 • Тераса – 10.8кв.м.

На втория етаж, на кота +2.84, са разположени:

 • Коридор и стълбище– 8.5кв.м.;
 • Мокро помещение– 7,1кв.м.;
 • Баня – 6,0кв.м.;
 • Спалня 3 – 3в.м.;
 • Спалня 3 – 24.0кв.
 • Балкон 2 –6 кв.м;

ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ

Конструкция:

-  стоманобетонна конструкция;

-  покрива се изпълнява от дървена конструкция, оформяща стрехи около сградата и скатен дървен покрив;

   Изолационни материали:

Предвижда се полагане на EPS- 10см. по фасадните стени и полагане на минерална мазилка и фасадна облицовка. При цокълът се полага топлоизолация 10 см. XPS. Топлоизолацията при скатния покрив е 12 см. минералната вата, която се полага над таванската плоча. Балконът се топлоизолират с 12см. XPS.. Над плочата на кота ±0,00 се полага XPS-10см.  

  Фасадни материали са минерална мазилка, а парапетите на балконът съчетание от зидария и метален, ажурен парапет.

Покрив:

- метални керемиди,

- паропропусклива мембрана;

- обшивка от OSB плоскости;

- дървена конструкция;

- топлоизолация – 12см. минерална вата;

Двор:

 • тротоарни плочи и гранитогрес, озеленени площи;

КАТЕГОРИЯ

Обектът е пета категория по чл. 137, (1), точка 5, буква а) – ЗУТ.

 ПАРАМЕТРИ НА ЗАСТРОЯВАНЕТО ПО НОРМА

     Зона Жм

Плътност                           ≤ 50%

Кинт                                   ≤ 1,2

Озел.                                ≥ 40%

Кота корниз                     <  10м.

 

ОБХВАТ НА ПРОЕКТА

Обхватът на проекта включва:

- част Архитектура;

- част Конструктивна;

- част Електро;

- част ВиК;

- Геодезия;

- Пожарна безопасност (ПБ);

- Енергийна ефективност;

- ОВКИ;

АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

 В имота няма съществуващи постройки. Теренът е с лека денивелация, с наклон на Север. Имотът има лице към  две улици, в посока Изток и посока Юг.

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

     Проектът предвижда изграждане на двуетажна еднофамилна жилищна сграда с дървен покрив. Сградата  е ситуирана в северозападната част на имота, на отстояние минимум 3м от север и запад. Към Изток и Юг, сградата е на отстояние по-голямо от 5м.

В имотът са предвидени нужните за капацитета на сградата - 2 броя паркоместа. Обособени са две външни паркоместа. Входът към имота е обособена от улицата в посока Изток. Предвижда се изграждане на изгребна яма, на отстояние минимум 3м. От границите на имота.

Към двете улици в съседство на имота се предвижда изграждане на плътна, ограда с височина 150см. над кота терен и ажурна ограда, монтирана на нея. Общата височина на оградатя не надвиша 220см. По западната и северната граница ще се изгради плътна ограда, с височина до 220см. Към улицата на източната граница ще бъде осигурен автомобилният достъп към паркоместата пред него. Достъпът до тях става чрез метална с врата, монтирана на оградата. Пешеходният достъп към имота се осъществява, посредством метална врата. Новопроектираните огради са изцяло разположени в УПИ XVII-515 и не се изисква съгласие на собственици на съседни урегулирани поземлени имоти, според чл. 48, ал.4 от ЗУТ.

    Предвижда се сградата да е със стоманобетонна конструкция, скатен дървен покрив и външно отводняване. Входът към сградата е на Фасада Север.

Обособени следните помещения:

На първия етаж, на кота ±0.00 са разположени:

 • Антре и стълбище – 11.0кв.м.;
 • Котелно – 4.8кв.м.;
 • Баня – 3.7кв.м.;
 • Дневна, кухня и трапезария – 40,4кв.м.;
 • Коридор – 4.2кв.м.;
 • Спалня 1 – 11,5кв.м.;
 • Тераса – 10.8кв.м.

На втория етаж, на кота +2.84, са разположени:

 • Коридор и стълбище– 8.5кв.м.;
 • Мокро помещение– 7,1кв.м.;
 • Баня – 6,0кв.м.;
 • Спалня 3 – 3в.м.;
 • Спалня 3 – 24.0кв.
 • Балкон 2 –6 кв.м;

ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ

Конструкция:

-  стоманобетонна конструкция;

-  покрива се изпълнява от дървена конструкция, оформяща стрехи около сградата и скатен дървен покрив;

   Изолационни материали:

Предвижда се полагане на EPS- 10см. по фасадните стени и полагане на минерална мазилка и фасадна облицовка. При цокълът се полага топлоизолация 10 см. XPS. Топлоизолацията при скатния покрив е 12 см. минералната вата, която се полага над таванската плоча. Балконът се топлоизолират с 12см. XPS.. Над плочата на кота ±0,00 се полага XPS-10см.  

  Фасадни материали са минерална мазилка, а парапетите на балконът съчетание от зидария и метален, ажурен парапет.

Покрив:

- метални керемиди,

- паропропусклива мембрана;

- обшивка от OSB плоскости;

- дървена конструкция;

- топлоизолация – 12см. минерална вата;

Двор:

 • тротоарни плочи и гранитогрес, озеленени площи;

КАТЕГОРИЯ

Обектът е пета категория по чл. 137, (1), точка 5, буква а) – ЗУТ.

 ПАРАМЕТРИ НА ЗАСТРОЯВАНЕТО ПО НОРМА

     Зона Жм

Плътност                           ≤ 50%

Кинт                                   ≤ 1,2

Озел.                                ≥ 40%

Кота корниз                     <  10м.

ПОСТИГНАТИ ПОКАЗАТЕЛИ


     Кинт                                                      0.33

плътност на застрояване                   16.5%

Озеленена площ                                 52.1%

 

Паркоместа, необходими за паркиране, съгласно чл.24 и табл. 2 от НАРЕДБА № 2 за планиране и проектиране на комуникационо-транспортните системи на урбанизираните територии.

     Кинт                                                      0.33

плътност на застрояване                   16.5%

Озеленена площ                                 52.1%

 

Паркоместа, необходими за паркиране, съгласно чл.24 и табл. 2 от НАРЕДБА № 2 за планиране и проектиране на комуникационо-транспортните системи на урбанизираните територии.