Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена

Tehnopol.bg - архитектурно студио


За по-голяма част от инвеститорите етапите и документацията при проектиране на къща са напълно неясни. В тази статия ще посочим всички етапи, които трябва да изпълни ивеститора, за да изпълни процеса по проектирането на къща:

Ако сте на етап от живота си, в който е дошло време да имате собствен дом, но амбициите ви не се простират до закупуване на готово жилище, а до изграждането му според вашите изисквания и очаквания, вероятно мислите за проектиране на къща. В случай че тази идея се върти в главата ви, ще ви разясним основни стъпки и моменти, които могат да ви насочат към процеса, през който предстои на преминете, ако изберете да създадете своя мечтан дом от нулата.

Поставяне на реклама в град София

Необходимо да знаете, че изготвянето на проект и поставянето на всякакви външни реклами в гр. София, стриктно се изпълнява съобразно Наредба за преместваемите обекти, рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи, както и за рекламната дейност на територията на столична община (НПОРИМДЕРДТСО).

Проектиране на къщи. С какво трябва да сте запознати, преди да стартирането проектирането?

Архитектите имат нелесната задача да изготвят един наистина качествен и съобразен спрямо изискванията на клиента и нормативните уредби проект за къща. За целта той трябва да положи всички усилия, за да разбере от какво наистина има нужно клиента.

Тази статия ще ви даде някакви насоки от къде точно да започнете и какви въпроси да си зададете. По този начин вие ще бъдете подготвени с отговорите, ще имате изграден инвестиционен план и най-важното ще намерите най-добрите решения за проектирането.

Подробният устройствен план (ПУП) се изработва на базата на общ градоустройствен план (ОУП) за конкретното населено място и уточнява устройството и застрояването на поземлените имоти (ПИ). Ако не изготвен ОИП се преминава направо към ПУП. Съществуват различни варианти на подробния устройствен план (в това число влизат кварталнозастроителен и силуетен план; застроителен и регулационен и т.н.), които обслужват най-различни предназначения в инвестиционния проект, а сред тях са:

insgsmseoseosuplementfurniturecleaningmoversparfumsarchitectnewssportsgsmkeyautocleaningshortletsrentacar


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164