Tag: Смяна на предназначение, Проекти по всички части цена, Архитект, Архитект–София, Смяна на предназначение цена, Архитект София, Проекти по всички части, Преустройство, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Преустройство цена

Tehnopol.bg - архитектурно студио

Техно Пол Бг предлага на своите клиенти прецизна и акурактна изработка на архитектурни макети, чиято детайлизация варира според различните нива, сложността на изработка и предназначението им.

Създаването на Подробният устройствен план (ПУП) се осъществява на основата на общия градоустройствен план (ОУП) за конкретното населено място и установява устройството и застрояването на поземлените имоти (ПИ). Ако липсва ОУП, се прави направо Подробния устройствен план. Съществуват различни варианти на ПУП, които обслужват различни сектори в инвестиционното проектиране и те са:

Конструктивното становище е официален документ, който описва  състоянието на определена конструкция и се изготвя  квалифициран строителен инженер.

В кои случаи е необходимо конструктивно становище?

Удостоверения за търпимост

Узаконяваме незаконни строежи на територията на Столична Община или представляваме до получаване на „Удостоверения за търпимост“

Кога нашия имот или сграда е незаконена и кога се налага да се прави „Удостоверения за търпимост“? Когато не разполагате с някой от следните документи:

  • „Разрешение за ползване“;
  • - „Удостоверение за въвеждане в експлоатация“;
  • „Позволителен билет“;
  • „Акт за узаконяване“;

Мнозина от вас може би си представят, че архитектурно заснемане се извършва като се снима сграда с помощта на телефон или фотоапарат. Истината обаче е съвсем друга.

Всъщност архитектурното заснемане е действие, при което квалифициран архитект взема мерки на части от помещение, сграда или цяла постройка и ги начертава.

insgsmseoseosuplementfurniturecleaningmoversparfumsarchitectnewssportsgsmkeyautocleaningshortletsrentacar


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164