Tag: Смяна на предназначение, Проекти по всички части цена, Архитект, Архитект–София, Смяна на предназначение цена, Архитект София, Проекти по всички части, Преустройство, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Преустройство цена

Tehnopol.bg - архитектурно студио

Таванът ми може ли да бъде отнесен към самостоятелните обекти?


Самостоятелните обекти представляват сграда с етаж или част от етаж в сграда в това число - жилища, магазини, ателиета, гаражи и др. Необходимо е тези обекти да притежават автономно функционално предназначение и собствеността върху дадения обект да бъде доказана с документ за собственост. Самостоятелни обекти не се явяват общите части и помещенията в постройката, паркоместата, мазетата, таванските, складовите и останалите помещения, служещи на самостоятелните обекти в постройката. Ако тавана ви е вписан като самостоятелен в нотариалния акт и жилището ви притежава друг вписан складов парцел, или разполага със самостоятелен нотариален акт, то тогава тавана може да се счита за самостоятелен обект.

смяна на предназначение, Смяна на предназначение цена

  • конструктивни възможности – необходимо е конструктивно становище от строителен инженер
  • паркинг и гараж: необходимо е да се спазват параметрите на новите дейности, посочени в НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии. Следователно не би могло да се предвиди дейност, изискваща повече позиции за гариране, ако не се докажат техните местоположения.
Основни моменти при проектиране на къща

 

Притежавате личен парцел и желаете върху него да застроите къщата от вашите мечти. Желаете жилището ви да е удобно, красиво и да се разграничава от съседните постройки?

Какво е нужно да направите, за да притежавате собствена къща?

Първоначално е необходимо да се обърнете към някое архитектурно студио като нашето и да ни се доверите да изготвим проекта на новото ви жилище.

 

Защо е необходимо да се обръщате към проектантско бюро?

 

Смяната на предназначение е особен вид инвестиционен план, доказващ че има възможност предназначението на дадено самостоятелно помещение, участък от сграда или цяла постройка да бъде изменена.

Правните разпоредби третират строго зададените закони и не позволяват те да бъдат променяни, с изключение в много малък предели. Много бъдещи капиталовложители извършват неправилен избор, като разчитат на по-общите дейности при плановете на постройките, които в даден момент ще се променят посредством план, така че да бъдат узаконени крайните методи на използване на дадените помещения.

СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СГРАДА ИЛИ ПОМЕЩЕНИЕ ОТ НЕЯ

Смяна на предназначението или статута на имот се изпълнява с ПУП:

ИПЗ представлява план за застрояване на поземлен имот(и) или ПУП-ИПРЗ. Влиза в сила в случаите при фиксиране на обхвата на имота или ако той е бил неурегулиран преди това.

ПУП (Подробен устройствен план) представлява графичен документ, който изяснява вижданията относно метода на построяване и използване на определена област, местност или дял от обитаван район. ПУП изяснява предвижданията на Общия уставен план, който от своя страна показва вида на използване разпределени по територии – жилищни, обществени, комуникационни, част от зелената система и др. Подробният устройствен план не опонира на ОУП, а само го конкретизира, с други думи промяната не се извършва в противоречие на градоустройствените показатели, зададени в Общия уставен план.

.............................