Tag: Смяна на предназначение, Проекти по всички части цена, Архитект, Архитект–София, Смяна на предназначение цена, Архитект София, Проекти по всички части, Преустройство, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Преустройство цена

Tehnopol.bg - архитектурно студио

Основни моменти при проектиране на къща

 

Притежавате личен парцел и желаете върху него да застроите къщата от вашите мечти. Желаете жилището ви да е удобно, красиво и да се разграничава от съседните постройки?

Какво е нужно да направите, за да притежавате собствена къща?

Първоначално е необходимо да се обърнете към някое архитектурно студио като нашето и да ни се доверите да изготвим проекта на новото ви жилище.

 

Защо е необходимо да се обръщате към проектантско бюро?

 

СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СГРАДА ИЛИ ПОМЕЩЕНИЕ ОТ НЕЯ

Смяна на предназначението или статута на имот се изпълнява с ПУП:

ИПЗ представлява план за застрояване на поземлен имот(и) или ПУП-ИПРЗ. Влиза в сила в случаите при фиксиране на обхвата на имота или ако той е бил неурегулиран преди това.

ПУП (Подробен устройствен план) представлява графичен документ, който изяснява вижданията относно метода на построяване и използване на определена област, местност или дял от обитаван район. ПУП изяснява предвижданията на Общия уставен план, който от своя страна показва вида на използване разпределени по територии – жилищни, обществени, комуникационни, част от зелената система и др. Подробният устройствен план не опонира на ОУП, а само го конкретизира, с други думи промяната не се извършва в противоречие на градоустройствените показатели, зададени в Общия уставен план.

Преустройство на действащи сгради

Преустройството на действащи постройки е доста характерно и усложнено действие, ако не разполагате с точното проектиране и изпълнение. Само неколцина успешно осъществени планове подсигуряват експертизата, нужна за откриването на точния изход при всеки един казус. Ако се нуждаете от консултация касаеща се за преустройство, не се колебайте да свържете с нас.

Главните типове планове и действия на ателието по преустройство и приспособяване на действащите площи са:

Основни правила при проектирането върху действащи сгради.

Точен план:

Купувачът е необходимо да има точна идея за намеренията, преимуществата и сумата за изпълняваното преустройство. Действащата постройка е необходимо да има свойство, което да предопределя запазването и: благоприятно местоположение в участъка, целесъобразено разпределяне за новите предназначения, висококачествена и стабилна във времето структура.

Преустройството не трябва да се превръща в цел номер едно: цената му е възможно да доближи и дори да е повече от едно ново строителство, а последствията от лошото изпълнение са сериозни.

Необходима е предварително допитване от професионалист, който да изкаже точката си оценка и да сподели какъв е капацитета и ограниченията на конструкцията.

Смяна на предназначение на помещение

В случай, че дадената сграда е с местонахождение в жилищна зона, реформата е обвързана с голям достъп на лица извън обекта на преустройство и извън нормата за региона шумово и друго замърсяване, е необходимо освен съблюдаването на техническите изисквания и нормите за безопасност и писмен нотариално заверен консенсус, вкючващ всички притежатели и представители на ограничени вещни права в съседните поземлени имущества.
Смяна на предназначение на автономен предмет в жилищно помещение с управление на етажна собственост.


Смяна на предназначение на жилищно помещение


В случай, че желаете да преобразувате жилищна част от сграда в магазин/заведение/кабинет/офис или подобни, предполагащи достъпност на външни лица, бихте могли да го осъществите, ако сградата е на полуподземния или на първия етаж. Ако вашето помещение се намира в друга част от сградата, бихте могли да го преобразувате като постигнете общо съгласие от всички собственици на жилища.

...................................