Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Tehnopol.bg - архитектурно студио

В наше време не е лесно да се вземе решение да се построи нов дом. От една страна сумата за тази инвестиция е доста голяма, от друга – всеки може да закупи вече готово и построено жилище, вместо да се наема да строи всичко от началото.

Проектирането на къща е сложен и многостъпков процес, който включва различни етапи. В следния списък са описани основните етапи при проектиране на къща:

1. Идеен проект (Предварителен проект):

- Среща с клиента: Първоначална среща с клиента за изясняване на желанията, предпочитанията и бюджета.
- Изучаване на парцела: Анализ на местоположението, ориентацията на имота и околната среда.
- Събиране на информация: Проучване на законовите изисквания, зоната на строителство, правилата за строеж и други регулации.

2. Предварителен проект:

- Създаване на чертежи: Изработване на предварителни чертежи, които илюстрират вида и разпределението на имота.
- Визуализация: Използване на визуализации или 3D модели, за да даде по-реалистична представа за външния вид на къщата.

проектиране на къщи

Проектирането на къщи и луксозни жилища в България представлява уникален процес, който обединява креативност, функционалност и иновации. В тази статия ще разгледаме не само ключовите етапи на проектирането на обитаеми пространства, но и как се отразяват тези аспекти в контекста на българския пазар и цените на проектирането.

Етап 1: Изследване на Нуждите и Приоритетите:

Началният етап на проектирането продължава с изследването на нуждите и приоритетите на бъдещите собственици на както къщи, така и луксозни резиденции. Специалистите в областта анализират индивидуалните предпочитания и изисквания, за да формулират уникални концепции.

Етап 2: Създаване на Концепция:

В проектирането на луксозни жилища, допълнителният аспект на ексклузивност изисква внимателно формулиране на концепцията. Използването на висококачествени материали и изискани дизайнерски елементи допринасят за уникалния характер на проекта.

Геодезическото заснемане е част от услугите, които предлага всяка фирма, чийто предмет на дейност включва геодезия и проектиране. Необходимост от геодезия и в частност от геодезическото заснемане е възникнала още в древен Египет. След разливането на водите на река Нил и оттеглянето им е имало нужда от възстановяване на границите на земеделските имоти. Затова специални жреци са обучавани да ползват измервателни прибори, за да възстановяват границите. Геодезическо заснемане се прави на част от земната повърхност, като информацията съдържа всички особености на терена, в терена и около терена. Преди предприемане на проектна и проектантска дейност се прави геодезическо заснемане. Без него е невъзможно да се вземат разрешенията за проектантската дейност.

Обикновено, когато се вземе решение за строеж на жилищна или обществена сграда, то е доста добре обмислено, тъй като в днешно време, в което всяка стотинка е ценна да се строи е много отговорна и скъпа задача.

Та, ако сте взели решение да строите жилищна сграда, значи сте наясно, че първото, което трябва да направите след като закупите парцела, на който искате да построите сградата си е да потърсите добър архитект в София.

...................................