Tag: Смяна на предназначение, Проекти по всички части цена, Архитект, Архитект–София, Смяна на предназначение цена, Архитект София, Проекти по всички части, Преустройство, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Преустройство цена

Спортни съоръжения

Теренът е с естествен наклон в посока югозапад, към съществуващо дере по западната граница на имота. Входът към имота се осъществява в източната част на северната граница. Площта на имота е 7701кв.м.

В зоната при входа към имота се обособява паркинг с бетонова настилка за тридесет автомобила, обслужващ хотел, ресторант и картинг писта. Обособява се пешеходна алея с бетонови павета, свързваща двете сгради и картинг пистата.

Проектът предвижда изграждане на картинг писта в западната част на имота, с дължина на трасето 586,7 метра. Картинг пистата е организирана със старт-финална линия с метална п-образна конструкция, на която се монтира електронно табло за регулиране на движението. Мястото на старт-фаналната линия е подбрано според изискванията за прав участък на трасето. Предвижда се полагане на асфалтова настилка според проект по част „Пътна“. От вътрешната и външната част на завоите се полагат легнали бордюри, означени съответно в червена и синя плътна щриховка.

Предвижда се изграждане на дренажна отводнителна система за картинг пистата и зелените площи около нея, показана в проект по част ВиК. Предвижда се осветление на картинг пистата, показано в част Електро.

Според изискванията за експлоатация на картинг пистата се предвижда изграждане на сграда „Ремонтно хале“ в непосредствена близост до картинг пистата. Същата е разположена в югоизточната част на имота.

В близост до сградата на хотела и ресторанта се обособява детска площадка с площ от 35кв.м. Предвижда се настилката от ударопоглъщаща настилка от каучуков гранулат да се положи върху бетонова настилка. Детската площадка е отделена от зелената площ в посока картинг пистата, с дървена ограда. Съоръжението за игра, приложено в проекта е предназначено за катерене и пързаляне, подходящо за полозване от деца от 2 до 6 години.

ПОСТИГНАТИ ПОКАЗАТЕЛИ

Площ на имота  7701кв.м.;

Площ на картинг пистата, включително прилежащи зелени площи  4606 кв.м.;

Дължина на трасе на картинг писта  586,7 метра;

..................................