Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Спортни съоръжения

Теренът е с естествен наклон в посока югозапад, към съществуващо дере по западната граница на имота. Входът към имота се осъществява в източната част на северната граница. Площта на имота е 7701кв.м.

В зоната при входа към имота се обособява паркинг с бетонова настилка за тридесет автомобила, обслужващ хотел, ресторант и картинг писта. Обособява се пешеходна алея с бетонови павета, свързваща двете сгради и картинг пистата.

Проектът предвижда изграждане на картинг писта в западната част на имота, с дължина на трасето 586,7 метра. Картинг пистата е организирана със старт-финална линия с метална п-образна конструкция, на която се монтира електронно табло за регулиране на движението. Мястото на старт-фаналната линия е подбрано според изискванията за прав участък на трасето. Предвижда се полагане на асфалтова настилка според проект по част „Пътна“. От вътрешната и външната част на завоите се полагат легнали бордюри, означени съответно в червена и синя плътна щриховка.

Предвижда се изграждане на дренажна отводнителна система за картинг пистата и зелените площи около нея, показана в проект по част ВиК. Предвижда се осветление на картинг пистата, показано в част Електро.

Според изискванията за експлоатация на картинг пистата се предвижда изграждане на сграда „Ремонтно хале“ в непосредствена близост до картинг пистата. Същата е разположена в югоизточната част на имота.

В близост до сградата на хотела и ресторанта се обособява детска площадка с площ от 35кв.м. Предвижда се настилката от ударопоглъщаща настилка от каучуков гранулат да се положи върху бетонова настилка. Детската площадка е отделена от зелената площ в посока картинг пистата, с дървена ограда. Съоръжението за игра, приложено в проекта е предназначено за катерене и пързаляне, подходящо за полозване от деца от 2 до 6 години.

ПОСТИГНАТИ ПОКАЗАТЕЛИ

Площ на имота  7701кв.м.;

Площ на картинг пистата, включително прилежащи зелени площи  4606 кв.м.;

Дължина на трасе на картинг писта  586,7 метра;

...................................


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164