Tag: Смяна на предназначение, Проекти по всички части цена, Архитект, Архитект–София, Смяна на предназначение цена, Архитект София, Проекти по всички части, Преустройство, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Преустройство цена

Многофамилни жилищни сгради!

Многофамилни жилищни сгради.

Виж всички
жилищна сграда
Виж

Бутикова жилищна сграда в кв. "Павлово"

Многофамилна жилищна сграда с магазин, ателиета и подземни гаражи, находяща се в местност...

Многофамилна жилищна сграда в м-т „Гърдова глава", гр. София
Виж

Многофамилна жилищна сграда в м-т „Гърдова глава", гр. София

Многофамилна жилищна сграда, находяща се в местност „Гърдова глава", плана на гр.София, район...

Виж

Жилищна сграда в кв. "Обеля"

Многофункционална сграда с магазини и жилища, находяща се в жк. Обеля 2", гр. София,  район...

Многофункционална сграда с магазини и жилища, находяща се в жк. Обеля 2", гр. София,  район "Връбница". Проектът предвижда изграждане на пететажна сграда...

 

 

ИНВЕСТИЦИОНЕН  ПРОЕКТ

Проектът предвижда изграждане на пететажна сграда със смесено предназначение, с магазини на партерен етаж, четири жилищни етажа и един сутеренен етаж. Обхватът на проекта включва:

- част Архитектура;

- част Конструктивна;

- част Електро;

- част ВиК;

- Геодезия;

- План за безопасност и здраве (ПБЗ);

- Пожарна безопасност (ПБ);

- Енергийна ефективност;

- ОВКИ;

- част Паркоустройство и благоустройство;

- Доклад за ОС;

- Геоложки доклад;

 

Площта на имота е 747кв.м.,

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

   Сградата е разположена в североизточната част на имота. Към имотът е обособен един автомобилен и пешеходен вход от ул.”194-та”, за жилищната част и отделни входове към шестте магазина.  

   Предвижда се изграждане на плътна, зидана ограда с височина 220см. на югозападната граница. Към останалите граници оградата е плътна до височина 90см и ажурна, метална, до височина 220см. от стоманобетонен фундамент и метална горна част.

    Оградата е изцяло разположена в УПИ III-941 и не се изисква съгласие на собственици на съседни урегулирани поземлени имоти според чл. 48, ал.4 от ЗУТ.

В имотът са предвидени нужните паркоместа -26 броя, за капацитета на сградата.

    Предвижда се сградата да е със стоманобетонна, безгредова конструкция, с плосък покрив и външно отводняване.

 На партерът са разположени шест магазина и вход към жилищната част. Всички магазини включват, зала клиенти, склад и тоалетна.

Входът към жилищната част включва стълбищна клетка от двураменна стълба и асансьорна шахта.Четирите жилищни етажа с напълно еднакви и имат пет апартамента. Общият брой на апартаментите е двадест.

В сутерена са разположени обслужващи помещения –двадесет мазета, абонатна и машинно помещение. Застроената площ на сутерена е 266кв.м.

ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ

   Конструкция:

-    стоманобетонна конструкция;

   Изолационни материали:

Предвижда се полагане на EPS- 7см. по фасадните стени. Покривът се топлоизолира с XPS-10см. Под плочата на кота ±0,00 се полага XPS-5см. Над плочата на кота -2,60 се полага XPS -4см.

  Фасадни материали:

- каменна облицовка на партера на фасади Североизток и Северозапад, както и по цокъла на сградата;

- минерална мазилка;

Покрив:

- два пласта хидроизолация;

Двор:

  • тротоарни плочи, асфалт, настилка от павета на тревна фуга, и озеленени площи;
  • съчетание от зидана и метална ограда;

...............................