Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Смяна на предназначение на сграда

В случаите когато започвате нов бизнес или го развивате, от първостепенна важност е да имат на разположение подходящ терен, където да го основете. Предназначението на имота е един от ключовите аспекти, определящи дали са уместни за дейността ви. Това е така, понеже всички имоти е необходимо да се ползват по предназначението им, категоризирано с подробния устройствен план (ПУП).

 

Съгласно предназначението си, имотите се подразделят на жилищни, производствени, курортни, вилни, обществено-обслужващи и такива от  смесен тип. В случай, че имате на разположение конкретен имот и желаете да го ползвате за диференцирано предназначение от упоменатото в ПУП- му, е необходимо да извършите смяна на предназначението и да изготвите нов подробен устройствен план.  Преустройството и смяната на предназначението е необходимо да се извършват при условията и реда на Закона за устройството на територията (ЗУТ).

Смяна на предназначение на сграда

Ако желаете да преустроите сграда, която в предишен момент е била с жилищен статут или обществено-обслужващ (детска градина), в такава от производствен аспект, е необходимо да се изготви проект за промяна на действащия ПУП. За тази цел е нужно да подадете искане за съгласие за изготвяне на проект за подробен устройствен план. Съгласието се предава в едномесечен срок със заповед на кмета на общината по предложение на главния архитект.

-->

Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164