Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Какво трябва да знаем за проектите за реклами?

Поставяне на реклама в град София

Необходимо да знаете, че изготвянето на проект и поставянето на всякакви външни реклами в гр. София, стриктно се изпълнява съобразно Наредба за преместваемите обекти, рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи, както и за рекламната дейност на територията на столична община (НПОРИМДЕРДТСО).

 

С помощта на наредбата се:

  • урежда проектирането, изработването и поставянето на рекламите в градски условия;
  • обезопасява зоната около поставените реклами,
  • гарантира безпроблемното придвижване на обекти в градски условия;
  • възпрепятства поставянето им на неуместни терени в това число зони, където са означени с пътни знаци и табелки, паметници на културата, и пр.

Аналогични на тази наредба правила и норми за поставянето на реклами се прилагат и в други градове.

Как се узаконяват рекламите?

При узаконяването на вече съществуваща реклама се съставя проект, отбелязващ самата реклама и как тя е монтирана. Съдържанието на проекта не се различава от този за нова реклама. Единственото нещо с което трябва да се съобразява проектантът самото заснемане.

По време на проверката се мерят отстоянията и се вземат размерите на рекламата. Прави се изчерпателна справка от какви материали е направена, и къде точно е поставена – на самата фасада или на покрива на сградата.

При узаконяването на вече съществуваща реклама е желателно да се представи и проект на обекта, както и файловете по които е работила рекламната агенция (последното не е задължително условие). 

При узаконяването на нова реклама е препоръчително преди да се изготви проекта от архитект да намерите квалифицирана фирма и да уточните с нея детайлите на визията и самото съдържание на рекламата (шрифт, текст, цвят, материал и пр.).

Когато рекламната агенция ви даде одобрения от вас краен продукт  (най-добре е цветното изображение да бъде в JPEG формат), проектирането на рекламата може да започне.

Когато получите одобрение на проекта от общината, вече имате разрешение за поставяне на рекламата.


Аналогично на проект за узаконяване и тук е желателно да се представи проект на обекта на които ще се поставя рекламата.

Какво трябва да съдържат проектите за реклами?

  • Проект Архитектурна – изготвя се, за да бъде доказано, че рекламата е направена съобразно правилата в наредбата.
  • Проект Дизайнерска - изготвя се, за да се покажат какво е дизайнерското решение.
  • Проект Конструктивна - изготвя се, за да бъде доказано, че са направени правилните конструктивни разрешения на поставянето към постройката и конструкцията на рекламата.
  • План за безопасност и здраве - изготвя се, за да бъдат описани рисковете при строително-монтажната работа и предоставя съвети за безопасното им осъществяване.
  • Проект Електрическа - Този дял от проекта не се изготвя за реклами на които няма да бъде поставено осветление. Ако все пак бъде поставено осветление се прави проект, като неговата цел е да се покажат какви са линиите и източника на захранване и съответно да се избере правилния начин на осветяване и осветителните тела.

 


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164