Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Преустройство на таван

Методи за преустройство на съществуващ таван в подпокривен етаж посредством капандури и надстрояване:

Голяма част от къщите, блоковете и кооперациите, издигнати преди много години разполагат с просторни тавани, които не се ползват с пълния си капацитет. Причината е в строителните похвати, които налагат наклон на покрива в диапазона от 30% до 50%, поставянето на конструктивни компоненти като греди и колони, отсъствието на топлоизолация и прозорци.

 

На този етап все повече хора искат да превърнат таванските посещения в ателие и като цяло да използват светлите подпокривни етажи за нещо пълноценно. Прогресът на строителството като цяло дава възможност да се използват много добри методи при преустройството на тавански помещения: по-леки материи, по-надеждни похвати за отводняване и осветеност – капандура (вертикален прозорец със собствен покрив) и табакера (прозорец в равнината на покрива), също така и ефикасни топлоизолации.

Ползването на капандура е позволено при спазването на регламентираните норми в българското законодателство. В повечето случай се получава така, че допустимата височина за постройката е увеличена след строителството й (съобразно новите устройствени планове на района, преминаване на квартала от ниско към високо застрояване). Причината за това е, че в някои отношения се изискват допълнително увеличаване на площта посредством надстрояването на нови етажи.

Имайте предвид, че за да бъде извършени такова преустройство е необходимо да имате одобрен от общината проект, също така и ако имате съсобственици да поискате позволението им.

Естествено, допълнителна площ носи много облаги и в повечето случай се преобразява в изискани студия и ателиета, които се отдават под наем и носят допълнителен доход на собствениците. Съвременното название за това е „лофт“ и означава преустроено в жилище търговско или таванско помещение.