Tag: Смяна на предназначение, Проекти по всички части цена, Архитект, Архитект–София, Смяна на предназначение цена, Архитект София, Проекти по всички части, Преустройство, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Преустройство цена

План за смяна на предназначение

Смяната на предназначение е особен вид инвестиционен план, доказващ че има възможност предназначението на дадено самостоятелно помещение, участък от сграда или цяла постройка да бъде изменена.

Правните разпоредби третират строго зададените закони и не позволяват те да бъдат променяни, с изключение в много малък предели. Много бъдещи капиталовложители извършват неправилен избор, като разчитат на по-общите дейности при плановете на постройките, които в даден момент ще се променят посредством план, така че да бъдат узаконени крайните методи на използване на дадените помещения.

 От строителна гледна точка кога има преустройство?

Когато се осъществяват строително-монтажни работи. Практически постоянно се изпълнява някакъв вид преустройство на предишното положение на помещението, но може да се допусне, че в плана е означено, че преустройството е необходимо и фигуриращите системи (примерно ВиК, ОВиК) биха могли да извършват и новата функция без преобразуване.

 

смяна на предназначение

Компоненти на работния инвестиционен план за смяна на предназначение:

  • Раздел, показващ архитектура със заснемане или откъс от минал инвестиционен план. В тази част се посочва съществуващата ситуация и всички изменения по нея.
  • Раздел Конструкции: създава се план, в случай че съществуват дадени конструктивни изменения или конструктивно становище, в случай че не се изпълняват значителни изменения по зданието.
  • Раздел ВиК: ако съществуват изменения по водопреносната и канализационната мрежа се съставя план. В случай, че има само засягане на тази мрежа от други проектни части се съставя становище. В случай, че не съществува засягане на тази мрежа или в сградата няма ВиК инсталации – частта не се причислява.
  • Раздел ОВиК: подобно на предишния раздел за отоплителните и климатизационните системи, този план е възможно да не се причислява.
  • Раздел Електрическа инсталация: аналогично на упомената част за слаботокова и силнотокова електрическа инсталация
  • Раздел ПБЗ (План за безопасност и здраве): при преустройство се представя процеса на работата на строителната площадка.
  • Раздел ПБ (пожарна и аварийна безопасност): при сграда с обществено предназначения се изисква описание на пожарната и аварийна безопасност на постройката.
  • Други възможни раздели: необходими са технологични средства в случай, че новото сграда е със специфичен характер: примерно болница, изработка, учебни занимания, ресторантьорство и други;
  • Раздел Благоустрояване и Раздел Геодезия – осъществява се при оформяне на земя, а не само на помещения.
  • Смяната на предназначение е особен вид инвестиционен план, доказващ че има възможност предназначението на дадено самостоятелно помещение, участък от сграда или цяла постройка да бъде изменена. 

insgsmseoseosuplementfurniturecleaningmoversparfumsarchitectnewssportsgsmkeyautocleaningshortletsrentacar


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164