Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

План за смяна на предназначение

Смяната на предназначение е особен вид инвестиционен план, доказващ че има възможност предназначението на дадено самостоятелно помещение, участък от сграда или цяла постройка да бъде изменена.

Правните разпоредби третират строго зададените закони и не позволяват те да бъдат променяни, с изключение в много малък предели. Много бъдещи капиталовложители извършват неправилен избор, като разчитат на по-общите дейности при плановете на постройките, които в даден момент ще се променят посредством план, така че да бъдат узаконени крайните методи на използване на дадените помещения.

 От строителна гледна точка кога има преустройство?

Когато се осъществяват строително-монтажни работи. Практически постоянно се изпълнява някакъв вид преустройство на предишното положение на помещението, но може да се допусне, че в плана е означено, че преустройството е необходимо и фигуриращите системи (примерно ВиК, ОВиК) биха могли да извършват и новата функция без преобразуване.

 

смяна на предназначение

Компоненти на работния инвестиционен план за смяна на предназначение:

  • Раздел, показващ архитектура със заснемане или откъс от минал инвестиционен план. В тази част се посочва съществуващата ситуация и всички изменения по нея.
  • Раздел Конструкции: създава се план, в случай че съществуват дадени конструктивни изменения или конструктивно становище, в случай че не се изпълняват значителни изменения по зданието.
  • Раздел ВиК: ако съществуват изменения по водопреносната и канализационната мрежа се съставя план. В случай, че има само засягане на тази мрежа от други проектни части се съставя становище. В случай, че не съществува засягане на тази мрежа или в сградата няма ВиК инсталации – частта не се причислява.
  • Раздел ОВиК: подобно на предишния раздел за отоплителните и климатизационните системи, този план е възможно да не се причислява.
  • Раздел Електрическа инсталация: аналогично на упомената част за слаботокова и силнотокова електрическа инсталация
  • Раздел ПБЗ (План за безопасност и здраве): при преустройство се представя процеса на работата на строителната площадка.
  • Раздел ПБ (пожарна и аварийна безопасност): при сграда с обществено предназначения се изисква описание на пожарната и аварийна безопасност на постройката.
  • Други възможни раздели: необходими са технологични средства в случай, че новото сграда е със специфичен характер: примерно болница, изработка, учебни занимания, ресторантьорство и други;
  • Раздел Благоустрояване и Раздел Геодезия – осъществява се при оформяне на земя, а не само на помещения.
  • Смяната на предназначение е особен вид инвестиционен план, доказващ че има възможност предназначението на дадено самостоятелно помещение, участък от сграда или цяла постройка да бъде изменена. 

-->

Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164