Tag: Смяна на предназначение, Проекти по всички части цена, Архитект, Архитект–София, Смяна на предназначение цена, Архитект София, Проекти по всички части, Преустройство, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Преустройство цена

Основни правила при проектирането върху действащи сгради.

Точен план:

Купувачът е необходимо да има точна идея за намеренията, преимуществата и сумата за изпълняваното преустройство. Действащата постройка е необходимо да има свойство, което да предопределя запазването и: благоприятно местоположение в участъка, целесъобразено разпределяне за новите предназначения, висококачествена и стабилна във времето структура.

Преустройството не трябва да се превръща в цел номер едно: цената му е възможно да доближи и дори да е повече от едно ново строителство, а последствията от лошото изпълнение са сериозни.

Необходима е предварително допитване от професионалист, който да изкаже точката си оценка и да сподели какъв е капацитета и ограниченията на конструкцията.

 

Конструктивна устойчивост:

– Необходимо е да сте наясно, че една сграда, която е построена преди много голям период от време, носи със себе си и по-стари конструктивни методи и стандарти (например: земетръс). Всяка конструкция „остарява“ и има срок на експлоатация. В този ред на мисли всяко преустройство е въпрос на благоразумен компромис с стабилността на постройката.

– Важно условие е съхраняването на контура на носещите стени (това значи, че в тях при дадени предпоставки биха могли да се изрежат отвори)

– Използването на конструктивните полета също е препоръчително: това представлява плочата между четири носещи стени/греди. Не е удачно да се ползва някаква част от нея, например изрязване на  стълбището до средата. Конструктивните полета е необходимо да се запазят цели или да се премахнат изцяло.

Особено важно е съдействието на инженер – конструктор. Помощта му е наложителна при основно преустройство и препоръчителна при рехабилитация и стабилизиране на конструкцията.

 

Съобразяване с нормативната уредба:

Законът за устройство на територия и Наредба №7 към него допускат някои изключения от нормативите за действаща, стара сграда „в заварено положение“. Но новата пристройка или надстройка с малки отклонения е необходимо да се съобразява с нормативите: отстояния до границите на имота, височини, коти и други.

 

Сгради и паметници на културата:

Употребяване на историческото предназначение или такова, което има нужда от минимална модификация на конструкцията или заобикалящата среда;

Съхраняване на историческото естество на постройката в контекста на определено време и място;

Всички нови пристройки е необходимо да са съвместими като обем, мащаб и архитектурни елементи с действаща, като се прибавят по такъв начин към нея, че да запазят цялостна, завършеността и значението.

insgsmseoseosuplementfurniturecleaningmoversparfumsarchitectnewssportsgsmkeyautocleaningshortletsrentacar


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164