Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Основни правила при проектирането върху действащи сгради.

Точен план:

Купувачът е необходимо да има точна идея за намеренията, преимуществата и сумата за изпълняваното преустройство. Действащата постройка е необходимо да има свойство, което да предопределя запазването и: благоприятно местоположение в участъка, целесъобразено разпределяне за новите предназначения, висококачествена и стабилна във времето структура.

Преустройството не трябва да се превръща в цел номер едно: цената му е възможно да доближи и дори да е повече от едно ново строителство, а последствията от лошото изпълнение са сериозни.

Необходима е предварително допитване от професионалист, който да изкаже точката си оценка и да сподели какъв е капацитета и ограниченията на конструкцията.

 

Конструктивна устойчивост:

– Необходимо е да сте наясно, че една сграда, която е построена преди много голям период от време, носи със себе си и по-стари конструктивни методи и стандарти (например: земетръс). Всяка конструкция „остарява“ и има срок на експлоатация. В този ред на мисли всяко преустройство е въпрос на благоразумен компромис с стабилността на постройката.

– Важно условие е съхраняването на контура на носещите стени (това значи, че в тях при дадени предпоставки биха могли да се изрежат отвори)

– Използването на конструктивните полета също е препоръчително: това представлява плочата между четири носещи стени/греди. Не е удачно да се ползва някаква част от нея, например изрязване на  стълбището до средата. Конструктивните полета е необходимо да се запазят цели или да се премахнат изцяло.

Особено важно е съдействието на инженер – конструктор. Помощта му е наложителна при основно преустройство и препоръчителна при рехабилитация и стабилизиране на конструкцията.

 

Съобразяване с нормативната уредба:

Законът за устройство на територия и Наредба №7 към него допускат някои изключения от нормативите за действаща, стара сграда „в заварено положение“. Но новата пристройка или надстройка с малки отклонения е необходимо да се съобразява с нормативите: отстояния до границите на имота, височини, коти и други.

 

Сгради и паметници на културата:

Употребяване на историческото предназначение или такова, което има нужда от минимална модификация на конструкцията или заобикалящата среда;

Съхраняване на историческото естество на постройката в контекста на определено време и място;

Всички нови пристройки е необходимо да са съвместими като обем, мащаб и архитектурни елементи с действаща, като се прибавят по такъв начин към нея, че да запазят цялостна, завършеността и значението.


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164