Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Работа за публични възложители

Публични възложители.

Виж всички
Еко пътека 1, местност "Чуката"
Виж

Еко пътека 1, местност "Чуката"

ОБЕКТ: Изграждане на туристическа пътека Неделино, местност „Чуката“– „Мераджови колиби

Виж

Еко пътека 3 - Зиково Бърце

ИНВЕСТИЦИОНЕН  ПРОЕКТ. ОБЕКТ: Изграждане на туристическа пътека Неделино, местност „Зиково бърце“ –...

Виж

Еко пътека 2 - Неделино, местност "Фенере"

ОБЕКТ: Изграждане на туристическа пътека Неделино, местност „Фенере“и създаване на интегриран туристически...

 

             

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:        ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

 

     Трасето на туристическата пътека се намира извън града и свързва местностите „Зиково бърце“ и „Крушките“. Теренът е сравнително равнинен за планиския район, което благоприятства за лек планински преход по пейзажно криволичеста пътека. Трасето минава през широколистна гора с богата флора и фауна.

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

      Началото на туристическата пътека тръгва в близост до крайните къщи на квартал „Зиково бърце“. Дължината на пътеката е 500м. Широчина на туристическата пътека в началото й е 3м, а 90м. след началото, пътеката става със средна широчина 350см.    

Предвижда се два пласта асфалтобетон по 4см. и пласт от трошен камък 35см. по предписание на проект „Пътно строителство“.  От двете страни на пътеката се полагат легнали бетонни бордюри с размеро 15/25/50см. Изграждат се необходимите подпорни стени за укрепване на пътеката.

     Обособени са три зони за отдих, в началото и средата на пътеката. Разработени са в отделни фрагменти. Зоните за отдих се разполагат в уширени пространства и са снабдени с  дървен беседка, няколко дървени пейки и кошчета за отпадъци и чешма. Всички тези елементи са разработени в подробни детайли. По трасето ще бъдат разположени осем информационни табла за видовото разнообразие и културно-историческото наследство в местността. За наблюдение на видовото разнообразие по дължината на туристическата пътека се разполагат две дървени вишки и къщички за птици.

     Проектът предвижда монтаж на енергоспестяващи електрически лампи. Лампите работят изцяло на слънчева енергия и нямат необходимост от външно електрическо захранване. В зоната на пътеката има две съществуващи чешми в непосредствена близост една до друга и проектът предвижда изграждане на една нова чешма в близост до съществуващите.  

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ : 

Застроена площ на дървени беседки : 5 кв.м.

Площ на туристическата пътека : 1750 кв.м.

Дължина на туристическата пътека : 500м.

.....................................


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164