Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Работа за публични възложители

Публични възложители.

Виж всички
Еко пътека 1, местност "Чуката"
Виж

Еко пътека 1, местност "Чуката"

ОБЕКТ: Изграждане на туристическа пътека Неделино, местност „Чуката“– „Мераджови колиби

Виж

Еко пътека 3 - Зиково Бърце

ИНВЕСТИЦИОНЕН  ПРОЕКТ. ОБЕКТ: Изграждане на туристическа пътека Неделино, местност „Зиково бърце“ –...

Виж

Еко пътека 2 - Неделино, местност "Фенере"

ОБЕКТ: Изграждане на туристическа пътека Неделино, местност „Фенере“и създаване на интегриран туристически...

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:        ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

 

     Трасето на екопътеката се намира извън града и свързва местносттите „Чуката“ и „Мераджови колиби“. Теренът е сравнително равнинен за планиския район, което благоприятства за лек планински преход. В близост на пътеката има богата дървесна растителност и пейзажна гледка към околността.

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

      Началото на туристическата пътека лежи на съществуващ автмобилен път, свързващ хотелски комплекс с главния път Неделино- Златоград. Дължината на пътеката е 599м., а средната широчина е 3м. Предвижда се два пласта асфалтобетон по 4см. и пласт от трошен камък 35см. по детайл на проект „Пътно строителство“.  От двете страни на пътеката се полагат легнали бетонни бордюри с размеро 15/25/50см. Изграждат се необходимите подпорни стени за укрепване на пътеката.

     Обособени са три зони за отдих, в началото, средата и края на пътеката. Разработени са в отделни фрагменти. Зоните за отдих се разполагат в уширени пространства и са снабдени с две дървени беседки, няколко дървени пейки и кошчета за отпадъци. Всички тези елементи са разработени в подробни детайли, описващи размерите и материалите им.

     По трасето ще бъдат разположени осем информационни табла за видовото разнообразие и културно-историческото наследство в местността. За наблюдение на видовото разнообразие по дължината на туристическата пътека се разполагат две дървени вишки и къщички за птици.

     Проектът предвижда монтаж на енергоспестяващи електрически лампи. Лампите работят изцяло на слънчева енергия и нямат необходимост от външно електрическо захранване. В зоната на пътеката няма съществуваща чешма и проектът не предвижда изграждане на такава.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ : 

Застроена площ на дървени беседки : 14кв.м.

Площ на туристическата пътека : 1900 кв.м.

Дължина на туристическата пътека : 599м.


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164