Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Работа за публични възложители

Публични възложители.

Виж всички
Еко пътека 1, местност "Чуката"
Виж

Еко пътека 1, местност "Чуката"

ОБЕКТ: Изграждане на туристическа пътека Неделино, местност „Чуката“– „Мераджови колиби

Виж

Еко пътека 3 - Зиково Бърце

ИНВЕСТИЦИОНЕН  ПРОЕКТ. ОБЕКТ: Изграждане на туристическа пътека Неделино, местност „Зиково бърце“ –...

Виж

Еко пътека 2 - Неделино, местност "Фенере"

ОБЕКТ: Изграждане на туристическа пътека Неделино, местност „Фенере“и създаване на интегриран туристически...

 

              

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:        ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

 

     Трасето на туристическата пътека се намира в града и осигурява пешеходна достъпност на местността „Фенере“ с центъра на града. Денивелацията на терена в района е голяма и пешеходната достъпност е затруднен. Трасето на пътеката пресича два автомобилни пътя в квартала. Това разделя трасето на три сравнително равни по дължина части. В първата, най-ниска част на пътеката, има богата дървесна растителност. Втората и третата част преминават покрай съществуващи еднофамилни жилищни сгради. Туристическата пътека минава покрай и през съществуващо общинско дере.

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

      Началото на туристическата пътека лежи на пешеходна алея в центъра на град Неделино. Общата дължината на пътеката е 181м., а широчина се променя в зависимост от спецификата на терена. За обезопасяване на пътеката се предвиждат метални парапети от двете страни. Трите части на пътеката са разработени подробно в три фрагмента в архитектурния проект. Зоните за отдих са снабдени с пейки, беседки, кошчета за боклук и чешма. Всички тези елементи са разработени в подробни детайли, описващи размерите и материалите им. По трасето са поставени 8бр. Информационни табла за видовото разнообразие и културно-историческото наследство в местността.

     В първата част на трасето широчината е 2м. Дължината на трасето е 62. Денивелацията се преодолява от тринадесет стълбищни рамена и необходимите междинни площадки. Броят на стъпалата е 113. След преодоляване на денивелацията се обособява уширена зана за почивка, снабдена с дървени пейки.

     Във втората част на трасето средната широчина в началото е 1.8м., след което има уширена площадка за отдих с дървена беседка. След нея трасето продължава със широчина от 2.5м. Стълбищните рамена са девет, а стъпалата са 66 броя.

     В третата и най-висока част на трасето широчината е 2.5м. В средната част на трасето се обособява зона за почивка, снабдена с дървена беседка. Мястото на тази зона е избрано поради наличието на съществуваща чешма. Проектът предвижда ситуирането й в близост до беседката на равна площадка.  Последната и крайна част за цялата туристическа пътека е разположена на най-стръмен терен. Стълбищните рамена са девет, а стъпалата са 89 броя. Края на туристическата пътека съвпада с местоположението на последните къщи в квартала.

     Проектът предвижда настилката да бъде от естествен камък – гнайс. Настилката се изпълнява по предписание на проект „Пътно строителство“. Полагат се легнали бетонни бордюри с размеро 15/25/50см. в от двете страни на пътеката. Изграждат се необходимите подпорни стени за укрепване на пътеката.

     Проектът предвижда монтаж на енергоспестяващи електрически лампи. Лампите работят изцяло на слънчева енергия и нямат необходимост от външно електрическо захранване. В зоната на пътеката няма съществуваща чешма и проектът не предвижда изграждане на такава.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ : 

Застроена площ на дървени беседки : 14кв.м.

Площ на туристическата пътека : 450 кв.м.

Дължина на туристическата пътека : 181м.

 

 

 

 


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164