Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Какви са етапите и документите при проектиране на къща, които трябва да набавят инвеститорите?


За по-голяма част от инвеститорите етапите и документацията при проектиране на къща са напълно неясни. В тази статия ще посочим всички етапи, които трябва да изпълни ивеститора, за да изпълни процеса по проектирането на къща:


ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ НАБАВЯТ СА:


1.Документ за собственост на земята (имота);
2. Виза за проектиране, представляващо извадка от действащ ПУП - получава се от главния архитект на съответната община и е срок на валидност 6 месеца;
3.Получаване на становище от следните експлоатационни дружества:
- електроразпределително дружество – подават се нужните мощности за имота с цел получаване на разрешение за присъединяване към преносната електрическа мрежа.
- ВиК дружество - получаване на разрешение за присъединяване към водоснабдяване и канализации.
* За да предадете проектните документи е необходимо да набавите всички документи, като документа за собственост ще ви трябва за получаване на визата за проектиране и след това за разрешението за строеж.


ИЗХОДНИТЕ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ НАБАВЯТ СА:


1. Геодезическо заснемане на обекта – това е подробна скица на повърхността на парцела, включваща акурактни данни за размерите, релефа, наличието на наклон и постройки, както и едрата растителност.


2.Геоложки и хидроложки оглед на терена – тези проучвания са нужни за оформяне на проектната документация за раздел Конструкции;


След като набавите всички документи може да се стартира процеса по проектиране на къща и архитекта да предаде документацията към съответните места.


Както споменахме и в предната ни статия проектирането на къщата се извършва индивидуално и трябва да задоволява конкретните нужди на инвеститора. Задачата на архитекта е да определи всички детайли по разположението на помещенията и за целта един готов проект няма да свърши работа, понеже трябва да се нанясят много корекции, за да отговаря на всички изисквания.


Пълният технически проект, който се подава за одобрение в общината включва:

  • Проект Архитектура;
  • Строителните конструкции;
  • Техническо контролиране по раздел Строителни Конструкции;
  • Разрешение от Водоснабдяване и Канализация;
  • Раздел Електроинсталации /Ел/;
  • Раздел Отопление, Вентилация и Климатизация /ОВК/;
  • Раздел Енергийна ефективност;
  • Проектът за безопасност и здраве /ПБЗ/;
  • Проектът за пожарна безопасност.


Всички документи от техническия проект се изготвят от проектанти с пълна проектантска правоспособност. След като проектът е подаден и одобрен се стартира процеса по строителството на обекта. Контролирането му е много важно и тряба да се осъществява качествено и в подадените срокове, за да може процеса на проектиране на къща да протече гладко.


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164