Tag: Смяна на предназначение, Проекти по всички части цена, Архитект, Архитект–София, Смяна на предназначение цена, Архитект София, Проекти по всички части, Преустройство, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Преустройство цена

Видовете имоти според предназначението им

Жилищен имот

Жилище – при този вид имот влизат следните помещения: най-малко една стая, която се обитава, кухня или кухненски бокс, баня, тоалетна, както и  склад. То може да се намира както в жилището, така и извън него. В това числото влизат на сутерена, партера или тавана.

 

Ателие – освен жилищни помещения в надземните етажи на постройката биха могли да се изградят ателиета и кабинети. Тяхното предназначение по принцип се използва за творчески дейности. При този тип имот липсва складовото помещение.

Офис и магазин със статут – представлява нежилищен обект, чиито вход  трябва да бъде самостоятелен, тост ако се намира в жилищна сграда е необходимо да се изгради и отделен вход.

Земеделска земя

Основното предназначение на земеделските земи е обработване на земеделско производство. Този вид имот се подразделя на десет индивидуални групи. Предназначението им се определя според свойството и плодовитостта на почвата, климатичните условия, релефната характеристика, както и технологичните им свойства. Колкото по-голяма е степента на групата, толкова по-малка е плодородността на почвата. Съответно най-неплодородната земеделска земя попада в десетата категория. Характерното за нея е чакълеста почва и липса на всякаква обработка с цел произвеждане на селскостопански изделия. Най-разпространените земеделски земи в България са от трета до пета група.

Комасирана (окрупнена) земя

Комасирането означава окрупняване на земеделска земя в общ масив. Това довежда до увеличаване на ефикасността при използване както на селскостопанско оборудване и най-вече повишаване на печалбата.

Нерегулиран имот и урегулиран парцел

Ограничения в застрояването има нерегулираната земя и терен, тъй като са разположени върху нерегулирани населени терени, фактически извън регулацията. Върху тези земи няма възможност да се застроява дори и когато върху нерегулираната собственост има сграда или е построен някакъв обект. Те се явяват имоти с временен статут и при бъдещото им регулиране е възможно да бъдат премахнати.

Урегулираният имот (УПИ) е разположен в строителните предели на заселените местности и се намира в устройствената зона, където действа застроително-регулационен план. Тяхното предназначение и съответното им застрояване може да бъде както от промишлен, административен или жилищен характер, така и със смесен тип. Според вида на застрояването се налага и спазването на дадени показатели /определени условия и способи/ на строителството.

 

 

insgsmseoseosuplementfurniturecleaningmoversparfumsarchitectnewssportsgsmkeyautocleaningshortletsrentacar


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164