Tag: Смяна на предназначение, Проекти по всички части цена, Архитект, Архитект–София, Смяна на предназначение цена, Архитект София, Проекти по всички части, Преустройство, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Преустройство цена

Смяна на предазначението на сграда или помещение от нея

В случаите когато започвате нов бизнес или го развивате, от първостепенна важност е да имат на разположение подходящ терен, където да го основете. Предназначението на имота е един от ключовите аспекти, определящи дали са уместни за дейността ви. Това е така, понеже всички имоти е необходимо да се ползват по предназначението им, категоризирано с подробния устройствен план (ПУП).

Съгласно предназначението си, имотите се подразделят на жилищни, производствени, курортни, вилни, обществено-обслужващи и такива от  смесен тип.

В СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СГРАДА ИЛИ ПОМЕЩЕНИЕ ОТ НЕЯслучай, че имате на разположение конкретен имот и желаете да го ползвате за диференцирано предназначение от упоменатото в ПУП- му, е необходимо да извършите смяна на предназначението и да изготвите нов подробен устройствен план.  Преустройството и смяната на предназначението е необходимо да се извършват при условията и реда на Закона за устройството на територията (ЗУТ).

Смяна на предназначението на сграда

Ако желаете да преустроите сграда, която в предишен момент е била с жилищен статут или обществено-обслужващ (детска градина), в такава от производствен аспект, е необходимо да се изготви проект за промяна на действащия ПУП. За тази цел е нужно да подадете искане за съгласие за изготвяне на проект за подробен устройствен план. Съгласието се предава в едномесечен срок със заповед на кмета на общината по предложение на главния архитект.

insgsmseoseosuplementfurniturecleaningmoversparfumsarchitectnewssportsgsmkeyautocleaningshortletsrentacar


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164