Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Сградата е с номинация за сграда на годината

http://www.buildingoftheyear.bg/bg/buildings/view/281/Natzionalno-uchilishte-po-izkustvata-Panaiot-Pipkov.html#.WAimPyQ4CvP

 

 

 ВЪЗЛОЖИТЕЛ:         Министерство на културата

            Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков”, гр. Плевен е основано през 1960г., като първоначално се е помещавало в друга сграда. През периода 1963-1964г. е изготвен проект за пристройка и дострояване на сградата на тогавашния Техникум по механотехника (3-етажна, строена през 50-те години на 20 век) за целите на музикалното училище и изграждането на самостоятелна сграда в същия парцел с предназначение за концертна зала към училището. Проектът е реализиран окончателно през 1968г. и до днес училището разполага с посочения по-горе сграден фонд.

Първоначално училището е било само музикално, по-късно става многопрофилно, като се създават и класове по скулптура, графика и живопис, както и класове по танцово изкуство. Това е наложило редица функционални промени в отделни помещения и пригаждането им за новите нужди.

Понастоящем учениците са над 500, от 1 до 12 клас на две смени, има създадени и групи за предучилищна дейност.

През годините са правени частични ремонти и преустройства: подменена е почти изцяло дограмата; реконструирани са санитарните възли на 1 и 2 етаж в училищната сграда, осигурен е достъп за хора с намалена подвижност и санитарно-хигиенно помещение на първи етаж на училищната сграда, обособени са съблекални, зала за танци, ателиета по скулптура, рисуване и т.н.

 

Сградите са масивни, с монолитна скелетно-гредова стоманобетонна конструкция и тухлени ограждащи стени. Първоначалната училищна сграда е със четирискатен покрив с дървена конструкция и покритие от керемиди. Достроената през 60-те години част е с плосък покрив без борд.

Разпределението е коридорна схема и двустранно разположени помещения, като достроената част е с Г-образна форма и е продължение на старата сграда като връзката на коридорите е на едно и също ниво. Стълбищните клетки са разположени в двата края и са директно достъпни от двата входа на училищната сграда – един директно от тротоара на ул. „Кирил и Методий” и втори от училищния двор.

Самостоятелната сграда на концертната зала е ситуирана успоредно на ул. „Ангел Кънчев” по уличната регулация, под ъгъл спрямо училищната сграда. Масивна козирка свързва входовете на двете сгради с входа към училищния двор от ул. „Ангел Кънчев”. Сградата е двуетажна, с монолитна рамкова стоманобетонна конструкция с тухлени ограждащи стени. Покривът е едноскатен, със стоманобетонна плоча и наклон в посока север-юг с хидроизолация от битумна мушама.

Основната част от сградата заема концертната зала, по настоящем с 256 зрителски места, с входно фоайе със санитарен възел и помещение за продажба на билети.  В югозападната част с отделен вход и стълбищна клетка на две нива са разположени обслужващи помещения, преустроени в репетиционни и ателие по рисуване.

 

През годините на експлоатация са правени частични преустройства, подобрения и ремонти на сградния фонд и инсталационната инфраструктура. Това налага необходимостта от решаването на няколко основни задачи, осигуряващи нормалното пълноценно функциониране на сградите и привеждането им в съответствие със съвременните изисквания и нараснали потребности.

 

 1. Реализиране на мерките, предвидени в Обследването за енергийна ефективност:
 • топлинно изолиране на ограждащите стени на етажите, вкл. външна мазилка и фасадно боядисване;
 • топлинно изолиране на сутеренните стени отвътре с минерална вата и предстенна обшивка от гипсокартон;
 • топлинно изолиране на покривите: скатен покрив с минерална вата между ребрата на конструкцията, минерална вата над окачен таван под плоския покрив и полагане на топлоизолация над плочата на сградата на концертната зала с армирана замазка и нова хидроизолация;
 • подмяна на неподменената дограма с нова: ПВЦ дограма със стъклопакет;
  1. Реализиране на мерки за създаване на достъпна среда:
 • външен асансьор, осигуряващ връзката между трите нива на училищната сграда с преработване на съществуващата рампа за достъп до ниво първи етаж;
 • рампа за достъп до входното фоайе на концертаната зала;
 • достъпна връзка с покритата площадка към служебния вход на сградата на концертната зала;
 • релсова платформа в стълбищната клетка за достъп до репетиционните, сцената на концертната зала и ателието по рисуване на втори етаж;
 • достъпни санитарни възли във входното фоайе на залата и на ниво сутерен в училищната сграда;
 • достъпност на учебните помещения на ниво сутерен през входа откъм ул. „Кирил и Методий”, с реализирането на връзка между входното фоайе и коридора на сутерена ;
  1. Реализиране на мерки за осигуряване на противопожарните изисквания за сградите:
 • отделяне на стълбищните клетки от коридорите в училищната сграда с димоуплътнени, самозатварящи се врати, свързани с пожароизвестителната система;
 • подмяна на врати на помещения, имащи пряк достъп до стълбищните клетки с пожароустойчиви;
 • пожарообезопасяване на дървената конструкция на съществуващото помощно помещение в подпокривното пространство с обшивка от пожароустойчив гипсокартон;
 • преустройство на концертната зала, отговарящо на противопожарните норми: столове, пътеки, врати за евакуация, настилки и облицовки;
  1. Усвояване на обема на бившето котелно помещение чрез изпълнение на нова подова конструкция от стоманобетон на нивото на сутерна. Там ще се изградят нови санитарни възли, съблекални и помещение за репетиции. Абонатната станция и помещението за обслужващия персонал се преместват в зоната на неизползваемото бивше помещение за огняря. Увеличава се височинатана се съществуващите прозорци и дълбочината на английския двор. На второто сутеренно ниво се демонтират и изнасят всички части на неизползваемата котелна инсталация и цистерни за гориво. На тяхно място се обособява помощно помещение, достъпно чрез съществуващия самостоятелен вход и стълба от училищния двор;
  2. Основен ремонт на концертната зала: подмяна на настилки, облицовки, столове, осветление, отопление, климатизация и вентилация.
  3. Преустройство на склада в сутерена на сградата на концертната зала в репетиционна за ударни инструменти, като се осигурява необходимата подова настила и звукоизолация на стени и тавани. Оформя се нов прозоречен отвор на северната фасада с размерите на съществуващите;
  4. Основен ремонт и реконструкция на съществуващите санитарни възли в сградата на концертната зала;
  5. Подмяна на амортизираните настилки в учебните стаи. Звукоизолация на стени, подове, тавани и врати на стаите за индивидуално обучение.
  6. Ремонт на помещенията на обособените ателиета по графика, скулптура и живопис на сутеренно ниво на училищната сграда: настилки, стени и нови окачени тавани;
  7. Изграждане на окачени тавани в коридорите на училищната сграда на всички етажи за осигуряване на техническта инфраструктура, по-добро осветление и комфорт;
  8. Основен ремонт на съществуващата библиотека и читалня с подмяна на настилка, облицовки, библиотечно оборудване, обособяване на зона с читателски места: 6 с компютърно оборудване и 3 за четене на книги;
  9. Полагане на нова настилка с хидроизолация, борд и подходящ наклон за ефективно отвеждане на дъждовната вода и изолиране на проникващата влага в сутеренните помещения по северната фасада на училищната сграда;
  10. Ремонт на скатния покрив на училищната сграда с подмяна на компрометирани части от дървената конструкция, обшивката, хидроизолацията, пренареждане и подмяна на счупени керемиди;
  11. Възстановяването на всички разрушения, свързани с подмяната на съществуващи и прокарването на нови инсталации: измазване, обшивка с гипсокартон и боядисване;
  12. Преасфалтиране на училищния двор и изпълнение на вертикална планировка за отвеждане на дъждовните води;
  13. Боядисване на съществуващи метални решетки и огради;

 

ПЛОЩ ПАРЦЕЛ                                                                                                                     2982.00 кв. м.

ЗП УЧИЛИЩНА СГРАДА                                                              763.00кв.м.+8кв.м.външен асансьор

РЗП УЧИЛИЩНА СГРАДА (вкл. сутерени)                                                             3303.00 кв.м.

ЗП СГРАДА КОНЦЕРТНА ЗАЛА                                                                                            451.00 кв. м.

РЗП УЧИЛИЩНА СГРАДА (вкл. сутерен)                                                                             741.00 кв.м.

 

КАПАЦИТЕТ НА КОНЦЕРТНАТА ЗАЛА ПО ПРОЕКТ:                                                       193+3 места

 

 

Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164