Tag: Смяна на предназначение, Проекти по всички части цена, Архитект, Архитект–София, Смяна на предназначение цена, Архитект София, Проекти по всички части, Преустройство, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Преустройство цена

Що е то конструктивно становище

Конструктивното становище е официален документ, който описва  състоянието на определена конструкция и се изготвя  квалифициран строителен инженер.

В кои случаи е необходимо конструктивно становище?

 

Необходимо е когато проектите могат да се изготвят без да са необходими конструктивни изменения на постройката, това включва някои видове  преустройства, смяна на предназначение, изменения на части от конструкцията, в това число влизат събаряне на стена и сформиране на отвори, както и при по-малки участъци като павилион, козирка или рекламна табелка. Конструктивното становище се изработва ако дадената община го изисква, както и при обект при който липсва инвестиционен проект: стопанска или сграда, която е построена в последствие (хранилище, лятна кухня, басейн, оранжерия с площ до 200 кв.м.), остъкляване на тераса/балкон, поставяне на ограда, изграждане на подпорни стени и т.н.

При ремонт, които се осъществя в момента

При текущи ремонти се случва да премахва неносеща стена. Позовавайки се на чл. 151 от ЗУТ не е нужно разрешение за строеж когато:

За “текущ ремонт” на постройка се счита усъвършенстването и придържането на сградите в изправност и случаите при които не се:

а) засяга конструкцията на сградата;

б) извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;

в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.

За да удостоверите, че сте в това предположение на правилата е нужна проверка от инженер-конструктор и изработване на конструктивно становище.

При по-малки инвестиционни проекти

Конструктивното становище се включва инвестиционния проект и неговата конструктивна част не изисква сложно – реставрация на сграда, малко рекламно съоръжение и т.н. В тези случаи ще бъде необходимо както конструктивното становище, така и документацията от Част Архитектура.

Главният елемент от конструктивното становище при смяна на съществуващи сгради е добре анализираната документация: проект, материал, разполагаеми данни и крайния резултат от заснемането на обекта. Най-съществените материали за обекта са: строителната част, условията, при които е експлоатирана и носимоспособността й.

В повечето случай конструктивното становище се изработва при констатиране използваемостта на конструкцията на обекти при смяна на предназначение, нов дизайн, ремонт и реконструкция.

Конструктивното становище съставено от :

– копие от документа за дееспособност на инженер-конструктора от КИИП и застраховка Професионална отговорност на проектант

– графична част – включва чертежите на предвижданите изменения

– снимков материал, направен на място, който да документира текущото състояние на обекта и подкрепи становището

– проучвателна част – за периода на издигане на постройката, конструктивна схема, изучаване на референтни обекти и т.н.

– указания и становище на инженер-конструктора

 

insgsmseoseosuplementfurniturecleaningmoversparfumsarchitectnewssportsgsmkeyautocleaningshortletsrentacar


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164