Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Що е то конструктивно становище

Конструктивното становище е официален документ, който описва  състоянието на определена конструкция и се изготвя  квалифициран строителен инженер.

В кои случаи е необходимо конструктивно становище?

 

Необходимо е когато проектите могат да се изготвят без да са необходими конструктивни изменения на постройката, това включва някои видове  преустройства, смяна на предназначение, изменения на части от конструкцията, в това число влизат събаряне на стена и сформиране на отвори, както и при по-малки участъци като павилион, козирка или рекламна табелка. Конструктивното становище се изработва ако дадената община го изисква, както и при обект при който липсва инвестиционен проект: стопанска или сграда, която е построена в последствие (хранилище, лятна кухня, басейн, оранжерия с площ до 200 кв.м.), остъкляване на тераса/балкон, поставяне на ограда, изграждане на подпорни стени и т.н.

При ремонт, които се осъществя в момента

При текущи ремонти се случва да премахва неносеща стена. Позовавайки се на чл. 151 от ЗУТ не е нужно разрешение за строеж когато:

За “текущ ремонт” на постройка се счита усъвършенстването и придържането на сградите в изправност и случаите при които не се:

а) засяга конструкцията на сградата;

б) извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;

в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.

За да удостоверите, че сте в това предположение на правилата е нужна проверка от инженер-конструктор и изработване на конструктивно становище.

При по-малки инвестиционни проекти

Конструктивното становище се включва инвестиционния проект и неговата конструктивна част не изисква сложно – реставрация на сграда, малко рекламно съоръжение и т.н. В тези случаи ще бъде необходимо както конструктивното становище, така и документацията от Част Архитектура.

Главният елемент от конструктивното становище при смяна на съществуващи сгради е добре анализираната документация: проект, материал, разполагаеми данни и крайния резултат от заснемането на обекта. Най-съществените материали за обекта са: строителната част, условията, при които е експлоатирана и носимоспособността й.

В повечето случай конструктивното становище се изработва при констатиране използваемостта на конструкцията на обекти при смяна на предназначение, нов дизайн, ремонт и реконструкция.

Конструктивното становище съставено от :

– копие от документа за дееспособност на инженер-конструктора от КИИП и застраховка Професионална отговорност на проектант

– графична част – включва чертежите на предвижданите изменения

– снимков материал, направен на място, който да документира текущото състояние на обекта и подкрепи становището

– проучвателна част – за периода на издигане на постройката, конструктивна схема, изучаване на референтни обекти и т.н.

– указания и становище на инженер-конструктора

 

...................................


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164