Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Три еднофамилни жилищни сгради с адм. адр. гр. София, c.Бистрица

Имотът има лице към улица „Бистришко шосе“ от Запад и улица от Север. Входът към имота е от Северната граница на имота. От Изток и Юг са обособени други имоти. В имота няма съществуващи постройки. Терена е с голям наклон, като Източната е най-ниската му граница, a Западната е най-високата.

Имотът има достъп Север от отбивка на улица „Бистришко шосе“. Входът към имота се организира по Северната граница. Проектната разработка предвижда в имотът да се изградят три сгради, долепени една до друга на калкан – Къща 1, в Северната част на имота; Къща 2, в централната част на имота; Къща 3, в Южната част на имота. За Къща 1 автомобилния и пешеходен достъп става от Север, а за Къща 2 и Къща 3 - по алея, разположена в източната част на имота. Сградите на обекта са разположени на отсотяния минимум 3м от границите на имота. От Запад са бособени дворове към всяка къща.

Сградите са жилищни и имат един полувкопан сутеренен етаж, предназначен за гаражи и технически помещения  и два надземни жилищни етажа. Стълбищата на къщите излизат на покривното ниво.

За Къща 1 входовете за първи жилищен етаж и за гаража са обособен на фасада Север. За Къща 2 и Къща 3 входовете за първи жилищен етаж и за гаража са обособен на фасада Изток.

Терена е с голям наклон в посока североизток. Сградите са разположени на различни нива, съобразени с денивелацията на терена. Предвижда се изграждането на подпорни стени и стълби за преодоляване на денивелацията. Към всяка къща се обособяват индивидуални дворове от западната страна, като те са на различни нива и са отделени с подпорни стени.

Към западната граница, както и частично по източната и северната граница на имота се предвижда изграждане на стоманобетонни подпорни стени. По останалата част се предвижда изграждане на ажурна ограда с височина до 220см. Пешеходния и автомобилен достъп за имота се обособяват от улицата от Север. Новопроектираните подпорни стени и огради са изцяло разположена в УПИ V-6908.1521 и не се изисква съгласие на собственици на съседни урегулирани поземлени имоти, според чл. 48, ал.4 от ЗУТ.

Към Къща 2 предвидено изграждането на външна лятна кухня, покрита с навес – лека дървена конструкция с едноскатен покрив.

 Разпределения

 • Къща 1
 • Сутерен – Кота -2,71

Външният достъп се осъществава през вход на кота -2,71, разположен на фасада
Север. Етажът е достъпен от другите нива чрез вътрешна стълба. Светлата височина е 245см. Обособени са следните помещения:

 • Гараж – 38,4 м2;
 • Техническо помещение и Склад – 31,7 м2;
 • Тоалетна – 1,5 м2;
 • Стълбище – 9,3 м2.
 • Първи жилищен етаж – Кота ±0,00

Външният достъп се осъществава през вход на кота ±0,00, разположен на фасада
Север. Етажът е достъпен от другите нива чрез вътрешна стълба. Светлата височина е 270см. Обособени са следните помещения:

 • Антре – 5,7 м2;
 • Коридор – 9,2 м2;
 • Стълбище – 7 м2;
 • Спалня 1 – 14,8 м2;
 • Дрешник - 5,3 м2;
 • Баня 1 – 5,6 м2;
 • Баня 2 – 5,4 м2;
 • Спалня 2 – 14 м2;
 • Спалня 3 – 14,3 м2.
 • Втори жилищен етаж – Кота +3,06

Достъпът се осъществява през вътрешното стълбище. Светлата височина е 350см. Обособено е непреградено пространство със следните зони:

 • Стълбище – 9 м2;
 • Кухня и трапезария – 23 м2;
 • Дневна – 47,3 м2;
 • Тераса – 15,5 м2.
 • Покривно ниво – Кота +6,87

Достъпът се осъществява през вътрешното стълбище. Светлата височина е 260см. Обособени са следните помещения:

 • Стълбище – 11,7 м2;
 • Тоалетна – 1,5 м2.
 • Къща 2
 • Сутерен – Кота -2,71

Външният достъп се осъществава през вход на кота -2,71, разположен на фасада
Изток. Етажът е достъпен от другите нива чрез вътрешна стълба. Светлата височина е 245см. Обособени са следните помещения:

 • Входно антре – 9,5 м2;
 • Гараж – 37,4 м2;
 • Техническо помещение – 8,6 м2;
 • Склад – 12 м2;
 • Тоалетна – 2 м2;
 • Стълбище – 11,2 м2.
 • Първи жилищен етаж – Кота ±0,00

Етажът е достъпен от другите нива чрез вътрешна стълба. Светлата височина е 270см. Обособени са следните помещения:

 • Стълбище – 13,6 м2;
 • Коридор – 3,7 м2;
 • Баня 1 – 5,4 м2;
 • Спалня 1 – 13,3 м2;
 • Спалня 2 – 15,0 м2;
 • Спалня 3 – 17,0 м2;
 • Дрешник - 6,7 м2;
 • Баня 2 – 5,4 м2.
 • Втори жилищен етаж – Кота +3,06

Достъпът се осъществява през вътрешното стълбище. Светлата височина е 350см. Обособено е непреградено пространство със следните зони:

 • Стълбище – 13,2 м2;
 • Кухня – 18,2 м2;
 • Дневна и трапезария – 35,3 м2;
 • Тераса – 15,7 м2.
 • Покривно ниво – Кота +6,87

Достъпът се осъществява през вътрешното стълбище. Светлата височина е 260см. Обособени са следните помещения:

 • Стълбище – 12,7 м2;
 • Тоалетна – 1,8 м2.
 • Къща 3
 • Сутерен – Кота -2,71

Външният достъп се осъществава през вход на кота -2,71, разположен на фасада
Изток. Етажът е достъпен от другите нива чрез вътрешна стълба. Светлата височина е 245см. Обособени са следните помещения:

 • Входно антре – 8,4 м2;
 • Гараж – 37,6 м2;
 • Техническо помещение – 5,6 м2;
 • Склад – 8,4 м2;
 • Тоалетна – 2 м2;
 • Стълбище и Коридор – 12,7 м2.
 • Първи жилищен етаж – Кота ±0,00

Етажът е достъпен от другите нива чрез вътрешна стълба. Светлата височина е 270см. Обособени са следните помещения:

 • Стълбище – 7,3 м2;
 • Коридор – 9,5 м2;
 • Баня 1 – 5,0 м2;
 • Спалня 1 – 12,4 м2;
 • Спалня 2 – 16,2 м2;
 • Спалня 3 – 14,7 м2;
 • Дрешник - 4,8 м2;
 • Баня 2 – 5,6 м2.
 • Втори жилищен етаж – Кота +3,06

Достъпът се осъществява през вътрешното стълбище. Светлата височина е 350см. Обособено е непреградено пространство със следните зони:

 • Стълбище – 9,2 м2;
 • Кухня – 21,4 м2;
 • Дневна и трапезария – 39,7 м2;
 • Тераса – 16,4 м2.
 • Покривно ниво – Кота +6,87

Достъпът се осъществява през вътрешното стълбище. Светлата височина е 260см. Обособени са следните помещения:

 • Стълбище – 13 м2;
 • Тоалетна – 1,8 м2.

 

Конструкция и материали

Подовата конструкция на първия етаж е монолитна армирана бетонова настилка, с необходимите слоеве топлоизолация и хидроизолация за предпазаване на конструкцията. Междуетажните подови конструкции са монолитна стоманобетонна плоча с пояси. Стълбите са монолитни стоманобетонни. Покривната конструкция е монолитна стоманобетонна плоча с борд. Над плочата се полага топлоизолация 12 см XPS, замазка и два пласти хидроизолация. Покривът се отводнява външно с барбакани и водосточни тръби, скрити зад фасадната мазилка и облицовка. Терасите е предвидено да бъдат оформени с топлоизолация 12см XPS, хидроизолация, циментова замазка с необходимия наклон за отводняване.

Всички външни стени са от керамични тухли, изолирани с 10 см EPS и оформени с минерална мазилка и фасадна облицовка. При цокъла се полага топлоизолация 10 см XPS. Дограмата е PVC. Парапетите на терасите са ажурни.

Стените на помещенията са гладко измазани и боядисани. В баните стените са облицовани с фаянсови плочки.

Подовите настилки се изпълняват върху изравнителна циментова замазка. За спалните и дневните е предвидено настилка от паркет или ламинат, за антрето и коридорите и баните – гранитогрес. За терасите е предвидена настилка от гранитогрес. За гаражите е предвиден шлайфан бетон.

За жилищните етажи е предвидено изпълнението на окачен таван от гипсокартон.

МЕСТА ЗА ПАРКИРАНЕ

Паркоместа, необходими за паркиране, съгласно Приложение №5 към чл. 42 и чл. 50, ал. 1 и 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 20 декември 2017г. за планиране и проектиране на комуникационо-транспортната система на урбанизираните територии.

№ по ред

Видове обекти

съгласно приложение №5

Необходим брой на местата за паркиране и гариране

Жилища в сградите

Брой на местата за паркиране и гариране предвидени за изпълнение

1

 Жилищни сгради и жилищни сгради със смесено предназначение

1 бр. на жилище

3 бр.

 

6 бр.

Общо:

3 бр.

6 бр.

Постигнати параметри:

 

Етаж

Къща 1

Къща 2

Къща 3

Общо

 

 

 

 

 

 

ЗП по етажи, м2

Сутерен

98,0

97,7

91,5

 

 

Сутерен

1,20м над прилежащ терен

58,3

82,8

68,1

 

 

Етаж 1

100,1

111,9

93,3

 

 

Етаж 2

110,7

97,7

102,1

 

 

Покрив

  19,4

20,7

21,2

 

 

 

 

 

 

 

ЗП, м2

 

98,0

111,9

91,5

301,4

РЗП, м2

 

288,5

313,1

284,7

886,3

 

 • Площ на УПИ V-6908.1521 1094 м2
 • КИНТ 0,81
 • Плътност на застрояване 27,5%
 • Озеленена площ 61,1%

................................


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164