Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Многофункционална сграда с магазини и жилища, находяща се в жк. Обеля 2", гр. София,  район "Връбница". Проектът предвижда изграждане на пететажна сграда...

 

View the embedded image gallery online at:
https://tehnopol.bg/91-tehnopol/120-blizoo-3#sigProId7fd4a39cce

 

ИНВЕСТИЦИОНЕН  ПРОЕКТ

Проектът предвижда изграждане на пететажна сграда със смесено предназначение, с магазини на партерен етаж, четири жилищни етажа и един сутеренен етаж. Обхватът на проекта включва:

- част Архитектура;

- част Конструктивна;

- част Електро;

- част ВиК;

- Геодезия;

- План за безопасност и здраве (ПБЗ);

- Пожарна безопасност (ПБ);

- Енергийна ефективност;

- ОВКИ;

- част Паркоустройство и благоустройство;

- Доклад за ОС;

- Геоложки доклад;

 

Площта на имота е 747кв.м.,

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

   Сградата е разположена в североизточната част на имота. Към имотът е обособен един автомобилен и пешеходен вход от ул.”194-та”, за жилищната част и отделни входове към шестте магазина.  

   Предвижда се изграждане на плътна, зидана ограда с височина 220см. на югозападната граница. Към останалите граници оградата е плътна до височина 90см и ажурна, метална, до височина 220см. от стоманобетонен фундамент и метална горна част.

    Оградата е изцяло разположена в УПИ III-941 и не се изисква съгласие на собственици на съседни урегулирани поземлени имоти според чл. 48, ал.4 от ЗУТ.

В имотът са предвидени нужните паркоместа -26 броя, за капацитета на сградата.

    Предвижда се сградата да е със стоманобетонна, безгредова конструкция, с плосък покрив и външно отводняване.

 На партерът са разположени шест магазина и вход към жилищната част. Всички магазини включват, зала клиенти, склад и тоалетна.

Входът към жилищната част включва стълбищна клетка от двураменна стълба и асансьорна шахта.Четирите жилищни етажа с напълно еднакви и имат пет апартамента. Общият брой на апартаментите е двадест.

В сутерена са разположени обслужващи помещения –двадесет мазета, абонатна и машинно помещение. Застроената площ на сутерена е 266кв.м.

ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ

   Конструкция:

-    стоманобетонна конструкция;

   Изолационни материали:

Предвижда се полагане на EPS- 7см. по фасадните стени. Покривът се топлоизолира с XPS-10см. Под плочата на кота ±0,00 се полага XPS-5см. Над плочата на кота -2,60 се полага XPS -4см.

  Фасадни материали:

- каменна облицовка на партера на фасади Североизток и Северозапад, както и по цокъла на сградата;

- минерална мазилка;

Покрив:

- два пласта хидроизолация;

Двор:

  • тротоарни плочи, асфалт, настилка от павета на тревна фуга, и озеленени площи;
  • съчетание от зидана и метална ограда;

Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164