Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

офис „СПЕШ КЕШ“ на бул. “Княгиня Мария Луиза”

Сградата на офиса е паметник на архитектурата и е съгласуван,Смяна на предназначение,Проекти по всички части цена,Архитект,Архитект София,Смяна на предназначение цена,Архитект София,Проекти по всички части,Преустройство,Проектиране на къщи,Проектиране на къщи цена,Преустройство цена

Сградата на офиса е паметник на архитектурата и е съгласуван с положително становище от НИНКН....

 

 

 

 

Фирмени надписи на фасадата на офис „СПЕШ КЕШ“ на  бул. “Княгиня Мария Луиза”

 

Сградата на офиса е паметник на архитектурата и е съгласуван с положително становище от НИНКН (НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА  НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО)

 

 

       Проектът предвижда монтиране на два фирмени надписа на фасада Запад.

             Фирмен надпис No1 е метална рамка с ламаринена обшивка, и чело от плексиглас. Табелата има вътрешно разположени осветителни тела. Надписът е  разположен успоредно на фасадата в рамките на витрините. Габаритни размери 240 / 80 / 10 см.   

              Фирмен надпис No2 представлява метална рамка от профили с чело от плексиглас и вътрешно разположени осветителни тела. Разположена е перпендикулярно на фасадата и е на височина по-голяма от 250см от тротоара. Габаритните и размери са 85 / 50 / 20 см. 

             Фирмен надпис No3 е метална рамка с ламаринена обшивка, и чело от плексиглас. Табелата има вътрешно разположени осветителни тела. Надписът е  разположен успоредно на фасадата в рамките на витрините. Габаритни размери 240 / 80 / 10 см.

       Дизайнът е показан в част „Дизайн” към настоящия проект. При изготвяне на проекта са взети в предвид указанията на МК относно разположението, габарита и световете на информационните елементи с преписка изх. No33-44-278, приложена към настоящия проект.

Използваните цветове са в тоналността на сградата а именно бяло и кафяво.

 

                                     

 

 


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164