Tag: Смяна на предназначение, Проекти по всички части цена, Архитект, Архитект–София, Смяна на предназначение цена, Архитект София, Проекти по всички части, Преустройство, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Преустройство цена

офис „СПЕШ КЕШ“ на бул. “Княгиня Мария Луиза”

Сградата на офиса е паметник на архитектурата и е съгласуван,Смяна на предназначение,Проекти по всички части цена,Архитект,Архитект София,Смяна на предназначение цена,Архитект София,Проекти по всички части,Преустройство,Проектиране на къщи,Проектиране на къщи цена,Преустройство цена

Сградата на офиса е паметник на архитектурата и е съгласуван с положително становище от НИНКН....

 

 

 

 

Фирмени надписи на фасадата на офис „СПЕШ КЕШ“ на  бул. “Княгиня Мария Луиза”

 

Сградата на офиса е паметник на архитектурата и е съгласуван с положително становище от НИНКН (НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА  НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО)

 

 

       Проектът предвижда монтиране на два фирмени надписа на фасада Запад.

             Фирмен надпис No1 е метална рамка с ламаринена обшивка, и чело от плексиглас. Табелата има вътрешно разположени осветителни тела. Надписът е  разположен успоредно на фасадата в рамките на витрините. Габаритни размери 240 / 80 / 10 см.   

              Фирмен надпис No2 представлява метална рамка от профили с чело от плексиглас и вътрешно разположени осветителни тела. Разположена е перпендикулярно на фасадата и е на височина по-голяма от 250см от тротоара. Габаритните и размери са 85 / 50 / 20 см. 

             Фирмен надпис No3 е метална рамка с ламаринена обшивка, и чело от плексиглас. Табелата има вътрешно разположени осветителни тела. Надписът е  разположен успоредно на фасадата в рамките на витрините. Габаритни размери 240 / 80 / 10 см.

       Дизайнът е показан в част „Дизайн” към настоящия проект. При изготвяне на проекта са взети в предвид указанията на МК относно разположението, габарита и световете на информационните елементи с преписка изх. No33-44-278, приложена към настоящия проект.

Използваните цветове са в тоналността на сградата а именно бяло и кафяво.

 

                                     

 

 

......................