Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Удостоверения за търпимост

Узаконяваме незаконни строежи на територията на Столична Община или представляваме до получаване на „Удостоверения за търпимост“

Кога нашия имот или сграда е незаконена и кога се налага да се прави „Удостоверения за търпимост“? Когато не разполагате с някой от следните документи:

  • „Разрешение за ползване“;
  • - „Удостоверение за въвеждане в експлоатация“;
  • „Позволителен билет“;
  • „Акт за узаконяване“;

В тези се налага да се пристъпи към единствения позволен от Закона за устройство на територията начин за узаконяване на незаконен строеж, а именно да се извърши процедурата за получаване на „Удостоверение за търпимост“.

Всички документи като скици и документи за собственост не са доказателства за законността на сградата.

узаконяване на незаконен строежЗа какво е необходимо удостоверение за търпимост? На практика без него абсолютно нито едно действие не е възможно. Например не е възможно да продадете имота, не възможно да направите каквото и да е било преустройство, смяна на предназначение, пристройка или надстройка на въпросната сграда. Най-важното „Удостоверението за търпимост“ гарантира, че сградата Ви няма да бъде принудително разрушена.

Всяка сграда ли е търпима?

Разбира, се че сградата е необходимо да отговаря на следните условия:

  • да е построена преди 31.03.2001 година;
  • строителството й да е било допустимо към момента на изграждането й или по действащите регулационни и застроителни планове;

Или иначе казано:

 

 

 

Прочети повече на Удостоверения за търпимост


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164