Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Основно застрояване Еднофамилона жилищна сграда с РЗП 309,64кв.м...


Настоящия проект е разработен въз основа на задание от Възложителя и въз основа на Виза за инвестиционно проучване и проектиране на жилищна сграда и допълващо застрояване – гараж и изгребна яма, издадена от главния архитект на СО район „Кремиковци“.

ОБХВАТ НА ПРОЕКТА:

- Част Архитектура;

- Част Конструктивна;

- Част Електро;

- Част ВиК;

- Част ОВК;

- Част Енергийна ефективност;

- Част Геодезия;

- Част Пожарна безопасност;

- Част Паркоустройство и благоустройство.

 СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Имотът има лице към улица „Морава“, разположена от Юг. От Изток, Запад и Север са обособени други частни имоти. В имота няма съществуващи постройки. Терена е със слаб наклон в посока Североизток - Югозапад.

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

 • Ситуация

В имота е предвидено изграждането на две сгради – основно застрояване, представляващо еднофамилна жилищна сграда и допълващо застрояване, представляващо гараж. Входът се организира от улица „Морава“, разположена от Юг, посредством подходяща настилка.

Жилищната сграда е разположена свободно в северната част на имота на отстояния минимум 3м от източната, западната и южната регулационни граници, и на минимум 5м от северната регулационна граница. Достъпът до сградата се осъществява чрез пешеходна алея, предвидени са две външни тераси на приземно ниво – от юг и от север.

Допълващото застрояване – гараж е разположено на две от регулационните граници на имота - на уличната регулация от юг и на регулационната граница със съседният УПИ XII-75 от запад. Входът за гаража е от улица „Морава“ от Юг.

 • Функционално решение
 • Основно застрояване:

Сградата на основното застрояване е жилищна еднофамилна и има два надземни жилищни етажа. Входът е обособен на Фасада Запад.

Първи жилищен етаж – Кота ±0,00

Външният достъп се осъществава през вход на кота ±0,00, разположен на фасада
Запад. Светлата височина е 346см. Обособени са следните помещения:

 • Входно антре – 7,6 м2;
 • Мокро помещение – 5,8 м2;
 • Техническо помещение – 7,1 м2;
 • Склад – 2,8 м2;
 • Дневна, кухня и трапезария – 59,5 м2;
 • Коридор – 2,5 м2;
 • Спалня 1 – 14,9 м2;
 • Баня 1 – 4,5 м2.

Втори жилищен етаж – Кота +3,78

Етажът е достъпен от чрез вътрешно стълбище. Светлата височина е 300см. Обособени са следните помещения:

 • Стълбище– 9,2 м2;
 • Коридор – 11,4 м2;
 • Спалня 2 – 23,8 м2;
 • Баня 2 – 7,3 м2;
 • Баня 3 – 6,7 м2;
 • Спалня 3 – 24,1 м2;
 • Спалня 4 – 21,0 м2;
 • Дрешник 1 – 7,5 м2;
 • Спалня 5 – 17,3 м2;
 • Дрешник 2 – 7,5 м2;
 • Баня 4 – 5,8 м2.
 • Допълващо застрояване - гараж:

Сградата на допълващото застрояване е едноетажен гараж. Входът е обособен на Фасада Юг от улица „Морава“.

Гаражът ще бъде разположен на две от регулационните граници на имота - на уличната регулация от юг и на регулационната граница със съседният УПИ XII-75 от запад. На фасада Север е предвидена врата за достъп към двора. Гаражът ще бъде еднопространствен, без вътрешни преграждания. Светлата му височина е 300см. Конструкцията му ще бъде стоманобетонна, ограждащите елементи са от тухлена зидария 25 см с топлоизолация. Покривът е плосък, отводняването е външно, чрез барбакани и водосточни тръби направо върху терена (към улицата и към двора на собствения имот). Предвидено е естествено проветряване чрез прозоречни отвори на фасада Изток.

 • Конструкция и материали
 • Основно застрояване:

Конструкцията на къщата е монолитна стоманобетонна конструкция по конструктивен проект. Вертикалните носещи елементи са стоманобетонови колони и шайби.  Подовата конструкция на първия етаж е армирана бетонова настилка, с необходимите слоеве топлоизолация и хидроизолация за предпазаване на конструкцията. Междуетажната подова конструкция е стоманобетонна плоча с пояси. Стълбите са монолитни стоманобетонни. Покривната конструкция е стоманобетонна плоча с борд. Над плочата се полага топлоизолация 15см XPS, замазка и два пласти хидроизолация. Покривът се отводнява вътрешно с воронки и водосточни тръби. Терасите е предвидено да бъдат оформени с топлоизолация 12см XPS, хидроизолация, циментова замазка с необходимия наклон за отводняване.

Всички външни стени са от керамични тухли, изолирани с 10см EPS и оформени с минерална мазилка и фасадна облицовка. При цокъла се полага топлоизолация 10см XPS и фасадна облицовка. Дограмата е PVC с прекъснат термомост. Парапетите на терасите са ажурни. Вътрешните стени на помещенията са гладко измазани и боядисани. В баните стените са облицовани с фаянсови плочки.

Подовите настилки се изпълняват върху изравнителна циментова замазка. За спалните и дневната е предвидено настилка от паркет или ламинат, за антрето и коридорите и баните – гранитогрес. За терасите е предвидена настилка от гранитогрес за външно полагане. За всички жилищни помещения и бани е предвидено изпълнението на подово отопление.

 • Допълващо застрояване - гараж:

Конструкцията на гаража е монолитна стоманобетонна конструкция по конструктивен проект, с вертикални носещи елементи - колони и шайби, подова конструкция – армирана бетонова настилка, с необходимите слоеве топлоизолация и хидроизолация за предпазаване на конструкцията. Покривната конструкция е монолитна стоманобетонна плоча с борд. Над плочата се полага топлоизолация 10см XPS, замазка и два пласти хидроизолация. отводняването е външно с барбакани и водосточни тръби.

Фасадните стени са изпълнени от 25см тухлена зидария и топлоизолация от EPS с дебелина 8см. Фасадите са завършени с минерална мазилка.

 • Места за паркиране

Паркоместа, необходими за паркиране, съгласно Приложение №5 към чл. 42 и чл. 50, ал. 1 и 3 от НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 20 декември 2017г. за планиране и проектиране на комуникационо-транспортната система на урбанизираните територии.

№ по ред

Видове обекти

съгласно приложение №5

Необходим брой на местата за паркиране и гариране

Жилища в сградата

Брой на местата за паркиране и гариране предвидени за изпълнение

1

 Жилищни сгради и жилищни сгради със смесено предназначение

1 бр. на жилище

1 бр.

 

2 бр.

Общо:

1 бр.

2 бр.

Паркоместата необходими за жилището са осигурени с предвиденото допълващото застрояване – гараж.

 

 1. КАТЕГОРИЯ

Обектът е пета категория по чл. 137, (1), точка 5, буква а) – ЗУТ.


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164