Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

"ДСК"- кв."Лозенец"

проект "ДСК"- кв."Лозенец" ,Смяна на предназначение,Проекти по всички части цена,Архитект,Архитект София,Смяна на предназначение цена,Архитект София,Проекти по всички части,Преустройство,Проектиране на къщи,Проектиране на къщи цена,Преустройство цена

На фасадата на банковия филиал са поставени информационни фирмени надписи. Банковият филиал се помещава на партерния етаж...

 

ИНФОРМАЦИОННИ ЗНАЦИ НА КЛОН НА БАНКА   ДСК ЕАД ГРАД СОФИЯ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА,   РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ

 

На фасадата на банковия филиал са поставени информационни фирмени надписи. Банковият филиал се помещава на партерния етаж на стоманобетонна жилищна сграда на ул. Златен Рог. Сградата е разположена на уличната регулационна линия.

 

Информационните фирмени знаци и витринните пана се изготвят според фирмено ръководство и спецификация за визията на Банка ДСК ЕАД и ще бъдат поставени съгласно изискванията на „Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община” и „Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони“.

 

На северната фасада на сградата ще се монтират хоризонтални знаци върху съществуваща дограма и част от стена, състоящи се от светеща линия, фирмен надпис „банка ДСК“ и логото (търговската марка) и конзолен знак банкомат на Банка ДСК ЕАД

Знаците са разположени в горната част на прозоречните отвори с добра видимост улицата и са поставени така, че маркират входа в банковия офис, салонът за клиенти на който е разположен навътре след входно  фоайе

 Фирмените надписи и логото ще бъдат изработени от леки материали устойчиви на атмосферни влияния - негорим плексиглас, алуминиеви и поцинковани профили, и включват проводници и осветителни тела. Поставени са по-високо от 2,50 м. Ще се монтират така, че не възпрепятстват движението около сградата.

 

Конзолния знак указва наличието на банкомата монтиран навътре в банката.

 

 

Ще бъдат монтирани следните информационни знаци и витринни пана:

 

Хоризонтален знак - светеща линия  700 Х 24 Х 10 СМ.- 1 бр.(1,68 м2)

Фирмен надпис (Хоризонтален надпис и лого) 315 Х 60 Х 6.5СМ. - 1 бр.(1,89 м2)

Конзолен фирмен надпис банкомат – 12 Х 60 Х 40 СМ.- 1 бр.( 0,24 м2)

Обща площ на информационните надписи и знаци – 3,81 м2

 

 

 

 

 

 

 

 


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164