Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Многофамилни жилищни сгради!

Многофамилни жилищни сгради.

Виж всички
жилищна сграда
Виж

Бутикова жилищна сграда в кв. "Павлово"

Многофамилна жилищна сграда с магазин, ателиета и подземни гаражи, находяща се в местност...

Многофамилна жилищна сграда в м-т „Гърдова глава", гр. София
Виж

Многофамилна жилищна сграда в м-т „Гърдова глава", гр. София

Многофамилна жилищна сграда, находяща се в местност „Гърдова глава", плана на гр.София, район...

жилищна сграда
Виж

Жилищна сграда в кв. "Княжево"

Многофамилна жилищна сграда с четири апартамента, полу-подземни гаражи, находяща се в местност „Мала...

Многофамилна жилищна сграда с магазин, ателиета и подземни гаражи, находяща се в местност „Павлово-Бъкстон", по плана на гр.София

 

 

ИНВЕСТИЦИОНЕН  ПРОЕКТ

Обхватът на проекта включва:

- част Архитектура;

- част Конструктивна;

- част Електро;

- част ВиК;

- Геодезия;

- Пожарна безопасност (ПБ);

- Енергийна ефективност;

- ОВКИ;

- част Паркоустройство и благоустройство;

- част ВОБД;

- Доклад за ОС;

- Геоложки доклад;

 В имота няма съществуващи постройки. Теренът е равнинен с лек наклон към север. Лицето на парцела е към Запад. Предвижда се сградата да се застрои на улична регулация и изцяло да покрие съществуваща калканна стена на двуетажна сграда в съседен имот от южната страна. На север по странична регулационна линия граничи със съседен имот с двуетажна жилищна сграда, а на Изток – дъното на имота, граничи със съседна четириетажна жилищна сграда. Площта на имота е 388 кв.м.,

     Проектът предвижда изграждане на пететажна многофамилна жилищна сграда с магазин, ателиета и подземни гаражи.

Сградата е разположена в югозападната част на имота, застрояването е по улична регулация на Запад. На юг застрояваме на странична регулационна линия, като покриваме плътно съществуващата калканна стена с първи и втори етаж. Към имотът са обособени един пешеходен и два автомобилни входа от ул.”Симеон Радев”. Единият автомобилен вход е към подземни гаражи в сутерена, а другия автомобилен вход е обособен за достъп до две паркоместа на нивото на терена в североизточната част на имота.

   Предвижда се изграждане на плътна, зидана ограда с височина 120см. и ажурна, метална, монтирана на нея, до височина 220см по източната граница и част от южната граница на имота. Към Северната граница вече е изградена масивна ограда в имота на съседния парцел. Към улицата достъпът до двора и двете открити паркоместа ще се осъществява посредством метална ограда с двукрила врата. Новата ограда към западната, източната и южната граница на имота са изцяло разположени в УПИ XXXI-368 и не се изисква съгласие на собственици на съседни урегулирани поземлени имоти, според чл. 48, ал.4 от ЗУТ.

В имотът са предвидени нужните паркоместа -11 броя, за капацитета на сградата.

    Предвижда се сградата да е със стоманобетонна конструкция, с плосък покрив и външно отводняване.

 На първи етаж са разположени един магазин със самостоятелен вход от улицата и две ателиета със самостоятелен вход.

На първи етаж е обособен входът и стълбищната клетка с асансьор към етажи  2, 3, 4, 5 и сутерен. Асансьорт е съобразен с НАРЕДБА № 2 от 8 юни 2009 г. за избор и проектиране на асансьорни уредби в жилищни и общественообслужващи сгради. Той е пътнически асансьор, клас I, достъпен за хора с увреждания, според Чл. 6. (1), Чл. 14. (1) и Чл. 18. (7). Асансьорът има шест спирки. Стълбищна клетка е с двураменна стълба на шест нива. Разположена в централната част на фасада Запад, с директно осветление и проветрение, посрдством прозорци.

На втори етаж са разположени Ателие 3 и Ателие 4.

На трети етаж са разположени Апартамент 1 и Апартамент 2.

На четвърти етаж са разположени Апартамент 3 и Апартамент 4.

На пети и шести етаж е разположен Апартамент 5- мезонет.

В сутерена са разположени две мазета, и девет паркоместа. Застроената площ на сутерена е 331,4 кв.м.

ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ

   Конструкция:

-    стоманобетонна конструкция;

   Изолационни материали:

Предвижда се полагане на графитен EPS- 8см. по фасадните стени. Покривът, балконите и терасите се топлоизолира с XPS-10см. Под плочата на кота ±0,00 се полага XPS-12см. На калканната стена на фасада Юг се полага минерална вата 12 см.

  Фасадни материали:

- каменна облицовка на партера и стълбищната клетка по всички етажи на фасада Запад, както и по цокъла на сградата;

- минерална мазилка;

- парапетите са съчетание метални и зидани, съответстващи на дизайна на сградата;

Покрив:

- замазка за наклон,

- хидроизолация;

- гранитогрес;

Двор:

  • тротоарни плочи, асфалтова настилка по рампата към сутерена, озеленени площи;
  • съчетание от зидана и метална ограда;

В стълбищната клетка се монтира сухотръбие по предписание по част Пожарна безопасност. Предвижда се полагане на противопожарни вертикални и хоризонтални ивици от минерална вата.

КАТЕГОРИЯ

Обектът е четвърта категория по чл. 137, точка 4, буква б) – ЗУТ.


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164