Tag: Смяна на предназначение, Проекти по всички части цена, Архитект, Архитект–София, Смяна на предназначение цена, Архитект София, Проекти по всички части, Преустройство, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Преустройство цена

Многофамилни жилищни сгради

Многофамилни жилищни сгради,Смяна на предназначение,Проекти по всички части цена,Архитект,Архитект София,Смяна на предназначение цена,Архитект София,Проекти по всички части,Преустройство,Проектиране на къщи,Проектиране на къщи цена,Преустройство цена

   Съвременните градове, които вече не са в състояние да се развиват по площ, растът във височина. По този начин запазват тенденцията да увеличават своя капацитет и предоставят по-голям комфорт. Целта на многофамилните жилищни сгради е да оползотворят всеки сантиметър в скъпоструващия градски център. Дори и "Вила на село" не може да се изгради качествено без проект, което само по себе си говори, че качествения проект за многофамилни жилищни сгради е сериозно предизвикателство за всеки проектант. Целта на инвеститорите е да има максимална рентабилност при всеки техен строеж, същевременно качеството и функционалността не трябва да бъдат пренебрегвани. Често нашата работа е съвкупност между функционалност, среда на живот и оптималност във всеки квадратен сантиметър от параметрите на парцела, който е предмет на инвеститорките намерения.

      Проектирането на многофамилни жилищни сгради, преминава през няколко етапа.

  • Пътвият етап е запознаване с очакванията на инвеститора, с параметрите на парцела и т.н.
  • На втрои етап можем да дадем идейни разположения на сградата в парцела със съответните разпределения, уточняваме етажността и даваме обща представа за застрояването, брой паркомета при различните подходи на проекта и т.н.. Тук може да се каже какво точно можем да усвоим като параметри на парцела.
  • На трети етап можем да дадем точни площи на помещния, точни разпределения. Тук проекта добива почти окончателен вид по част архитектура с готовност в някакъв кратък срок да бъде напълно завършен за предаване.
  • Четвърти етап конкретизира инсталациите в сградата, тук можем да доуточним консуматорите по част „ЕЛ“, точните места на части от отоплителната инсталация и т.н.. Обикновено на този етап правим общи срещи между отделните проектанти, а при нужда и целия екип се събира и заедно с инвестира взимаме най-доброто решение по даден въпрос.
  • Завършване на проекта по всички части и предаване на Възложителя.

През всичките фази на проектирането ние работим открито с нашите с клиенти и ги запознаваме с всички рискове, срокове, варианти и дадености на конкретния проект, а те взимат най-доброто решение за тях.

 

 

................................