Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Готов или индивидуален проект

 

1. Предварителна подготовка
- препоръчително е идеята за бъдещата сграда да бъде подробно описана. В текста да са изброени функциите и броя на помещенията, техни приблизителни размери и площи, вижданията на възложителя за използваните материали и конструкции. Също могат да бъдат събрани помощни материали, статии, снимки и др. като примери близки до идеята на възложителя.
Подробното описание на идеята може да помогне при избора на архитект, като се предложат на различни проектантски екипи - еднакви(и пълноценни) данни за изготвянето на оферта.

 

Подробното описание на идеята в последствие служи за съставянето на задание за проектиране.

- препоръчително е преди да се пристъпи към проектирането, бъдещият възложител да изясни за себе си икономическата целесъобразност на идеята за новата сграда. Ако бъдещата сграда е с комерсиална функция( търговски обект, промишлена или сграда за продаване/ отдаване на площи), то възложителя би трябвало да притежава бизнесплан, в който да са решени всички икономически въпроси. В противен случай, изготвянето на бизнесплана паралелно с проекта на сградата, възможно би променило заданието към архитекта в етап от работата когато вече са налични проектни разработки.
-набавяне на основните документи - документи за собственост/учредено право на строеж,скици, извадка от действащ подробен устройствен план(виза за проектиране)и др.
2. Проектиране
- Някои предпочитат да си закупят готов типов проект за да си спестят по-високите разходи при проектирането на индивидуален проект. В повечето случаи обаче, типовият проект се коригира по желание на възложителя или заради нуждите от адаптирането на проекта към наличния терен, а това води до изравняването на цените на двата варианта. В случай, че все пак сте решили да си закупите готов проект, предварително проучете какви допълнителни разходи ще имате по адаптирането.

В повечето случаи готовият типов проект, струва колкото изработването на индивидуален проект.

- Ако сте избрали да се сдобиете с индивидуален проект, отделете достатъчно време за изготвянето му . Разгледайте различни оферти и изберете архитекта, с който ще работите. Ако е възможно договорете срокове, които са достатъчни за нормалното изготвяне на проекта. Колкото по сложна е една сграда толкова повече време е нужно за проектирането и. Проектирането на големите сгради изисква повече време отколкото построяването им. Предполагам, че сте виждали видеото в интернет, за 10-етажнния хотел който се строи само за една седмица. Подобно нещо е немислимо без подробен проект...
- Участвайте активно в процеса на проектирането, това не само че не ви коства допълнителни разходи, а напротив - спестява ви нерви и средства по време на строителството. В договора за проектиране обикновенно са указани правата на възложителя : да се запознава с работата на архитекта, да изисква промени или допълнения на проектните разработки. Ако подобни клаузи отсъстват - изискайте ги. Запознавайте се детайлно с решенията взети от архитекта, предлагайте на обсъждане вашите идеи и съображения.

Променяйте сградата на хартия, а не когато вече е от бетон

- заложете на енергийно ефективни и екологични решения.
3. Строителство
- препоръчително е по време на строителството, възложителя да бъде съветван или да наеме доверен компетентен специалист(консултант или инвеститорски контрол). Той може да участва и в срещите с архитекта, строителя, надзорната фирма и да консултира възложителя по всички технически въпроси.
4. Някои популярни факти:
- Разходите за проектиране, разрешнителни и такси обикновенно не надвишават 5% от цялата инвестиция за строителството.
- Стойността на материалите съставлява около 55-65% от цената на строежа.
- Довършителните работи струват поне колкото грубият строеж на сградата.
- Покрива на сградата струва колкото един етаж.(при скатни покриви)
- Банята струва колкото дневната (при апартаменти и къщи - среден клас)
- Пасивните къщи са 10% по-скъпи от конвенционалното строителство, но са 10 пъти по-енергоефективни.

...................................


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164