Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Важни аспекти при преустройство

Едни от най-често извършваните проекти от архитектурните студия са преустройство и смяна на предназначението.

За да бъде одобрен един обект с нов статут се преминава през поредица от процедури за смяна на предназначение, които понякога са скъпи, сложни и отнемат много време за реализирането му. 

 

Възможни са и случаи, в които преустройството няма възможност да се осъществи. Това много често се подценява и води до неочаквани разходи и отлагане във времето. Тези обстоятелства се оказват много неприятни сте наемател на търговски обект, заплатили сте наема си, но не може да започнете да извършвате дейността в обекта.

Извършване на преустройство като наемател

Знайте, че когато извършвате преустройство като наемател всички процедури, като разрешение за строеж, въвеждане в експлоатация и строително-монтажните дейности се издават на името и в полза на собственика. 

За да сте наясно с всички правни въпроси, относно бъдещото преустройство и получаването на съгласие от собственика е препоръчително при подписване на договора за наем да използвате услугите на юрист.

Препоръчително е преди да наемете помещение, чиято дейност ще бъде различна от досегашната и ще бъде необходимо смяна на предназначение, да проведете безплатна консултация с архитект. По този начин ще сигурни, че желаното преустройство може да се осъществи, ще бъдете наясно с процедури и времето, за което ще се финализира всичко.

Когато се извършва смяна на предназначение на обект е необходимо да се събире и съгласува цялата документация с много учреждения. Процедурата е възможно да достигне документация, колкото строителство на цяла постройка. Подгответе се с време и търпение.

Важни аспекти при преустройство:

  • преустройство,  засягащо конструкцията на строежа може да се извършва само в постройки, които разполагат с технически паспорт! Направете справка дали постройката разполага с такъв, преди да стартирате с преустройството.
  • Преустройва се извършват само на законни обекти! Удостоверението за търпимост не узаконява постройката. 
  • Необходимо е да бъдат осигурени паркоместа по отношение на новата функция в рамките на собствения парцел.


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164