Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Преустройство на апартамент - какво трябва да знам

Ако сте решили да правите вътрешно преустройство на апартамента си и по специално да сменяте щрангове или да засягате носещи стени, но не знаете към и коя институция и какво разрешение да извадите, то тогава прочетете следващите редове.

 

Ключът към отговора се крие в следните нормативни актове:  Закон за собствеността (ЗС), Закон за управлението и реда в етажна собственост (ЗУРЕС), Закон за устройство на територията (ЗУТ) и наредби, обвързани с прилагането на ЗУТ.

Преди всичко е необходимо да се разграничи какъв е вида на даденото преустройство.

Съгласно допълнителните разпоредби на ЗУТ за основен ремонт се счита възстановяване и/или частична подмяна на конструктивни компоненти, главни елементи, съоръжения или инсталации. Към основния ремонт влизат и строително-монтажните дейности, с които първоначално приложени, но износени материали, конструкции и конструктивни компоненти се подменят с други типове или се осъществяват нови дейности, с които се възобновява експлоатационната им пригодност, което води до подобряване или удължаване на  експлоатацията им.

В случаите, в които е налице засягане на носещите стени, преустройство на апартамента се счита за основен ремонт, съгласно Допълнителните разпоредби към ЗУТ.

Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 (г) от ЗУТ основният ремонт се приспада към строежите от пета категория. От това следва, че за да се извърши законно строежа е нужно собственикът на апартамента да вземе разрешение за строеж. За да го получите е необходимо да се състави инвестиционен проект (архитектурен план за преустройство), които да се съгласува и одобри от главния архитект на дадената община.

В случаите, в който се извършва основен ремонт на постройка,  при  която важи етажната собственост е необходимо в някои случаи да се съгласува с Общото събрание. Към тези случай влизат разпоредбите от ЗУРЕС, съгласно които е необходимо разрешение от Общото събрание, когато посредством  ремонта е налице засягане или изменяне на помещенията, пространствата или част от тях, които са пригодени за общо използване. Разрешение се изисква и когато се нарушава архитектурния изглед на постройката.

Разрешение се изисква и ако е налице засягане на щрангове на главните спирателните кранове за вода и по специално онези, които са прилежащи към общата водоснабдителна мрежа на постройката. Съгласно чл. 48, ал. 1 от Закона за управлението и реда в етажна собственост при осъществяване на ремонтна дейност, основно възобновяване, реконструкция и преустройство на общите части или замяна на части от общата инсталация и оборудването се изисква решението на Общото събрание.

gsm suplement furniture cleaning movers parfums architect news sports gsm key cleaning shortlets seo gsm аксесоари psiholog detski drehi bania зъботехническа лабораториямедицински центърmadam leticionkinderkleidungкозметика


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164