Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Преустройство на апартамент - какво трябва да знам

Ако сте решили да правите вътрешно преустройство на апартамента си и по специално да сменяте щрангове или да засягате носещи стени, но не знаете към и коя институция и какво разрешение да извадите, то тогава прочетете следващите редове.

 

Ключът към отговора се крие в следните нормативни актове:  Закон за собствеността (ЗС), Закон за управлението и реда в етажна собственост (ЗУРЕС), Закон за устройство на територията (ЗУТ) и наредби, обвързани с прилагането на ЗУТ.

Преди всичко е необходимо да се разграничи какъв е вида на даденото преустройство.

Съгласно допълнителните разпоредби на ЗУТ за основен ремонт се счита възстановяване и/или частична подмяна на конструктивни компоненти, главни елементи, съоръжения или инсталации. Към основния ремонт влизат и строително-монтажните дейности, с които първоначално приложени, но износени материали, конструкции и конструктивни компоненти се подменят с други типове или се осъществяват нови дейности, с които се възобновява експлоатационната им пригодност, което води до подобряване или удължаване на  експлоатацията им.

В случаите, в които е налице засягане на носещите стени, преустройство на апартамента се счита за основен ремонт, съгласно Допълнителните разпоредби към ЗУТ.

Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 (г) от ЗУТ основният ремонт се приспада към строежите от пета категория. От това следва, че за да се извърши законно строежа е нужно собственикът на апартамента да вземе разрешение за строеж. За да го получите е необходимо да се състави инвестиционен проект (архитектурен план за преустройство), които да се съгласува и одобри от главния архитект на дадената община.

В случаите, в който се извършва основен ремонт на постройка,  при  която важи етажната собственост е необходимо в някои случаи да се съгласува с Общото събрание. Към тези случай влизат разпоредбите от ЗУРЕС, съгласно които е необходимо разрешение от Общото събрание, когато посредством  ремонта е налице засягане или изменяне на помещенията, пространствата или част от тях, които са пригодени за общо използване. Разрешение се изисква и когато се нарушава архитектурния изглед на постройката.

Разрешение се изисква и ако е налице засягане на щрангове на главните спирателните кранове за вода и по специално онези, които са прилежащи към общата водоснабдителна мрежа на постройката. Съгласно чл. 48, ал. 1 от Закона за управлението и реда в етажна собственост при осъществяване на ремонтна дейност, основно възобновяване, реконструкция и преустройство на общите части или замяна на части от общата инсталация и оборудването се изисква решението на Общото събрание.

................................


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164