Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Смяна на предназначение на жилище

В случай, че дадената сграда е с местонахождение в жилищна зона, реформата е обвързана с голям достъп на лица извън обекта на преустройство и извън нормата за региона шумово и друго замърсяване, е необходимо освен съблюдаването на техническите изисквания и нормите за безопасност и писмен нотариално заверен консенсус, вкючващ всички притежатели и представители на ограничени вещни права в съседните поземлени имущества.

 

Смяна на предназначение на автономен предмет в жилищно помещение с управление на етажна собственост

Смяна на предназначение на жилищно помещение
В случай, че желаете да преобразувате жилищна част от сграда в магазин/заведение/кабинет/офис или подобни, предполагащи достъпност на външни лица, бихте могли да го осъществите, ако сградата е на полуподземния или на първия етаж. Ако вашето помещение се намира в друга част от сградата, бихте могли да го преобразувате като постигнете общо съгласие от всички собственици на жилища.

Освен горе посочените изисквания, за да преустройте, е необходимо да подготвите инвестиционен план, отговарящ на дадени изисквания. Планът изисква да е съгласуван със санитарно-хигиенните, противопожарните и другите технически изисквания. Тези изисквания се удостоверяват посредством одобрението на експлоатационните дружества – РЗИ, Пожарната, ВиК и Електроразпределение. Друго, с което трябва да разполагате е аргументирана позиция на инженер-конструктор с цялостна проектантска компетентност, доказваща, че не се повишават натоварванията и не се трансформира постройката на сградата. Ако при преустройството е необходимо изменение на постройката или повишаване на натоварванията трябва към плана да се предостави и конструктивна част.

Смяна на предназначение на нежилищно помещение
В случай, че желаете да преобразявате и да сменяте предназначението на обект в жилищна постройка, който до този етап е употребяван за нежилищни потребности (напр. заведение, кабинет), не е необходимо съгласието на притежателите в жилищната сграда. Ще се изисква такова съгласие само, ако се допусне извън рамките на шумовото и друго замърсяване, или се трансформират общи части и помещения от сградите.

В кои случай е необходимо изготвянето на подробен устройствен план (ПУП)?
Освен при смяна на предназначението на сграда, съставянето на ПУП се изисква предимнопри:

  • Регулиране на имущества, които до момента не са били регулирани с предишен ПУП;
  • Изменение на граници и друга промяна на регулиран имот;
  • Изменение на начина на застрояване на регулиран имот.

 

 


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164