Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Смяна на предназначение на жилище

В случай, че дадената сграда е с местонахождение в жилищна зона, реформата е обвързана с голям достъп на лица извън обекта на преустройство и извън нормата за региона шумово и друго замърсяване, е необходимо освен съблюдаването на техническите изисквания и нормите за безопасност и писмен нотариално заверен консенсус, вкючващ всички притежатели и представители на ограничени вещни права в съседните поземлени имущества.

 

Смяна на предназначение на автономен предмет в жилищно помещение с управление на етажна собственост

Смяна на предназначение на жилищно помещение
В случай, че желаете да преобразувате жилищна част от сграда в магазин/заведение/кабинет/офис или подобни, предполагащи достъпност на външни лица, бихте могли да го осъществите, ако сградата е на полуподземния или на първия етаж. Ако вашето помещение се намира в друга част от сградата, бихте могли да го преобразувате като постигнете общо съгласие от всички собственици на жилища.

Освен горе посочените изисквания, за да преустройте, е необходимо да подготвите инвестиционен план, отговарящ на дадени изисквания. Планът изисква да е съгласуван със санитарно-хигиенните, противопожарните и другите технически изисквания. Тези изисквания се удостоверяват посредством одобрението на експлоатационните дружества – РЗИ, Пожарната, ВиК и Електроразпределение. Друго, с което трябва да разполагате е аргументирана позиция на инженер-конструктор с цялостна проектантска компетентност, доказваща, че не се повишават натоварванията и не се трансформира постройката на сградата. Ако при преустройството е необходимо изменение на постройката или повишаване на натоварванията трябва към плана да се предостави и конструктивна част.

Смяна на предназначение на нежилищно помещение
В случай, че желаете да преобразявате и да сменяте предназначението на обект в жилищна постройка, който до този етап е употребяван за нежилищни потребности (напр. заведение, кабинет), не е необходимо съгласието на притежателите в жилищната сграда. Ще се изисква такова съгласие само, ако се допусне извън рамките на шумовото и друго замърсяване, или се трансформират общи части и помещения от сградите.

В кои случай е необходимо изготвянето на подробен устройствен план (ПУП)?
Освен при смяна на предназначението на сграда, съставянето на ПУП се изисква предимнопри:

  • Регулиране на имущества, които до момента не са били регулирани с предишен ПУП;
  • Изменение на граници и друга промяна на регулиран имот;
  • Изменение на начина на застрояване на регулиран имот.

 

 

gsm suplement furniture cleaning movers parfums architect news sports gsm key cleaning shortlets seo gsm аксесоари psiholog detski drehi bania зъботехническа лабораториямедицински центърmadam leticionkinderkleidungкозметика


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164