Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Какво представлява архитектурното заснемане?

Мнозина от вас може би си представят, че архитектурно заснемане се извършва като се снима сграда с помощта на телефон или фотоапарат. Истината обаче е съвсем друга.

Всъщност архитектурното заснемане е действие, при което квалифициран архитект взема мерки на части от помещение, сграда или цяла постройка и ги начертава.

 

В чертежа на архитектурното заснемане влизат:

 • дебелината на стените
 • разположението на всички врати и прозорци
 • ширината и височината на вратите и прозорците
 • позицията на конструктивните елементи
 • височината на помещенията и стълбите
 • специфични детайли и всичко останало, което може да се начертае в чертежа.

Архитектурното заснемане е необходимо в случаите, които:

 • няма техническа документация – получава се когато бъде регистрирано покупко-продажба на имущество, отдаване под наем или при издаването на Удостоверение за търпимост
 • е налице смяна на предназначение
 • се налага преустройство на обект
 • е необходима реконструкция и реставрация на обекта
 • се налага прилагането на екзекутивна документация – съгласно чл.154 от ЗУТ се налагат промени по време на строителството
 • е необходимо да се определи точната квадратура на помещението
 • е необходим интериорен проект
 • е необходим архитектурен проект

Архитектурното заснемане е отправна точка, при която работят освен проектанти по част „Архитектурна“, така и от други специалности.

При архитектурното заснемане се прилагат следните действия:

 • Заснемането се осъществява посредством измервателен уред - рулетка.
 • Желателно е процеса да се осъществява през по-светлата част от деня, понеже някой от детайлите може да не се забелязват.
 • Препоръчително да се разчистят мебелите около стените, за да не бъдете възпрепятствани по време на измерването.
 • При терени, които са по-труднодостъпни и с цел по-голяма точност да се ползват лазерни рулетки.

Необходимо е също така да отбележим, че архитектурно заснемане и геодезическо заснемане са две различни неща и имат своите разлики. Вече уточнихме за първия тип, но какво е характерното при геодезическото заснемане? То се извършва от геодезист и при изпълнение на заснемане на по-големи квадратури – паркове, квартали, терени, пътища, имоти и др.

Екипът на Техно Пол Бг е съставен от квалифицирани архитекти и инженери, специализирали се в предпроектното проучване и имат богат опит в сферата на инвестиционното проектиране. Разчитайте на нашия професионализъм и извършването в срок на необходимите ви архитектурни и инженерни проектни по всички части, както и както и представяне пред компетентните органи за получаване на разрешение за строеж.


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164