Tag: Смяна на предназначение, Проекти по всички части цена, Архитект, Архитект–София, Смяна на предназначение цена, Архитект София, Проекти по всички части, Преустройство, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Преустройство цена

Какви изходни данни са необходими за стартиране на проектирането и разрешението за строеж?

Може би няма човек, който да не знае, че  за стартирането на нов обект е необходим проект. Ето защо и най-често задавания въпрос е свързан точно с тази тема, а именно - какво е необходимо, за да бъде стартиран проекта? Наборът от документи, които трябва да се набавят е по известен под името "изходни данни". В няколко статии ще ви запознаем какво точно се крие зад това название, какви са необходимите документи за стартирането  на проекта и какво точно ще ви бъде необходимо, за да го внесете и да получите разрешение за строеж.

 

  1. Документи по чл.144(1) от ЗУТ(Закон за устройство на територията). 

Тези документи са най-важните, които доказват, че сте собственик на имота, какъв точно е той и какво може да строите:

  • Документ за собственост или такъв, които ви дава правото да строите. - сами се досещате, че това е документа, доказващ, че имате правата да застроявате, а ако вие сте съсобственост или имате отстъпено право на строеж при какви предпоставки може да строите. В този документ е указано дали управлявате "поземления имот" и/или "урегулирания поземлен имот".

 

  • Кадастрална скица. Този документ указва границите на имота ви, вида на собствеността, вида на територията, начина на трайно използване и големината му. Много важно уточнение е ако в нотариалния акт, които притежавате е упоменат "поземления имот", както и квадратурата, то тя трябва да бъде същата и в скицата. Ако вашият имот се намира в територия с одобрена "кадастрална карта" бихте могли да вземете скицата от АГКК (Агенция по геодезия, картография и кадастър). В случаите, които не разполагате с одобрена кадастрална карта, скицата се получава от деловодството на съответната общинска администрация.

 

  • Комбинирана скица. Тя ви е необходима в случаите, които трябва да вземете "виза за проектиране" и за вашия имот е съставена "кадастрална карта". Комбинираната скица указва имотните очертания по кадастрална карта (черните линии) и регулационния план (червените и сините линии). В нея също така е указано дали имате неплатени сметки за регулация със съседните имоти и общината. Съставя се от квалифициран геодезист заедно с документа за собственост и кадастралната скица.

 

  • Виза за проектиране/Извадка от Подробния устройствен план.  Тези документи показват градоустройствените показатели на имота - каква функция е разрешена,  каква е площта и височината на постройката; какви трябва да бъдат отстоянията от съседните постройки и имоти, както и дали са указани сервитути във вашия имот. Тези документи се получават от общинската администрация  след като е подадена молба заедно с  предишните документи. Ако искате да вземете виза трябва да подадете и "скица-предложение", което указва контурите или ограничителните линии. В повечето случаи "скицата-предложение" се съставя от квалифициран архитект.

 

insgsmseoseosuplementfurniturecleaningmoversparfumsarchitectnewssportsgsmkeyautocleaningshortletsrentacar


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164