Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Какви изходни данни са необходими за стартиране на проектирането и разрешението за строеж?

Може би няма човек, който да не знае, че  за стартирането на нов обект е необходим проект. Ето защо и най-често задавания въпрос е свързан точно с тази тема, а именно - какво е необходимо, за да бъде стартиран проекта? Наборът от документи, които трябва да се набавят е по известен под името "изходни данни". В няколко статии ще ви запознаем какво точно се крие зад това название, какви са необходимите документи за стартирането  на проекта и какво точно ще ви бъде необходимо, за да го внесете и да получите разрешение за строеж.

 

  1. Документи по чл.144(1) от ЗУТ(Закон за устройство на територията). 

Тези документи са най-важните, които доказват, че сте собственик на имота, какъв точно е той и какво може да строите:

  • Документ за собственост или такъв, които ви дава правото да строите. - сами се досещате, че това е документа, доказващ, че имате правата да застроявате, а ако вие сте съсобственост или имате отстъпено право на строеж при какви предпоставки може да строите. В този документ е указано дали управлявате "поземления имот" и/или "урегулирания поземлен имот".

 

  • Кадастрална скица. Този документ указва границите на имота ви, вида на собствеността, вида на територията, начина на трайно използване и големината му. Много важно уточнение е ако в нотариалния акт, които притежавате е упоменат "поземления имот", както и квадратурата, то тя трябва да бъде същата и в скицата. Ако вашият имот се намира в територия с одобрена "кадастрална карта" бихте могли да вземете скицата от АГКК (Агенция по геодезия, картография и кадастър). В случаите, които не разполагате с одобрена кадастрална карта, скицата се получава от деловодството на съответната общинска администрация.

 

  • Комбинирана скица. Тя ви е необходима в случаите, които трябва да вземете "виза за проектиране" и за вашия имот е съставена "кадастрална карта". Комбинираната скица указва имотните очертания по кадастрална карта (черните линии) и регулационния план (червените и сините линии). В нея също така е указано дали имате неплатени сметки за регулация със съседните имоти и общината. Съставя се от квалифициран геодезист заедно с документа за собственост и кадастралната скица.

 

  • Виза за проектиране/Извадка от Подробния устройствен план.  Тези документи показват градоустройствените показатели на имота - каква функция е разрешена,  каква е площта и височината на постройката; какви трябва да бъдат отстоянията от съседните постройки и имоти, както и дали са указани сервитути във вашия имот. Тези документи се получават от общинската администрация  след като е подадена молба заедно с  предишните документи. Ако искате да вземете виза трябва да подадете и "скица-предложение", което указва контурите или ограничителните линии. В повечето случаи "скицата-предложение" се съставя от квалифициран архитект.

 


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164