Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Какви принципи се прилагат при проектирането върху съществуваща сграда?

На първо място трябва да бъде заложена ясна цел на  преустройството.

Необходимо е потребителят да има точна концепция за намеренията, предимствата и цената на извършваното преустройство. Необходимо е също така съществуващата сграда да разполага с качества, които да предразполагат запазването й: удачно местоположение в парцела, подходящо класифициране на новите цели, висококачествена и издръжлива конструкция.

Преустройството на сградата не трябва да се извърша непременно и да се превръща в единствената ви идея: сумата може да бъде същата и дори да надхвърли новото строителство, а последствията от неправилното изпълняване са големи.

 

Необходимо е да бъде направена предварително консултация с професионалист, който да даде обективно мнение за възможностите и затрудненията на постройката.

Стабилност на конструкцията:

Необходимо е да вземете под внимание факта, че ако сградата е много стара, то и прилаганите конструктивни способи и стандарти (например при земетресение) при построяването и са остарели. Конструкциите също „остаряват“ и имат срок на годност. Ето защо при преустройството трябва да се прилага разумен подход относно устойчивостта на постройката.

– Главното условие е да се запази контура на носещите стени (тъй като в тях при дадени обстоятелства могат да се отрязват отвори)

– Препоръчително е използването на конструктивните полета: това представлява плочата, намираща се между четирите носещи стени/греди. Не е приемливо да се употребява само част от нея, като например да се изреже стълбището до средата. Конструктивното поле е необходимо да се запази или да се отстрани изцяло.

– Много е важно да използвате услугите на инженер – конструктор, както при извършването на основно преустройство, така и при рехабилитация и стабилизиране на конструкцията.

Спазване на нормативната уредба:

ЗУТ и Наредба 7 към него дават възможност  за малки отклонения от нормите за съществуващата сграда „в заварено положение“. За разлика от новата пристройка, при която са възможни редки изключения от нормативна уредба: разстояния до рамките на имота, височини, коти и т.н.

Сгради – паметници на културата и използването на историческата им функция

Това се прилага и когато се налага  минимално изменение на обекта или неговата среда;

Съхраняване на историческият облик на постройката в рамките на дадено време и място;

Новите пристройки трябва да бъдат напълно съвместими като обхват, мащаб и архитектурни елементи със съществуващата сграда. Добавянето им  към нея се извършва само запазването на цялостния вид, завършеността и значението в средата.

 


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164