Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Какви са условията за преустройство на ателие в жилище?

Много от вас може би се питат: „Какъв имот да закупя - апартамент или ателие“ „Има ли някакво значение“. Разбира се, че има. Голяма част от ателиетата се използват като жилища, макар статутът им да не е такъв. Ако вие сте собственик и вашите съседи ви имат зъб за нещо, те биха могли да подадат сигнал, а най-лошото, което произхожда от него е започването на процедура срещу вас за използването на ателието и изгонването ви от него. Това, което може да направите е да се позовете на чл. 38ми от ЗУТ( моля погледнете закона). Позовавайки се на закона вие бихте могли съвсем легално да промените статута на имота, като го измените на жилищен.

 

 

Какво трябва да се извърши, за да се измени статута на ателие в жилище?

Да се преустрои така, че да отговаря на законовите разпоредби за жилищен имот

След извършването на преустройство някогашното ателие трябва да отговаря на законовата дефиниция за жилище, позовавайки се на чл. 40 (1) от ЗУТ ( моля погледнете закона). Необходимо е да допълним също, че е задължително жилището да разполага с гараж или паркомясто на територията на сградата. А също така и поне един прозорец да не гледа към север, северозапад, североизток.

Изготвяне на виза, както и инвестиционен проект

Първото нещо, което трябва да направите е да получите виза за преустройство от дадената община. След тази стъпва се пристъпва към изготвянето на инвестиционен проект, показващ изменението на ателието в апартамент. Към него трябва да има и мотивационна аргументация, издадена от работоспособен проектант (инженер-конструктор). На базата на  нея трябва да се обосновете, че изпълняването на проекта по никакъв начин няма да навреди на конструкцията на сградата или измени устойчивостта и носимоспособността й, както и че няма да доведе до намаляване на експлоатационния ѝ срок и надеждността. В крайна сметка ако се налага по-голямо увеличение на товароносимостта в конструктивно отношение е задължително условие да покажете и конструктивната част на инвестиционния проект.

Трябва да се съгласувате с експлоатационните сдружения

Инвестиционният проект трябва да се съгласува със снабдителите на ток, вода, топлинна енергия, газ и т. н. Ако се окаже, че те имат възражения за нещо ще трябва задължително да ги изпълните.

Трябва да извадите разрешение за строеж

На базата на законовите разпоредби по ЗУТ смяна на предназначение на имот се възприема като нов вид строителство. Ето защо когато получите разрешенията от експлоатационните сдружения трябва да внесете проекта в Общината. Необходимо е да вземете потвърждение от ОЕСУТ (Общински експертен съвет по устройство на територията) и разрешение за строеж. Ако са налице конструктивни изменения на сградата, за да получите разрешение ще бъде необходимо и разглеждане от експертите, отговарящи за изискванията на чл. 17бв, както и изготвяне на технически паспорт, базиран на чл. 17ба от ЗУТ.

Ателието придобива статут на жилище

Следващата стъпка след като вземете разрешение за строеж е да наемете технически ръководител, ръководещ цялата дейност около обекта. Той ще се заеме с изготвянето на констативен акт, чиято цел е да удостовери изпълняването на строителните дейности изцяло съобразени с предварително одобрения инвестиционен проект. Задачата на ръководителя е и да изготви техническия паспорт, в който ще бъдат упоменати ремонтните и преустройствените дейности, които ще се извършват.

Паспортът се внася в Общината с копие до Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Техническият ръководител трябва да уведоми Общината до седем дни, след като проекта по преустройството е готов.  След това се взема Удостоверение за въвеждане в експлоатация (Акт 16). Ако обекта попада до четвърта категория разрешението се издава от надзорната организация, а ако се класифицира в пета - от техническия ръководител.