Tag: Проекти по всички части, Проектиране на къщи, Проектиране на къщи цена, Проектиране на къщa, Проектиране на къщa цена

Многофамилна жилищна сграда с магазин, ателиета и подземни гаражи, находяща се в местност „Павлово-Бъкстон", по плана на гр.София

 

View the embedded image gallery online at:
https://tehnopol.bg/91-tehnopol/256-blizoo-8#sigProId38cc35da2c

 

ИНВЕСТИЦИОНЕН  ПРОЕКТ

Обхватът на проекта включва:

- част Архитектура;

- част Конструктивна;

- част Електро;

- част ВиК;

- Геодезия;

- Пожарна безопасност (ПБ);

- Енергийна ефективност;

- ОВКИ;

- част Паркоустройство и благоустройство;

- част ВОБД;

- Доклад за ОС;

- Геоложки доклад;

 В имота няма съществуващи постройки. Теренът е равнинен с лек наклон към север. Лицето на парцела е към Запад. Предвижда се сградата да се застрои на улична регулация и изцяло да покрие съществуваща калканна стена на двуетажна сграда в съседен имот от южната страна. На север по странична регулационна линия граничи със съседен имот с двуетажна жилищна сграда, а на Изток – дъното на имота, граничи със съседна четириетажна жилищна сграда. Площта на имота е 388 кв.м.,

     Проектът предвижда изграждане на пететажна многофамилна жилищна сграда с магазин, ателиета и подземни гаражи.

Сградата е разположена в югозападната част на имота, застрояването е по улична регулация на Запад. На юг застрояваме на странична регулационна линия, като покриваме плътно съществуващата калканна стена с първи и втори етаж. Към имотът са обособени един пешеходен и два автомобилни входа от ул.”Симеон Радев”. Единият автомобилен вход е към подземни гаражи в сутерена, а другия автомобилен вход е обособен за достъп до две паркоместа на нивото на терена в североизточната част на имота.

   Предвижда се изграждане на плътна, зидана ограда с височина 120см. и ажурна, метална, монтирана на нея, до височина 220см по източната граница и част от южната граница на имота. Към Северната граница вече е изградена масивна ограда в имота на съседния парцел. Към улицата достъпът до двора и двете открити паркоместа ще се осъществява посредством метална ограда с двукрила врата. Новата ограда към западната, източната и южната граница на имота са изцяло разположени в УПИ XXXI-368 и не се изисква съгласие на собственици на съседни урегулирани поземлени имоти, според чл. 48, ал.4 от ЗУТ.

В имотът са предвидени нужните паркоместа -11 броя, за капацитета на сградата.

    Предвижда се сградата да е със стоманобетонна конструкция, с плосък покрив и външно отводняване.

 На първи етаж са разположени един магазин със самостоятелен вход от улицата и две ателиета със самостоятелен вход.

На първи етаж е обособен входът и стълбищната клетка с асансьор към етажи  2, 3, 4, 5 и сутерен. Асансьорт е съобразен с НАРЕДБА № 2 от 8 юни 2009 г. за избор и проектиране на асансьорни уредби в жилищни и общественообслужващи сгради. Той е пътнически асансьор, клас I, достъпен за хора с увреждания, според Чл. 6. (1), Чл. 14. (1) и Чл. 18. (7). Асансьорът има шест спирки. Стълбищна клетка е с двураменна стълба на шест нива. Разположена в централната част на фасада Запад, с директно осветление и проветрение, посрдством прозорци.

На втори етаж са разположени Ателие 3 и Ателие 4.

На трети етаж са разположени Апартамент 1 и Апартамент 2.

На четвърти етаж са разположени Апартамент 3 и Апартамент 4.

На пети и шести етаж е разположен Апартамент 5- мезонет.

В сутерена са разположени две мазета, и девет паркоместа. Застроената площ на сутерена е 331,4 кв.м.

ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ

   Конструкция:

-    стоманобетонна конструкция;

   Изолационни материали:

Предвижда се полагане на графитен EPS- 8см. по фасадните стени. Покривът, балконите и терасите се топлоизолира с XPS-10см. Под плочата на кота ±0,00 се полага XPS-12см. На калканната стена на фасада Юг се полага минерална вата 12 см.

  Фасадни материали:

- каменна облицовка на партера и стълбищната клетка по всички етажи на фасада Запад, както и по цокъла на сградата;

- минерална мазилка;

- парапетите са съчетание метални и зидани, съответстващи на дизайна на сградата;

Покрив:

- замазка за наклон,

- хидроизолация;

- гранитогрес;

Двор:

  • тротоарни плочи, асфалтова настилка по рампата към сутерена, озеленени площи;
  • съчетание от зидана и метална ограда;

В стълбищната клетка се монтира сухотръбие по предписание по част Пожарна безопасност. Предвижда се полагане на противопожарни вертикални и хоризонтални ивици от минерална вата.

КАТЕГОРИЯ

Обектът е четвърта категория по чл. 137, точка 4, буква б) – ЗУТ.


Warning: preg_match(): Unknown modifier '/' in /home/tehnt7nc/public_html/plugins/system/cache/cache.php on line 164